Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Kontaktinformasjon for SUS

Kontaktinformasjon for SUS

Henvendelser i forbindelse med utskrivingsklare pasienter skal rettes direkte til helse- og sosialkontorene

Kontakttelefoner i Stavanger kommune hverdager kl. 08.00-15.00:

Helse- og sosialkontor Telefon  Fax
Eiganes og Tasta 51 50 82 00 51 50 82 01
Hillevåg og Hinna 51 91 22 50 51 91 24 90
Hundvåg og Storhaug 51 50 89 10 51 50 86 05
Madla 51 50 84 00 51 50 84 90

Gå til fullstendig kontaktinfo for helse- og sosialkontorene.

Vakttelefon 

Vakttelefonnummeret utenom helse- og sosialkontorenes åpningstid er:

Haugåstunet sykehjem, etterbehandlingsavdelingen:

Ansvarlig sykepleier: 404 31 266 eller 51 91 39 80

Avdelingen: 51 91 40 12

  • Hverdager klokken 15.00-16.00
  • Lørdag, søndag og helligdager (og onsdag før skjærtorsdag) klokken 12.00-16.00

Stavanger øyeblikkelig hjelp

Lokalisert ved Stokka sykehjem. Kriterier for hvilke pasientgrupper som er aktuelle for øyeblikkelig hjelp-plassene er utarbeidet. Telefonnummer til Stokka sykehjem vedr. øyeblikkelig hjelp-plassene er 51 84 96 84.

Ved melding av utskrivningsklare pasienter som har uendret hjelpebehov og først trenger tjenester dagen etter eller senere kontaktes hjemmebaserte tjenester (utenom helse- og sosialkontorenes åpningstid):

Telefonnummer til hjemmebaserte tjenester:

Virksomhet Avdeling  Hverdager
kl. 16-23,
helge- og helligdager
kl. 08-23
Natt kl. 23-08
Eiganes og Tasta Eiganes


Tasta
915 96 629
916 07 805

916 32 224
916 01 698
991 23 050

991 23 050
Hillevåg og Hinna Hillevåg


Hinna
900 82 793
958 77 234

977 14 240
977 14 236
991 23 050

991 23 050
Hundvåg og Storhaug  Hundvåg
Storhaug
911 10 625
901 90 205
991 23 050
991 23 050
Madla og Tjensvoll Madla
Tjensvoll
 916 42 800  991 23 050
 991 23 050

Liste over bostedsadresser i Stavanger kommune knyttet til HSK og hjemmebaserte tjenester.