Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Informasjon om koronavirus
 4. Covid-19: Meldeplikt for arrangementer

Covid-19: Meldeplikt for arrangementer

kort fortalt

 • Arrangører av arrangementer som har lov til å samle mer enn 10 personer må melde dette til Stavanger kommune. Dette gir bedre mulighet for smittesporing. 
 • Meldesystemet er ikke en godkjenningsordning, og du kan ikke søke om lov til å gjennomføre arrangementer som bryter med smittevernsreglene. 
 • Meldeplikten gjelder til og med 31 mai.
 • Meldingen skal sendes senest 5 dager før oppstart av arrangementet.   
 • Det er ikke nødvendig å melde inn private sammenkomster med inntil 10 personer.
 • Den som utpekes som arrangør, har ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i covid-19-forskriften, og at gjennomføringen skjer i tråd med smittevernreglene.

Meld inn ditt arrangement

Arrangør av arrangementer som har lov til å ha mer enn 10 deltakere skal sende melding om dette til Stavanger kommune. 

Gå til skjema for melding av arrangement. 

 • Meldingen skal sendes via elektronisk meldesystem og inneholde opplysninger fastsatt av Stavanger kommune.
 • Meldingen skal sendes senest 5 dager før oppstart av arrangementet.  

Regler som gjelder: 

Arrangementer

Arrangementer som samler personer fra flere kommuner, bør utsettes eller avlyses.

Reglene for arrangementer er som følger:

Maks ti personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Maks 20 personer utendørs.

Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på innendørs idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år fra samme kommune.

Maks 100 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.

Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.

Det er meldeplikt for de arrangementene som har lov til å være flere enn 10 personer. Disse arrangementene må registeres på kommunens nettside.

Disse arrangementene trenger ikke meldes inn: 

 • Mindre arrangement med inntil 10 deltakere.

Utendørs arrangement på offentlig sted er søknadspliktig, og har egne rutiner, i tillegg til meldeplikten.

Tilsyn

Kommunen kan føre tilsyn med offentlige og private arrangement.

Spørsmål?

Ta kontakt med informasjonstelefonen for korona på telefon 51 50 72 20 eller epost til postmottak.innbyggerservice@stavanger.kommune.no