PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Stavanger legevakt
  4. Tips og råd for jul og nyttår fra legevakten
Nina Horpestad. Kommer med råd før julehøytiden.

Tips og råd for jul og nyttår fra legevakten

Mange av oss senker nå skuldrene og går inn i julen med ønske om å få igjen pusten og ha en hyggelig feiring sammen med våre nærmeste. Det ønsker også vi ved Stavanger legevakt at alle skal få! Med dette som bakteppe har vi noen oppfordringer og anbefalinger til dere i høytiden. 

Legevaktene er befolkningens sikkerhetsnett for medisinske vurderinger som ikke kan vente til du får kontakt med fastlegen. Det betyr at alt som kan vente til kontakt med fastlegen, både må og skal vente.

Mange er og flere kommer til å bli luftveissyke neste ukene. Ulike virus, inkludert Covid 19, vil gi ulike grader av forkjølelsessymptomer.

De som er vaksinert for covid 19 og i utgangspunktet er i god helse, vil vanligvis få et mildt sykdomsforløp ved covid 19-smitte og klare seg med egenomsorg, drikke godt, febernedsettende og evt nesedråper. Slik situasjonen er nå og i ukene fremover er vi avhengig at du som innbygger hjelper oss på til riktig bruk av legevakten.

Stavanger legevakt

Vi håper at de nasjonale tiltakene som ble innført fra 15 desember fører til mindre sykdom i befolkningen og blant helsepersonell. Samtidig tar det tid før tiltakene viser effekt. Vi som jobber ved legevakten, kan også bli syke. Vi er som andre innbyggere - mer syke nå og har syke barn. Begge deler medfører fravær fra jobb og det gir oss utfordringer knyttet til bemanning. Leger og sykepleiere er standhaftige og tar på seg ekstra vakter. De bidrar sterkt for at innbyggerne skal ha et akuttmedisinsk tilbud hele døgnet.

Men DU kan også hjelpe deg selv og dine medinnbyggere for å sikre at riktig bruk av legevakten blir gjennomført!

  • Dersom du blir syk med luftveissykdom –test deg for covid 19 og isoler deg dersom denne er positiv. De som er luftveissyke, men ikke har covid – hold deg hjemme til du er frisk – unngå å smitte andre.
  • Ikke ring til legevakten for ting som ikke haster.
  • Sørg for å ha fornyet resepter på faste medisiner hos fastlegen i god tid før jul/nyttår.
  • Dersom du eller ditt barn har symptomer fra luftveiene eller feber – drikk godt med væske, bruke febernedsettende som paracetamol/ibuprofen. Ta kontakt med fastlegekontoret på dagtid dersom du opplever at du trenger legevurdering. På kveld/natt og helg – ring legevaktsentral på 116117 – besvares av kyndige sykepleiere som vurderer om det er behov for legevurdering per telefon eller konsultasjon samme dag eller om du kan få råd og eventuelt kontakte fastlege neste dag.
  • Det er tøft med små barn som hoster, sover dårlig, spiser/drikke mindre og er reduserte. Sørg for å følge med på feber og gi febernedsettende slik at de blir i litt bedre form og får i seg noe drikke. Prøv gjerne å ta barnet opp på armen eller i vogna og gå en tur ut. Litt kjøligere luft og det å være i oppreist posisjon gir mindre symptomer fra luftveiene.

Slik situasjonen er nå må befolkningen forvente lengre ventetid på telefonsvar når du ringer 116117. Ikke legg på – vi besvarer så raskt vi klarer.  Ikke møt opp på legevakten uten å ha ringt på forhånd!

Dette er for å unngå at sårbare mennesker blir utsatt for smitte dersom luftveissyke går rett inn på venterom. I Stavanger blir alle som komme direkte til legevakten møtt av vekter som spør om du har ringt til legevakten og fått beskjed om å møte.

Og som alltid : Dersom situasjonen er alvorlig og kritisk skal du ringe medisinsk nødtelefon 113

 

Nina Horpestad
Nina Horpestad

Med ønske om en fredfull julefeiring og ett riktig godt nytt år fra oss på legevakten!

Kontaktinformasjon

Nina Horpestad

Nina Horpestad

legevaktsjef i Stavanger kommune

Mobil:
907 59 283
Telefon:
51 50 73 18
E-post:
nina.horpestad@stavanger.kommune.no