PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Kontaktinformasjon for SUS

Kontaktinformasjon for SUS

Henvendelser i forbindelse med utskrivingsklare pasienter skal rettes direkte til helse- og velferdskontorene (tidligere helse- og sosialkontor)

Kontakttelefoner i Stavanger kommune hverdager kl. 08.00-15.00:

Helse- og velferdskontor Telefon  Fax
Byfjord (tidl. Eiganes og Tasta) 51 50 82 00 51 50 82 01
Hillevåg og Hinna 51 91 22 50 51 91 24 90
Hundvåg og Storhaug 51 50 89 10 51 50 86 05
Madla 51 50 84 00 51 50 84 90

1. januar 2020 ble Stavanger, Rennesøy og Finnøy kommuner slått sammen til én kommune - Stavanger kommune. Pasienter med bostedsadresse i kommunedelene Rennesøy og Finnøy (det vil si tidligere Rennesøy og Finnøy kommuner) hører til Byfjord helse- og velferdskontor (tidligere Eiganes og Tasta helse- og sosialkontor) fra og med 1. januar 2020.

Søk gateadresser i vårt digitale kart for å finne ut hvilket helse- og velferdskontor gaten tilhører. 

Gå til fullstendig kontaktinfo for helse- og velferdskontorene.

Vakttelefon 

Vakttelefonnummeret utenom helse- og velferdskontorenes åpningstid er:

Haugåstunet sykehjem, etterbehandlingsavdelingen:

Ansvarlig sykepleier: 404 31 266 eller 51 91 39 80

Avdelingen: 51 91 40 12

  • Hverdager klokken 15.00-16.00
  • Lørdag, søndag og helligdager (og onsdag før skjærtorsdag) klokken 12.00-16.00

Etterbehandlingsavdelingen (avdeling 2) ligger i 2. etasje i hovedbygget. Avdelingen har 27 rom. Denne avdelingen er forbeholdt pasienter som kommer fra sykehus og som trenger etterbehandling i sykehjem en kort periode før de reiser hjem. Oppholdet i denne avdelingen er av kort varighet, det vil si to til fem dager.

Stavanger øyeblikkelig hjelp

Lokalisert ved Stokka sykehjem. Kriterier for hvilke pasientgrupper som er aktuelle for øyeblikkelig hjelp-plassene er utarbeidet. Telefonnummer til Stokka sykehjem vedr. øyeblikkelig hjelp-plassene er 940 12 048 (lege/sykepleier vedr. innleggelse), alternativt telefon 969 49 643 eller 969 49 644.

Ved melding av utskrivningsklare pasienter som har uendret hjelpebehov og først trenger tjenester dagen etter eller senere kontaktes hjemmebaserte tjenester (utenom helse- og velferdskontorenes åpningstid):

Telefonnummer til hjemmebaserte tjenester:

Virksomhet Avdeling  Hverdager
kl. 16-23,
helge- og helligdager
kl. 08-23
Natt kl. 23-08
Eiganes og Tasta Eiganes


Tasta
915 96 629
916 07 805

916 32 224
916 01 698
991 23 050

991 23 050
Hillevåg og Hinna Hillevåg


Hinna
900 82 793
958 77 234

977 14 240
977 14 236
991 23 050

991 23 050
Hundvåg og Storhaug  Hundvåg
Storhaug
911 10 625
901 90 205
991 23 050
991 23 050
Madla og Tjensvoll Madla
Tjensvoll
 916 42 800  991 23 050
 991 23 050
Finnøy (fra 01.01.2020) Finnøy

51 71 47 54
51 71 47 55

51 71 47 54
51 71 47 55
Rennesøy (fra 01.01.2020) Rennesøy 51 72 04 19 51 72 04 19

Søk i det digitale kartet og finn ut hvilke hjemmebaserte tjenester og HVK en bostedsadresse til hører. Digitalt kart