Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Frivilligheit
  4. Aktivitetar, dialogkaféar, møteplassar for frivilligheten

Aktivitetar, dialogkaféar, møteplassar for frivilligheten

Kurs

Vi ynskjer å tilby kurs som er relevante for frivillige i kommunen. Nokre av kursa vil ha faste tema som vert gjentekne kvart år, til dømes søknadar til Imdi middel, styrearbeid, tilskotsportalen osb. Mens andre kurs vert organisert etter behov.

Har du innspel til tema eller type kurs ta kontakt med Randi-Merete Lode (randi-merete.lode@stavanger.kommune.no).

Dialogkaféar

Målet vårt er å organisere dialogkafé ein gong i månaden. Kvar gong vert det lagt opp til eit innlegg om relevant tema og rom for diskusjon og samtale.  Vi set pris på innspel om tema.

Digihjelp

Bruk av digitale verktøy og tenester er ein del av kvardagen for dei aller fleste, og digital kompetanse er ein viktig føresetnad for den aktive deltakinga til befolkninga i samfunnet. Likevel er det mange innbyggjarar som ikkje er digitale. Ved å tilby opplæring i digital kompetanse varetek me kommunikasjonen med innbyggjarane, og legg til rette for eit reelt digitalt førsteval.

Det er etablert opplæringstilbod i digital kompetanse i fleire bydelar. Det er frivilligsentralane (Hundvåg, Storhaug, Vikevåg, Hillevåg og Kvernevik) og Sølvberget som står for kursa.

Opplæringstilbodet skal bidra til at innbyggjarane finn nødvendig informasjon som blir kommunisert frå kommunen og andre offentlege styresmakter, forstår han og kan bruke han.

Kalendar

Meir informasjon og påmelding til kurs, dialogkafe og digihjelp kan du få ved å gå inn på det einskilde arrangement (ved å klikke på tittelen i utlistinga under). 

Viss du lurer på noko ta gjerne kontakt med oss.

Kontaktinformasjon

Randi-Merete Lode

rådgjevar

Mobil:
993 68 692
Telefon:
51 50 89 38
E-post:
randi-merete.lode@stavanger.kommune.no