Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Kultur
 4. Kunst i offentlige rom

Kunst i offentlige rom

Kort fortalt

 • Helmich Gabrielsens plass skal opparbeides og romme et minnesmerke over krigsseilerne. Nå inviteres kunstnere og landskapsarkitekter til å gå sammen og melde sin interesse for både kunstoppdraget og utformingen av uterommet. Fristen er 12. april. Se hele utlysningen.
 • I Stavanger er det vedtatt at to prosent av bygge- og anleggskontrakter skal brukes til kunstprosjekter. 
 • Kunstutvalget har ansvaret for å gjennomføre kunstprosjekter i kommunale bygninger. 
Kunst på Lervig

Stavangers kunstpolitikk

I Stavanger kommune er det kunstutvalget som har i oppgave å igangsette og gjennomføre kunstprosjekter i kommunale bygg. I tillegg skal utvalget fungere som rådgivende organ overfor kommunalstyret for kultur og idrett i saker som gjelder kunst i byens uterom.

I Stavanger er det vedtatt at 2 % av byggeentreprisen (maksimum 1 million kroner) skal brukes til kunstprosjekter. Dette sørger for at det alltid er kunst av høy kvalitet i det offentlige rom i byen. 

"Bubblor" av kunstner Annika Oskarsson.
"Bubblor" av kunstner Annika Oskarsson.

Kunstutvalget

Stavanger kommunes kunstutvalg består av følgende representanter: 

 • Dag Mossige (Ap), leder
 • Bjarne Kvadsheim (Sp), nestleder
 • Ingebjørg S. Folgerø (H)
 • Astrid H. Windingstad (kunsthistoriker)
 • Siri Gjesdal (NKVN-R)

Fra administrasjonen med talerett: Inger Lise Faltinsen (BMU prosjekt), Lise M. Storås (byutvikling), Hanne Polden Sæverud (BMU Park og vei), Inger S. Bjerga (kulturavdelingen), sekretær: Else Bird (politisk sekretariat). 

Hovedarbeidet på Åsen

Årsrapporter fra kunstutvalget

Hvilke kunstverk ble oppført i hvilket år? Sjekk årsrapportene til kunstutvalget. 

Skulpturer i Stavanger

Kontaktinformasjon

Inger S. Bjerga

Rådgiver

Visuell kunst, kunstutvalget, kunst i offentlige rom

Mobil:
416 99 734
Telefon:
51 50 72 72
E-post:
ibjerga@stavanger.kommune.no