PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Strategier og planer for helse og velferd
  4. Strategi for helse- og velferdsområdet 2023-2030

Strategi for helse- og velferdsområdet 2023-2030

Oppdatert: 24.04.2024 14.50.32
Illustrasjon av jente i rullestol, gutt som skater, eldre kvinne med stokk, dame som løfter vekter under tilsyn av fysioterapeut, mann med rullator og folk som jogger og sykler.

Strategien setter retning for helse- og velferdsområdet i Stavanger kommune, der målet er aktive innbyggere som klarer seg best mulig gjennom hele livet. Strategiens mål og virkemidler skal påvirke og danne grunnlag for andre samfunnsplaner, prosjekter, satsinger og tiltak på helse- og velferdsområdet.

1. Førstegangsbehandling

31.05.2022 - 07.06.2022

Lenke til politisk sak i eInnsyn.

3. Planbearbeiding

4. Endelig behandling

29.11.2022 - 23.01.2023

Lenke til politisk sak i eInnsyn

5. Vedtatt

23.01.2023 - 31.12.2030

Lenke til planen i eInnsyn.

Illustrasjon i hus-form der taket på huset er målet for helse- og velferdstjenestene: "Aktive innbyggere som klarer seg selv best mulig gjennom hele livet".
Søylene som bærer huset er "Helsefremming og forebygging", "Bolig og boligtjenester", "Inkludering og deltakelse", "Rehabilitering" og "Omsorgstjenester". 
Grunnmuren er "Tjenester av god kvalitet".

  • Strategien setter retning for helse- og velferdsområdet i Stavanger kommune, der målet er aktive innbyggere som klarer seg best mulig gjennom hele livet.
  • Leve HELE LIVET-satsingen til kommunen er kjernen i strategien. Strategien legger til grunn at innbyggere som trenger helse- og velferdstjenester, skal oppleve størst mulig grad av egenmestring, med de ressursene den enkelte har.
  • Strategien for helse- og velferdsområdet beskriver de fem områdene vi vil satse på for å møte utfordringene de nærmeste årene, og de fem grepene vi har valgt for hvordan vi skal gjøre det.
  • Tidshorisonten er fram til 2030.
  • Strategien følges opp gjennom tiltak som vedtas i temaplaner og handlingsplaner for helse- og velferdsområdet, relevante strategier og planer i andre tjenesteområder og i de årlige handlings-og økonomiplanene.

Lenke til hele strategien.