Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Informasjon om koronavirus
 4. Covid-19: Meldeplikt for arrangementer

Covid-19: Meldeplikt for arrangementer

kort fortalt

 • Arrangører av arrangementer som har lov til å samle mer enn 10 personer må melde dette til Stavanger kommune. Dette gir bedre mulighet for smittesporing. Meldeplikten gjelder ut mars.
 • Meldingen skal sendes senest 5 dager før oppstart av arrangementet.   
 • Det er ikke nødvendig å melde inn private sammenkomster med inntil fem personer.
 • Den som utpekes som arrangør, har ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i covid-19-forskriften, og at gjennomføringen skjer i tråd med smittevernreglene.

Meld inn ditt arrangement

Arrangør av arrangementer som har lov til å ha mer enn 10 deltakere skal sende melding om dette til Stavanger kommune. 

Gå til skjema for melding av arrangement. 

 • Meldingen skal sendes via elektronisk meldesystem og inneholde opplysninger fastsatt av Stavanger kommune.
 • Meldingen skal sendes senest 5 dager før oppstart av arrangementet.  

Regler som gjelder: 

 • Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenfor eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale. Du kan ha 20 personer i privat sammenkomst utendørs. 
 • Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangementer for barn som samler deltakere fra samme kommune.
 • Maks 100 personer på andre arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer x 3 kohorter hvis de sitter i faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
 • Det tydeliggjøres i regelverket at medlemsmøter, inkludert møter i foreninger og lignende regnes som arrangementer.

Disse arrangementene trenger ikke meldes inn: 

 • Mindre arrangement med inntil 10 deltakere.

Utendørs arrangement på offentlig sted er søknadspliktig, og har egne rutiner.

Tilsyn

Kommunen kan føre tilsyn med offentlige og private arrangement.

Spørsmål?

Ta kontakt med informasjonstelefonen for korona på telefon 51 50 72 20 eller epost til postmottak.innbyggerservice@stavanger.kommune.no