Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Informasjon om koronavirus
 4. Covid-19: Meldeplikt for arrangementer

Covid-19: Meldeplikt for arrangementer

kort fortalt

 • Arrangører av arrangementer som har lov til å samle mer enn 20 personer må melde dette til Stavanger kommune. Dette gir bedre mulighet for smittesporing. 
 • Meldesystemet er ikke en godkjenningsordning, og du kan ikke søke om lov til å gjennomføre arrangementer som bryter med smittevernsreglene. 
 • Meldeplikten gjelder inntil videre.
 • Meldingen skal sendes senest 5 dager før oppstart av arrangementet.   
 • Det er ikke nødvendig å melde inn private sammenkomster med inntil 20 personer.
 • Den som utpekes som arrangør, har ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i covid-19-forskriften, og at gjennomføringen skjer i tråd med smittevernreglene.

Meld inn ditt arrangement

Arrangør av arrangementer som har lov til å ha mer enn 20 deltakere skal sende melding om dette til Stavanger kommune. 

Gå til skjema for melding av arrangement. 

 • Meldingen skal sendes via elektronisk meldesystem og inneholde opplysninger fastsatt av Stavanger kommune.
 • Meldingen skal sendes senest 5 dager før oppstart av arrangementet.  

Regler som gjelder: 

Arrangementer

Det oppfordres til å holde arrangementer heller utendørs enn innendørs.

Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner.

Private arrangementer: Antallet deltakere på private sammenkomster i leide lokaler/på offentlig sted begrenses til 50 innendørs og 100 utendørs. Hjemme anbefales maks 10 gjester.

Offentlige arrangementer: Maks antall personer avhenger av

 • om det brukes koronasertifikat/testing
 • om det er faste tilviste plasser
 • om det er ute eller inne

Se regjeringen.no for detaljer.

Det er meldeplikt for de arrangementene som har lov til å være flere enn 20 personer. Disse arrangementene må registeres på kommunens nettside.

Disse arrangementene trenger ikke meldes inn: 

 • Mindre arrangement med inntil 20 deltakere.

Utendørs arrangement på offentlig sted er søknadspliktig, og har egne rutiner, i tillegg til meldeplikten.

Tilsyn

Kommunen kan føre tilsyn med offentlige og private arrangement.

Spørsmål?

Ta kontakt med informasjonstelefonen for korona på telefon 51 50 72 20 eller epost til postmottak.innbyggerservice@stavanger.kommune.no