Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Ofte stilte spørsmål om lokale smittevernregler

Ofte stilte spørsmål om lokale smittevern-anbefalinger

kort fortalt

 

Dame med munnbind, og teksten 
Du kan bære smitte uten at du vet det selv. 
Takk for at du tar hensyn!

Gjelder smitteverntiltak for Stavanger kommune fra 05.02.2021. 

For å unngå spredning av koronaviruset er det aller viktigste:

 • Hold avstand
 • Hold hendene rene
 • Hold deg hjemme hvis du er syk
 • Hold nede antall personer du møter

Selv om vi skal holde oss mest mulig hjemme for å begrense spredningen av koronasmitte, er det fortsatt mulig å leve gode og innholdsrike liv innenfor de nasjonale og lokale begrensningene som gjelder til enhver tid. Så lenge smittevernreglene følges, kan du fortsatt gå turer, gå ut for å handle i butikkene, gå på restaurant eller kafé og delta på fritids- eller kulturaktiviteter. Husk å holde avstand til andre! 

Mer informasjon om nasjonale retningslinjer finner du på Helsenorge

Anbefalinger og regler for Stavanger

Kommunene Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger følger nå de nasjonale smittevernreglene etter at de fleste lokale tiltakene ble opphevet fra 5. februar. Det er fortsatt noen regler som gjelder spesielt for kommunene på Nord-Jæren. 

Lokale regler overstyrer nasjonale regler der de lokale reglene er strenger enn nasjonale regler. Dersom smittesituasjonen skulle forverre seg, vil det bli aktuelt å gå tilbake til strengere tiltak igjen på Nord-Jæren. 

Praktiske spørsmål om de lokale smitteverntiltakene

Hvor gjelder smitteverntiltakene? 

De nasjonale smitteverntiltakene gjelder i hele landet. 

Kommunene Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger har i tillegg enkelte lokale smitteverntiltak for å hindre spredning av smitte under koronapandemien. Tiltakene kommer i tillegg til de nasjonale tiltakene og er innført som følge av smittesituasjonen i regionen. Tiltakene kan variere mellom de fire kommunene på Nord-Jæren. 

Hvorfor har vi lokale smitteverntiltak? 

Hensikten med de lokale smitteverntiltakene er å hindre eller begrense smittespredningen. 

Hva menes med avstandskrav? 

Avstandskrav er krav til minimumsavstander slik de er bestemt i nasjonale regler og retningslinjer. Disse reglene er satt etter smittevernfaglige begrunnelser. I de fleste tilfeller er avstandskravet en meter. 

FHI: Overordnede nasjonale reglene

Kollektivtransport

Kan jeg fortsatt reise kollektivt? 

De nasjonale reglene anbefaler å begrense bruk av kollektivtransport, dvs. tog, buss, båt/ferje og i taxi. 

Bruk gjerne munnbind på all kollektivtransport på Nord-Jæren når det ikke er mulig å holde én meters avstand til andre over noe tid. I en taxi vil det normalt ikke være mulig å overholde avstandskravet, og munnbind bør derfor alltid brukes dersom du må bruke taxi.   

Bruk av munnbind

Må vi bruke munnbind på offentlig sted? 

Du bør bruke munnbind på offentlig sted der du ikke kan overholde avstandskravene over noe tid.  

Med offentlig sted menes alle steder som er bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmenheten (befolkningen) ferdes både ute og inne. Butikker, kjøpesentre, biblioteker, museer, gallerier og forsamlingshus regnes som et offentlig sted.  

Må vi bruke munnbind ved kollektivreiser? 

Du anbefales å bruke munnbind på all kollektivtransport (tog, buss, båt/ferje og i taxi) på Nord-Jæren når det ikke er mulig å holde avstand til andre over noe tid.   

Anbefalingen gjelder ikke barn under 12 år eller personer som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind. Barn under 2 år skal ikke under noen omstendighet bruke munnbind.  

 vi bruke munnbind ved besøk på alders- eller sykehjem? 

Det er sterkt anbefalt å bruke munnbind ved besøk på alders- og sykehjem i Stavanger kommune.  

Beboere ved disse hjemme er gjerne spesielt sårbare, og bruk av munnbind reduserer risikoen for smitte for beboerne. Ansatte bruker også munnbind i en rekke situasjoner.  

Anbefalingen gjelder ikke barn under 12 år eller personer som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind. Barn under 2 år skal ikke under noen omstendighet bruke munnbind.  

Må vi bruke munnbind på skolene? 

Det er ikke vurdert å være behov for bruk av munnbind i skolene. 

Besøk ved alders- og sykehjem

 vi bruke munnbind ved besøk på alders- eller sykehjem? 

Det er sterkt anbefalt å bruke munnbind ved besøk på alders- og sykehjem i Stavanger kommune.  

Beboere ved disse hjemme er gjerne spesielt sårbare, og bruk av munnbind reduserer risikoen for smitte for beboerne. Ansatte bruker også munnbind i en rekke situasjoner.  

Antall besøkende per beboer bør begrenses til inntil to faste personer per uke.   

Anbefalingen gjelder ikke barn under 12 år eller personer som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind. Barn under 2 år skal ikke under noen omstendighet bruke munnbind. 

Når kan vi besøke beboere ved alders- og sykehjem? 

I Stavanger kommune er besøkstiden ved alders- og sykehjemmene nå begrenset til tidsrommet kl. 17-19. Andre kommuner kan ha andre åpningstider.  

Hvor mange kan besøke beboere ved alders- og sykehjem? 

Antall besøkende per beboer bør begrenses til inntil to faste personer per uke.  

Hjemmekontor 

Bør vi fortsatt ha hjemmekontor? 

Alle som har mulighet til det, bør ha hjemmekontor.    

Arbeidsgiver er ansvarlig for å legge til rette for bruk av hjemmekontor for alle arbeidstakere med oppgaver som ikke krever fysisk oppmøte. 

Begrense antall besøk i hjemmet

Hvor mange gjester kan vi ha på besøk hjemme? 

Du bør ikke ha fler enn fem personer på besøk hjemme i tillegg til dem du bor sammen med. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan alle fra den besøkende husstanden være på besøk, selv om de er flere enn fem personer. Besøksreglene gjelder også fellesarealer i sameier og borettslag der privatpersoner har bruksrett.   

Regjeringen: Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort 

Regjeringen: Viderefører de fleste nasjonale tiltakene, men gir lettelser for barn og unge 

Hvilke regler gjelder for barnebursdager? 

Det offentlige nettstedet Helsenorge har laget en oversikt over råd for arrangementer og sosiale sammenkomster. Her finner du også anbefalinger for barnebursdager  både hjemme og i leide lokaler. 

Helsenorge: Råd til arrangementer, julebord og sosiale sammenkomster 

Begrensninger for idretts- og fritidsaktiviteter

Voksne over 20 år anbefales å ikke drive organiserte aktiviteter innendørs.

Utendørs kan voksne trene eller drive med andre fritidsaktiviteter dersom det er mulig å holde god avstand.

Med organiserte aktiviteter menes aktiviteter (kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter) med en arrangør (forening, lag, organisasjon eller privatperson).

FHI har laget en oversikt over råd og veiledning for idrett og organiserte fritidsaktiviteter, deriblant trening på treningssentre  

Hva gjelder nå for svømmehaller og idrettshaller? 

Idrettshaller, svømmehaller, treningssentre og andre publikumsanlegg for trening, idrett og fysisk aktivitet kan holde åpent. Forutsetningen er at avstandskrav kan overholdes. 

Stavanger kommunes svømmehaller og idrettshaller vil nå holde åpent. Sjekk kommunes nettside for mer informasjon.

Hva gjelder nå for treningssentre? 

Bemannede treningssentre kan holde åpent. Forutsetningen for åpning er at avstandskrav kan overholdes. Den enkelte virksomheten må på forhånd definere antall personer som kan være til stede i virksomhetens lokaler. 

Regler for sammenkomster og arrangementer

De nasjonale reglene for sammenkomster og arrangementer gjelder nå i Stavanger kommune. Arrangementer og private sammenkomster på offentlig sted/i leid lokale bør utsettes eller avlyses. 

Helsenorge: Råd til arrangementer, julebord og sosiale sammenkomster  

Arrangementer bør utsettes dersom de samler personer fra flere kommuner, med unntak av begravelser. Dette er en nasjonal anbefaling. 

Dersom et arrangement likevel må avholdes, gjelder følgende regler:

 • Arrangementer for 10 eller flere deltakere må registreres hos kommunen.
   
  • Innendørs: 
   • Maks 10 deltakere på privat sammenkomst på offentlig sted i leid eller lånt lokale. 
   • Maks 10 deltakere på offentlig arrangement, uten fastmonterte seter innendørs.
   • Maks 200 deltakere på offentlige arrangement med fastmonterte seter innendørs. 
  • Utendørs: 
   • Maks 20 deltakere på privat sammenkomst på offentlig sted utendørs. 
   • Maks 200 deltakere på offentlige arrangement uten fastmonterte seter, utendørs. 
   • Maks 3x200 deltakere på offentlige arrangement med fastmonterte seter, utendørs. 

Den nasjonale covid-19-forskriften gjelder for gjennomføring av arrangementer

Regional meldeplikt for arrangementer med mer enn 10 personer: 

I kommunene Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger er det meldeplikt for alle arrangementer med over 10 deltakere. Meldeplikten gjelder arrangementer både utendørs og innendørs, og uansett hvilken type arrangement det dreier seg om. Dette gjelder også kulturarrangementer, inkl. arrangementer ved kulturinstitusjonene.  

Melding sendes til den kommunen hvor arrangementet skal finne sted. Se kommunens hjemmeside for registreringsskjema.  

Hensikten er å lette kommunens smittesporingsarbeid vesentlig og at kommunen skal kunne gjøre den tilsynsjobben regjeringen har sagt vi skal gjennomføre.   

Arrangøren er ansvarlig for å melde fra om arrangementet senest fem dager før det finner sted. Som arrangør regnes den som er ansvarlig for gjennomføringen, også den som stiller boligen sin til rådighet.  

Meldeplikten gjelder pr i dag ut mars måned.   

Utesteder og restauranter

Hvilke regler gjelder for skjenking av alkohol? 

De nasjonale retningslinjene tillater serveringssteder med skjenkebevilling å servere alkohol til gjester som får servert mat. All servering av alkohol skal skje ved bordservering.Det er ikke lov å slippe inn gjester etter klokken 22.00. Skjenkingen skal stenge ved midnatt.  Råd til arrangementer, julebord og sosiale sammenkomster - helsenorge.no)  

Begrensning i antall gjester 

Ifølge nasjonale regler kan serveringssteder kun ha servering for private sammenkomster med maksimalt ti personer. Servering til større grupper er foreløpig ikke tillatt. 

Helsenorge: Råd til arrangementer, julebord og sosiale sammenkomster 

Som serveringssteder regnes steder som er pliktige til å ha serveringsbevilling i henhold til serveringsloven.

Registrering av gjester på serveringssteder 

Alle med sitteplass på serveringssteder oppfordres til å registrere seg på stedet for å bidra til smittesporing. 

Serveringsstedene har plikt til å registrere alle gjester som samtykker til det med navn, mobilnummer og dato/tidspunkt. Dette gjøres for å lette kommunenes smittesporing dersom gjester får påvist smitte og andre gjester må varsles. 

Registreringene skal slettes etter 14 dager. Serveringsstedet skal behandle informasjonen i tråd med personopplysningsloven, personvernforordningen og regelverket for øvrig. 

Serveringsstedene bør sikre at musikkvolumet holdes på et nivå som gjør det mulig å gjennomføre samtaler med minst én meters avstand for personer som ikke er i samme husstand. 

I tillegg gjelder nasjonale regler for servering, avstand og bordbestilling for serveringssteder. 

Se de nasjonale reglene for hvor mange som kan delta på ulike typer arrangementer 

Serverings-, salgs- og skjenkebevillinger | Stavanger kommune) 

Registreringsplikt for gjester på serveringssteder

Alle med sitteplass på serveringssteder skal registrere seg på stedet for å bidra til smittesporing.

Serveringsstedene har plikt til å registrere alle gjester med navn, mobilnummer og dato/tidspunkt. Dette gjøres for å lette kommunenes smittesporing dersom gjester får påvist smitte og andre gjester må varsles.

Registreringene oppbevares i ti dager. Serveringsstedet skal behandle informasjonen i tråd med personopplysningsloven, personvernforordningen og regelverket for øvrig.

Serveringsstedene skal sikre at musikkvolumet holdes på et nivå som gjør det mulig å gjennomføre samtaler med minst én meters avstand for personer som ikke er i samme husstand.

I tillegg gjelder nasjonale regler for servering, avstand og bordbestilling for serveringssteder.

Se de nasjonale reglene for hvor mange som kan delta på ulike typer arrangementer

Stavanger kommune: Serverings-, salgs- og skjenkebevillinger

Økonomisk ansvar

Hvilket økonomisk ansvar har kommunen?

Kommunen har ikke økonomisk ansvar som følge av anbefalte eller pålagte koronatiltak. 

Kan man bli straffet for å bryte de lokale smitteverntiltakene?

Forbud, påbud og plikter:

Overtredelse av pålagte lokale smitteverntiltak i henhold til lokale smittevernforskrifter eller vedtak gitt med hjemmel i forskrift straffes i henhold til covid-19-forskriften § 24. Dette gjelder alle forbud og påbud i forskriften.

Covid-19-forskriften

Anbefalinger: 

Overtredelse av anbefalte lokale smitteverntiltak straffes ikke.