PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Informasjon om koronavirus
  4. Covid-19: Meldeplikt for arrangementer

Covid-19: Meldeplikt for arrangementer

kort fortalt

Ikke lenger nødvendig å melde inn arrangementer

Fra og med 16. juli gikk Stavanger kommune over til trinn 3 i den nasjonale gjenåpningsplanen. Det innebærer bl.a. at det er slutt på meldeplikten for arrangementer. Tidligere måtte arrangementer som samlet flere enn 20 personer, meldes inn via et eget skjema. 

Hvilke regler gjelder nå?

Se fullstendig oversikt på regjeringen.no Her er noen utdrag:

Private arrangementer: Maks 100 deltakere på private sammenkomster i leide lokaler/på offentlig sted. Ved besøk hjemme oppfordres det til å ikke ha flere enn 20 gjester. Barn i barnehager og barneskoler kan likevel ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester. Beskyttede regnes ikke med i antallsbegrensningen.

Offentlige arrangementer: Maks antall personer avhenger av

  • om det brukes koronasertifikat/testing
  • om det er faste tilviste plasser
  • om det er ute eller inne

Eksempler:
Innendørs kan man ha inntil 400 personer (200 x 2 kohorter) uten faste tilviste sitteplasser, men 1000 (500 x 2) hvis alle i publikum sitter i faste tilviste plasser.
Utendørs kan man ha inntil 800 personer (200 x 4 kohorter) uten faste, tilviste sitteplasser, men 2000 personer (500 x 4 kohorter) hvis alle i publikum sitter i faste, tilviste plasser

Se regjeringen.no for detaljer.

Det er ikke lenger meldeplikt for arrangementer, men utendørs arrangement på kommunal grunn er søknadspliktig, uavhengig av koronasituasjonen. Les mer om dette her.

Tilsyn

Kommunen kan føre tilsyn med offentlige og private arrangement.

Spørsmål?

Ta kontakt med informasjonstelefonen for korona på telefon 51 50 72 20 eller epost til postmottak.innbyggerservice@stavanger.kommune.no