Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Kultur
 4. Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren

Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren

Kort fortalt

 • Kommunene Randaberg, Sola, Sandnes og Stavanger har gjennomført felles kulturbruksundersøkelser hvert tredje år siden 2006.
 • Resultatene fra den femte i rekken av undersøkelser ble presentert tirsdag 12.02 2019 klokken 12.00.
Kulturundersøkelsen

Last ned undersøkelsen

Undersøkelsen ble presentert i Sandnes rådhus tirsdag 12.02 klokken 12.00. Last ned hele undersøkelsen (PDF).

Kultursjefene på Nord-Jæren. Anders Jaarvik, Arnfinn Bjerkestrand, Tone Strømø og Morten E. Hansen.

Oppsummering av resultatene

Kulturbruken har aldri vært så høy som nå. Interessen for kultur er stor, og folk er flinke til å oppsøke tilbud de interesserer seg for. Innbyggerne i regionen er også ganske fornøyde med kulturtilbudet.

Dette er noen av hovedtrendene som kan leses fra den siste kulturundersøkelsen som ble gjennomført av TNS Kantar/Norsk Gallup i slutten av 2018, på oppdrag fra de fire kommunene på Nord-Jæren, Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. 

Det er femte gang kommunene har kartlagt befolkningens kulturinteresser, kulturaktivitet og deres tilfredshet. Undersøkelsen dekker det profesjonelle og frivilligere kulturfeltet, idrett og friluftsliv. Den tar blant annet for seg oppslutningen om 43 forskjellige kultur- og fritidsarenaer og 22 festivaler i regionen.

Nord-Jæren har i tolv-års perioden for undersøkelsene, 2006 – 2018, gjennomgått til dels dyptgripende demografiske og økonomiske endringer. En betydelig befolkningsvekst har satt preg på utviklingen i regionen. I 2014 kom oljekrisen som ga oss grunn til å forvente endringer i kulturbruken.

I samme periode har det også skjedd betydelige nyetableringer på kultursektoren. Det har vært en storstilt oppbygging av kulturinstitusjoner i Bjergsted og Tou Scene. Sølvberget er ombygd og fornyet. Store satsninger på Forum-området, med nye bygg i Forum Expo og DNB Arena. Tidlig i undersøkelsesperioden ble Vitenfabrikken, KINOKINO og Vågen videregående skole etablert på Sandnes. De interkommunale folkehallene er ferdigstilt; Sørmarka, Randaberg Arena og Sandneshallen, mens vi nå venter på folkehall for sykkelsport som bygges i Sola. Randaberg har på sin side fått ny kulturscene.

Syv av ti mener kulturen bør prioriteres i kommunene. Bare tre av hundre mener kulturen i svært liten grad bør prioriteres. En så bred oppslutning om kulturfeltet gir et godt grunnlag å utvikle kulturpolitikken i regionen videre.

Om undersøkelsen

I undersøkelsen er det spesifikke resultater for 35 regionale kulturinstitusjoner og arenaer:

 • Rogaland Teater
 • Stavanger bibliotek
 • Stavanger konserthus
 • Stavanger symfoniorkester
 • Tou Scene,
 • Folken
 • Stavanger museum/Norsk barnemuseum
 • Norsk hermetikkmuseum
 • Stavanger maritime museum
 • Stavanger kunstmuseum
 • Arkeologisk museum UIS
 • Norsk Oljemuseum
 • Stavanger Kunstforening
 • SF Kino i Stavanger og Sandnes
 • Friluftsområder i de fire kommunene
 • Stavanger domkirke
 • St. Petri kirke
 • Imi/Stavanger forum
 • Folkehallene
 • Sørmarka arena
 • Spor 5
 • Humorhuset Stavangeren
 • Forum Expo
 • DNB Arena
 • KinoKino - senter for kunst og film
 • Sandnes kulturhus
 • Sandnes bibliotek
 • Vitenfabrikken i Sandnes
 • Sola kulturhus
 • Sola bibliotek
 • Sola ruinkyrkje
 • Museer og samlinger i Sola (Flyhistorisk museum
 • Rogaland Krigshistorisk Museum
 • Kystkultursamlingen i Tananger, m.fl.)
 • Randaberg folkebibliotek
 • Tungenes fyr
 • Vistnestunet museumsgård
 • Randaberg Arena og Utstein kloster.

Kontaktinformasjon

Kristina Ehrenberg-Rasmussen, konstituert kultursjef

Kristina Ehrenberg-Rasmussen

Konstituert kultursjef til 01.01.2022

Mobil:
926 32 538
E-post:
kristina.ehrenberg-rasmussen@stavanger.kommune.no