PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Psykiske helsetjenester
 4. Psykiske hjelpetjenester for barn og unge

Psykiske hjelpetjenester for barn og unge

Kort fortalt

 • Her finner du en oversikt og beskrivelse av hjelpetiltak for barn og ungdom med psykiske problemer.
 • denne siden kan du søke blant alle Stavangers hjelpetjenester for barn og unge. Velg en eller flere kategorier, eller skriv et søkeord i søkefeltet.
 • Vil du snakke med noen, men vet ikke hvem? Barne- og familiesenteret kan hjelpe deg med å finne riktig tilbud også utover våre egne. Kontakt oss på telefon 952 75 211. Se telefontider lenger nede.

Barn og unge får helsetjeneste fra fastleger, og helsestasjon- og skolehelsetjenesten. For barn og unge med mistanke om psykiske vansker eller lidelser, eller er utsatt for bestemte risikofaktorer, er derfor disse naturlige samtalepartnere.

For barn som er i barnehage eller skolealder, vil ansatte og lærere der være naturlige samtalepartnere. Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) gir råd og veiledning i barnehager og skoler og gir utredning blant annet i forbindelse med mistanke om psykiske vansker/lidelser. Helse- og velferdskontorene har oversikt over alle tjenestetilbudene og kan hjelpe når barna har behov for langvarige og koordinerte tjenester. Barne- og familiesenteret tilbyr foreldreveiledning og korttidsbehandling av milde til moderate psykiske vansker hos barn og ungdom. 

Helse- og velferdskontoret koordinerer tilbudene

Helse- og velferdskontorene har oversikt over og koordinerer aktuelle hjelpetiltak. De kan etter søknad fatte vedtak om avlastning, støttekontakter, individuell plan, omsorgsstønad etc. Kontorene gir råd og veiledning, og følger opp det enkelte barn som har en psykisk lidelse og deres familier.

Vi har fire helse- og velferdskontorer som dekker hvert sitt geografiske område. Hvis du har spørsmål eller ønsker å søke om en tjeneste, ta kontakt med ditt aktuelle helse- og velferdskontor.

Snakk med fastlegen tidlig

Hvis psykisk lidelse rammer en i din familie er det viktig å søke lege tidlig.

Helsestasjonene gir råd og veiledning 

Ta kontakt med barnets faste helsesykepleier eller helsestasjon du tilhører dersom du ønsker time til samtale. 
Finn din nærmeste helsestasjon

Barne- og familiesenteret tilbyr korttidsbehandling og familieveiledning

Vi tilbyr foreldreveiledning og korttidsbehandling av milde til moderate psykiske vansker hos barn, unge og gravide. Vi bistår fram til ungdommen er 18 år ved vansker i familierelasjoner, og fram til ungdommen er 16 år dersom det primært handler om individuelle utfordringer hos ungdommen. Dere trenger ikke noen henvisning for å få hjelp av oss.

Vi er opptatt av å hjelpe deg som opplever psykiske plager så tidlig som mulig, og tilbyr forskjellige tiltak ut fra hvilken hjelp som er riktig for deg, eller dere, som tar kontakt med oss.

Hvis du er usikker på hvem som best kan hjelpe deg eller din familie, ta kontakt så hjelper vi deg uansett videre.

Kontaktinformasjon

 • Telefon: 952 75 211, ingen henvisning er nødvendig​​​​​​​ og tjenestene er kostnadsfrie. Telefontid hver mandag, onsdag og torsdag klokken 08.00 – 13.30 og tirsdager klokken 12.00 – 13.30.

Innsatsteamet gir rask psykisk helsehjelp til ungdom

Innsatsteamet er et tilbud til deg mellom 12 og 18 år. Teamet gir rask psykisk helsehjelp til barn og unge som har milde til moderate psykiske plager, for eksempel nedstemthet, begynnende angstsymptomer, stress som påvirker deg i hverdagen og lignende. Det er frivillig å prate med Innsatsteamet.

Les mer om innsatsteamet her.

Familieveiledningsteamet – hjelper familier med barn med psykiske utfordringer

Vi jobber med familier som har barn med psykiske lidelser og atferd som utfordrer foreldrerollen. Vi kan komme hjem til dere dersom det ønskes, og jobber innenfor en fleksibel tidsramme. Målet for veiledningen utarbeides i samarbeid med foreldre.

Gjennom samarbeid og veiledning gir vi foresatte flere verktøy som kan bidra til økt mestring og tilhørighet for hele familien. Det kan handle om hverdagsrutiner, relasjoner og/eller atferd som utfordrer foreldrerollen.

Kontaktinformasjon
Kontakt virksomhetsleder ved Barne- og familiesenteret: Ingvild Rønneberg Hidle, tlf. 51 50 79 09/ 477 999 58. Mail ingvild.ronneberg.hidle@​stavanger.kommune.no

Skolehelsetjenesten - helsesykepleier på skolene

Det er helsesykepleiere på alle barne- og ungdomsskoler og på de fleste videregående skolene. Både foreldre og elever kan ta kontakt for samtaler, råd og veiledning. Helsesykepleierne har taushetsplikt. Du kan få informasjon om åpningstider på skolens hjemmeside og hos skolehelsetjenesten

Helsestasjon for ungdom

 • Helsestasjon for ungdom er et gratis lavterskeltilbud for ungdom fra 16 til og med 20 år, og alle elever i videregående skole.
 • Du kan snakke med oss om det som er viktig for deg! Det kan være store eller små utfordringer du har i hverdagen din, enten hjemme, på skolen eller i fritiden.
 • Vi snakker med mange unge om vanskelige tanker og følelser. Noen sliter med stress og søvnvansker, humørsvingninger eller spiseproblemer. Andre står i en vanskelig familiesituasjon med f.eks skilsmisse, konflikter, rus eller dårlig økonomi. Noen ønsker å få hjelp med bekymringstanker, ensomhet, selvskading, engstelse/uro eller selvmordstanker. Andre har vært utsatt for fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt.
 • Alt dette kan på forskjellige måter gå ut over hverdagen din. Vi ønsker å hjelpe deg til å få det bedre! Ta kontakt med helsesykepleier på skolen din eller med oss på Helsestasjon for ungdom!
 • Hos oss jobber helsesykepleiere, psykologer, psykiatrisk sykepleier og leger. Alle har taushetsplikt.

Åpningstider og kontaktinformasjon finner du her: 
Helsestasjon for ungdom | Stavanger kommune

Pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT)

PPT gir hjelp til barn og unge med særlige behov, slik at de sikres gode opplærings- og utviklingsmuligheter. PPT skal bistå barnehager og skoler i arbeidet med tilpasset opplæring. I samråd med foreldrene kan barnehagen og skolen søke råd hos PPT for veiledning eller utredning. Foresatte kan ta direkte kontakt på telefon 51 50 74 01.  

Barnevernstjenesten

Psykiske problemer er en av de vanligste grunnene til at barn, unge eller voksne tar kontakt med barnevernet.

Foreldre, barn eller andre kan kontakte barnevernet hvis de er bekymret. Det er også mulig å drøfte bekymringer anonymt.

Lenden skole og ressurssenter

Lenden gir tilbud til grunnskoleelever fra 1.-10. trinn som har psykososiale vansker og/eller psykiske lidelser som av ulike årsaker ikke har tilstrekkelig utbytte av opplæringen. Opplæringen på Lenden gis i samarbeid med PPT, skolene og foresatte for å finne best mulig løsning for den enkelte elev.

Lenden skole og ressurssenter har et korttidstilbud for grunnskoleelever som gis i et av skoletilbudene til Lenden. Dette tilbudet som er utenfor hjemmeskolen gis i samsvar med PPTs sakkyndige vurdering, elevens og foresattes ønsker.

I hvilken grad eleven har utbytte av skoletilbudet evalueres underveis og i tett samarbeid med eleven selv, foresatte, PPT, hjemmeskolen og eventuelt andre instanser som for eksempel spesialisthelsetjenesten.

Les om kommunens tilbud for barnehagebarn og elever med spesielle behov

Bakgården aktivitetssenter på Kyviksmarka

Bakgården er et senter som er litt annerledes, spennende og kreativt. Det er for deg mellom 16-23 år, som vil øke ditt sosiale nettverk og ikke finner deg helt til rette i andre aktivitets- eller fritidstilbud og innimellom kjenner deg litt ensom.

Det er åpent hver tirsdag og torsdag. Vi har har også åpent enkelte fredagskvelder, og arrangerer også egne helgetur.
Det kommer 25-30 ungdommer fra hele byen hver uke, for å prate, spise god mat, gå på kino sammen, reise på turer, ha jentekvelder, ha guttekvelder, spille spill, eller rett og slett bare ha det hyggelig sammen. 

Les mer om tilbudet ved Bakgården aktivitetssenter.