PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Stavanger legevakt
 4. Kurs ved Stavanger legevakt
 5. Kurs i akuttmedisin for legevaktpersonell

Kurs i akuttmedisin for legevaktpersonell

Kort fortalt

 • Helsepersonell på legevakt møter en rekke ulike akuttmedisinske situasjoner. På dette kurset får helsepersonell trent på sentrale akuttmedisinske ferdigheter som settes sammen i scenariotrening.
 • Kurset har en tydelig forankring i primærhelsetjenesten. Kursdeltagerne blir undervist og veiledet av erfarne leger og sykepleiere med sitt daglige virke i legevakt.

Informasjon om kurset

Stavanger legevakt er en av de største legevaktene i Norge. Som kursarrangør brukes ansatte leger og sykepleiere i klinisk legevaktarbeid som grunnstamme. Disse er sertifiserte HLR-instruktører- og fasilitatorer, og vil bruke sin kliniske legevaktkompetanse til å gi best mulig faglig utbytte til deltagerne. 

Generell informasjon om kurs i akuttmedisin for legevaktspersonell kan du finne på helsedirektoratets sider.

E-læringsdel som gjennomføres i forkant av oppmøtedel finner du på Oppvakt. Kursdeltagerne må ta utskrift av nettkurset og ta det med på oppmøtedelen. Oppmøtebasert kurs gjennomføres over to påfølgende dager.

Her finner du vårt program for kursdagene.

Pris: 5000 kroner per deltaker.

E læringsdel har følgende godkjenninger:

Lege: Godkjent av Legeforeningen som sju timers tellende kurs til spesialitet i allmennmedisin (videre- og etterutdanning).
Sykepleier: Godkjent av Norsk sykepleierforbund som meriterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 7 timer.
Helsesekretær: Godkjent av Helsesekretærforbundet som 7 timers tellende kurs til klinisk fagstige for autoriserte helsesekretærer.

To dagers oppmøtedel med vekt på ferdighetstrening og kasuistikker har følgende godkjenninger:

Lege: Godkjent av Legeforeningen som 15 timers tellende emnekurs til spesialitet i allmennmedisin (videre- og etterutdanning).
Sykepleier: Godkjent av Norsk sykepleierforbund som meriterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 15 timer.
Helsesekretær: Godkjent av Helsesekretærforbundet som 15 timers tellende kurs til klinisk fagstige for autoriserte helsesekretærer.

Deltager mottar kursbevis ved avslutning.

Læringsmål

 • Kurset skal gjøre kursdeltakerne i stand til å identifisere pasienter med akutte livstruende tilstander og avdekke svikt i vitale funksjoner gjennom ABCDE undersøkelsen. 
 • Kursdeltakerne skal lære basale akuttmedisinske praktiske ferdigheter og prosedyrer og kjenne til når disse skal brukes.
 • Kursdeltakerne skal lære grunnleggende akuttmedisinske prinsipper og tenkemåter. 
 • Kurset skal gi trening i tverrprofesjonelt samarbeid i akuttmedisinske team og samarbeid med øvrige ledd i den akuttmedisinske kjeden og andre nødetater.
 • Kurset skal gi kjennskap til lokale forhold og rutiner i akuttmedisinske situasjoner. 
 • Det skal være tid og rom for refleksjon omkring egen rolle i det akuttmedisinsketeamet og i den akuttmedisinske kjeden.

Påmeldingsskjema.

Det er foreløpig ikke satt opp kurs som er åpne for eksterne deltagere. Meld deg på under for å stå på venteliste og få varsel når det settes nye datoer for kurs.

HPR- og personnummer benyttes kun i forbindelse med kursbekreftelse til helsepersonellregisteret

Faktura sendes primært som EHF, men postadresse kan også oppgis for utsendelse av papirfaktura.

NB! Ved avbestilling senere enn tre uker før kursstart faktureres kursavgiften i sin helhet.

Du vil motta en mail med bekreftelse på om du har blitt tildelt plass på kurset så snart din påmelding er behandlet.

Ved få påmeldte deltakere vil kurset kunne bli avlyst, påmeldte vil da bli tilbudt alternativ kursdato.

Kontaktinformasjon

E-post:
Kurslegevakt@stavanger.kommune.no
Besøksadresse:

Stavanger legevakt Armauer Hansens vei 30 4011 Stavanger

Postadresse:

Stavanger legevakt, kursavdelingen Postboks 8001 4068 Stavanger

Stavanger legevakt

Besøksadresse:

Armauer Hansens vei 30 4011 Stavanger

Postadresse:

Postboks 8095 Forus 4068 Stavanger

Telefon:
51 51 02 02
E-post:
slv@​stavanger.kommune.no