Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Informasjon om koronavirus
 4. Covid-19: Meldeplikt for arrangementer

Covid-19: Meldeplikt for arrangementer

kort fortalt

 • Alle som skal ha arrangement som samler inntil 200 personer må melde dette til Stavanger kommune. Dette gir bedre mulighet for smittesporing.
 • Endringen trer i kraft fra kl. 00.00 den 10. november. 
 • Meldingen skal sendes senest 5 dager før oppstart av arrangementet.  

Meld inn ditt arrangement

Arrangør av arrangementer med mer enn 20 deltakere skal sende melding om dette til Stavanger kommune. Regelen gjelder fra tirsdag 10. november. 

Gå til skjema for melding av arrangement. 

 • Meldingen skal sendes via elektronisk meldesystem og inneholde opplysninger fastsatt av Stavanger kommune.
 • Meldingen skal sendes senest 5 dager før oppstart av arrangementet.  

Regler som gjelder for hele landet:

 • Maks antall deltakere skal ikke overstige 20 personer på privat sammenkomst i lånt/leid lokale.
 • Serveringsstedet skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn 20 personer
 • Maks antall deltakere skal ikke overstige 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter. 
 • Maks antall deltakere skal ikke overstige 200 personer på arrangement hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Vi har en registrerings-/påmeldingsløsning med navn og kontaktinformasjon som ivaretar eventuelt behov for smittesporing av deltakerne.
 • Vi har personell som påser at avstandsregler overholdes.
 • Det vil bli etablert smittereduserende tiltak i forbindelse med eventuell servering eller salg av mat.

Les om arrangementer i covid-19-forskriften

Disse arrangementene trenger ikke meldes inn: 

 • Mindre innendørs arrangement med inntil 20 deltakere.

Utendørs arrangement på offentlig sted er søknadspliktig, og har egne rutiner.

Tilsyn

Kommunen kan føre tilsyn med offentlige og private arrangement.

Spørsmål?

Ta kontakt med Innbyggerservice på telefon 51507220 eller epost til postmottak.innbyggerservice@stavanger.kommune.no