PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Kultur
  4. Stavanger 2025
  5. Et mylder av fortellinger

Et mylder av fortellinger

En rekke gode krefter sto bak et spennende innlegg om markeringer og jubileer i Stavanger her i Aftenbladet 4. januar. Medlemmer fra Seniortanken hadde flere gode påminnelser om de viktige markeringene som skjer lokalt og nasjonalt de kommende årene.

I leserinnlegget trakk de fram to viktige markeringer: 75-årsjubileet for frigjøringen av Norge i 2020 og 1150-årsjubileet for slaget i Hafrsfjord i 2022. Forfatterne spurte om det er mulig for Stavanger kommune å si noe om hvordan vi vil legge til rette for verdige arrangementer for disse merkedagene i Stavangers historie. Det gjør vi gjerne.

Slaget i Hafsfjord og Norges frigjøring etter fem års okkupasjon er eksempler på sterke fortellinger som har vært med på å forme vår identitet og selvforståelse. Vi mener det er viktig å gripe muligheten disse og andre jubileer gir til å engasjere, finne ny kunnskap og reflektere over hvilke verdier som preger livene våre i dag.

Frigjøringsdagen 8. mai markeres hvert år med et samarbeidsarrangement mellom kommunene i Sør-Rogaland og vil markeres på samme måte i 2020. «Veterandagen» markeres i Vatne-leiren med overrekkelse av minnemedaljer til våre veteraner.

Når det i 2022 skal markeres at det er 1150 år siden Harald Hårfagre vant slaget om Hafrsfjord i 872 er dette en regional begivenhet. Stavanger kommune samarbeider med Rogaland fylkeskommune om jubileumsprosjektet som har fått navnet Hafrsfjord 2022. Jubileum for vikingslag og kongemakt i Rogaland. Prosjektet tegner et bilde av et jubileum med små og større arrangementer gjennom hele året i både nordfylket og sørfylket, med en hovedmarkering om sommeren. Jubileumsåret skal med sine arrangement styrke og gi ny kunnskap om landets og fylkets vikinghistorie.

Fram mot Stavangers 900-årsjubileum i 2025 skal mylderet av fortellinger og skjebner som har skapt denne byen løftes fram. Sånn sett vil Stavanger 2025 ikke overskygge markeringer av viktige historiske personer og hendelser - men forhåpentligvis gi ramme og perspektiv til markeringene.

Følg gjerne arbeidet med markeringene på stavanger.kommune.no/2025 og domkirken2025.no