PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Kultur
  4. Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren

Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren

Kort fortalt

  • Kommunene Randaberg, Sola, Sandnes og Stavanger har gjennomført felles kulturbruksundersøkelser hvert tredje år siden 2006.
  • Resultatene fra den sjette i rekken av undersøkelser er nå klar.
Kulturundersøkelsen

Last ned og les undersøkelsen

Undersøkelsen for 2021 kan lastes ned her (PDF).


Om undersøkelsen

Kartleggingen følger opp tilsvarende undersøkelser gjennomført hvert tredje år siden 2006 (i Sandnes også i 2004). Nord-Jæren har i løpet av disse femten årene gjennomgått til dels dyptgripende demografiske og økonomiske endringer, i stor grad knyttet til endringer i regionens dominerende petroleumsnæring.

Årets kartlegging er gjennomført høsten 2021 / vinteren 2022 etter at hele landet har vært mer eller mindre nedstengt i to år som følge av pandemi. Kultursektoren er en av de hardest rammede av nedstengningen med dens krav til begrenset sosial kontakt.

Spørsmålet reises på den ene side om hvilke konsekvenser lukking og adgangsbegrensning har hatt for kulturlivet, på godt og vondt. På den annen side er spørsmålet om i hvilken grad denne «kortsiktige» nedstengningen har satt varige spor sett i relasjon til de langsiktige og underliggende trendene i befolkningens interesser kulturaktivitet.

Kultur er best der folk møtes

Les kronikken til kultursjefene på Nord-Jæren og Rogaland fylkeskommune

 

 

Kontaktinformasjon

Kristina Ehrenberg-Rasmussen

Kristina Ehrenberg-Rasmussen

kultursjef

Mobil:
926 32 538
E-post:
kristina.ehrenberg-rasmussen@stavanger.kommune.no