PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Kultur
 4. Kulturtilskudd
 5. Utlysning av prosjektmidler til nye digitale og tverrfaglige samarbeid 2020

Utlysning av prosjektmidler til nye digitale og tverrfaglige samarbeid 2020

Kort fortalt

 • Stavanger kommune og Filmkraft lyser ut prosjektmidler til nye samarbeid mellom profesjonelle aktører fra ulike bransjer for digital formidling av kunst og kultur.
 • Utlysningen er ett av flere tiltak for å håndtere unntakstilstanden kunst- og kulturlivet opplever på grunn av koronaepidemien.
 • Totalt budsjett er kr 300 000 for inntil to søkere.
 • Søknadsfrist var 5. mai 2020

Information in other languages

Smart kunst

Foto: Tord F Paulsen

Disse har søkt

Søkerlisten oppdateres fortløpende etter hvert som søknader registreres. Listen er derfor ikke fullstendig.

 1. Destino AS: Rastløs
 2. Lise Behne Eie: Konseptalbum Humans
 3. Ananda Serné: Flowers for the Sleepless
 4. John Erik Kaada: Wrongtools
 5. Kristoffer Berre Alberts: Pandemic Kitchen
 6. Anna Ihle: Doggie Day Care for Leo Beagle Boy
 7. Liv Catrine Runesdatter: Fugler
 8. Serrano Creative Solutions Gonzalez: Urban Hands - Telegenic
 9. Filmavdelingen AS: Feit, fit og alkoholisert – tilstand Norge
 10. Stavanger kunstmuseum: Skyer i 360`
 11. Gladmat AS: Digitalt tilbud under årets alternative Gladmatfestival
 12. Kristoffer Berre Alberts: Access All Areas
 13. Simen Kiil Halvorsen: Isolasjonssonetter
 14. Filmstasjonen AS: Paal Nilsen Love - Stavanger live
 15. Spindelvevriff AS: Kamelonen & Det Sorte Karneval
 16. TV Vest AS: Scene Vest
 17. ARTPEAS AS: Kontekstuell interaksjon i bybildet
 18. Piraya Film AS: Piraya Retrospektiv
 19. Signe Christine Urdal: Stemmer fra Nablus

Om utlysningen

Stavanger kommune og Filmkraft  lyser ut prosjektmidler som skal bidra til å understøtte nye samarbeid mellom aktører fra ulike bransjer for digital formidling av kunst og kultur.

Vi ønsker å bygge opp under en kompetanse som allerede er tilstede. Det er viktig å kunne benytte fagpersonell med allerede tilegnet kunnskap på ett felt, og sette dem sammen med aktører i en annen bransje, med mål om at de både vil bygge opp sin egen fagkompetanse og skape noe felles. Dette vil samtidig åpne opp for videre nettverk og videre kompetansebygging.

Dette er en enkeltstående utlysning med et totalt budsjett på kr 300.000, hvor opptil to ulike søkere kan motta støtte.

Prosjektet må realiseres i inneværende år.

Søknadsfrist: 5. mai 2020

Hvem kan søke?

 • Profesjonelle kulturaktører og virksomheter innenfor kunst- og kulturfeltet kan søke om tilskudd.
 • Det forutsettes et samarbeid som inkluderer minst tre aktører, hvorav én må representere den audiovisuelle bransjen.
 • Minst én av aktørene må ha bosted eller arbeidssted i Stavanger kommune. Filmrepresentanten må virke i Rogaland fylke.

Mer om utlysningen

Utlysningen representerer ett av flere tiltak for å håndtere unntakstilstanden kunst- og kulturlivet opplever på grunn av koronaepidemien. Vi ønsker å støtte nye tiltak som bidrar til bransjeutvikling gjennom gjensidig kompetansedeling og utforskning av nye modeller for digital formidling av kunst og kultur.

Utlysningen er forankret i Kommunedelplanen for kunst og kultur 2018-2025, med særlig referanse til delmålet om at «Stavanger kommune skal legge til rette for utvikling av sterkere bransjer som kan bidra til næringsutvikling i regionen».

Følgende punkt i kulturplanens handlingsdel er relevante: 

 • utvikle digitale løsninger for formidling av kommunens kulturtilbud i samarbeid med smartbyen Stavanger.
 • utvikle arbeidet med smart kunst for å utforske hvordan teknologi og innbyggerinvolvering kan gi mer kunst og kultur til innbyggerne.
 • legge til rette for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling om smart kunst og teknologiens muligheter i samarbeid med aktører, institusjoner, akademia og andre næringer.

Stavanger kommune og Filmkraft har forhåpninger om at utlysningen vil bidra til at våre kunstnere og kulturarbeidere finner sammen på tvers av uttrykk og bransjer. Med dette ønsker vi å stimulere aktører til å skape gode produkter, som både på kort og lang sikt kan bygge publikum og nye spennende tverrfaglige samarbeidsløsninger.

Vi vil anerkjenne og støtte opp om at ulike fagpersoner finner sammen og utforsker nye plattformer. Aktørene skal kompenseres for den innsatsen som nå legges inn slik at våre innbyggere kan få tilgang på gode, profesjonelle kunst- og kulturopplevelser, til tross for at de sitter hjemme.

Hva må søknaden inneholde?

 • Prosjektbeskrivelse: Skal gi utfyllende informasjon om formål, hvem dere er, hvorfor dere skal gjøre hva og når dere planlegger å gjøre det.
 • Budsjett: Det må det legges ved et fullstendig budsjett, som spesifiserer kostnader og forventede inntekter/annen finansiering som er forbundet med prosjektet.
 • Finansieringsplan: Hvis det søkes om andre offentlige midler, bes søker henvise til aktuell ordning og søknadsfrist for denne. 

Hvordan søker du?

 • Send e-post med søknad og alle vedlegg til postmottak@stavanger.kommune.no.
 • Merk søknaden med sak 20/15850.

Både Stavanger kommune og Filmkraft sin logo skal være synlig på det endelige produktet og henvises til i all markedsføring av tiltaket. 

Kontaktinformasjon

Profilbile av Helene Eiliott

Helene Ødegaard

rådgiver for smartbyavdelingen
scenekunst, film, internasjonale kulturprosjekt og kulturorganisasjoner 

Mobil:
450 28 785
E-post:
helene.odegaard@stavanger.kommune.no