Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Kultur
 4. Plan for visuell kunst

Plan for visuell kunst

Oppdatert: 27.05.2022 09.37.38
Plan for visuell kunst - forside

Stavanger kommune vil i samarbeid med det visuelle feltet utarbeide en plan for visuell kunst for perioden 2023-2027. Planen vil ta utgangspunkt i kulturplanens visjon, mål og perspektiv, og utarbeide ytterligere tiltak innenfor disse områdene. Kulturplanen har tre hovedsatsinger, der en av dem er særlig aktuell for temaplan for visuell kunst:
- Å leve av kunst og kultur – utvikle en tydelig kunstnerpolitikk, og styrke strukturene for
talent- og bransjeutvikling slik at Stavanger blir til et foretrukket bo- og arbeidssted for
kunstnere.

Dette er planprosessen

Politikerne har vedtatt oppstart av planarbeidet. Her kan du lese mandatsaken. Saken beskriver tema som skal utredes, medvirkning og framdrift.

I løpet av våren og sommeren 2022 vil vi undersøke hvordan det visuelle kunstfeltet ser ut i Stavanger i dag, og hvilke utfordringer aktørene i feltet står overfor. Alle som har noe på hjertet kan bidra. Det kan man gjøre ved å delta på møte på Rogaland kunstsenter den 13. juni, eller sende inn skriftilige innspill. Bidragene vil vi bruke for å danne oss et overblikk over hvilke styrker og utfordringer vi skal jobbe videre med.

Du kan gi innspill til styrker og utfordringer fram til 1. juli.

Medvirkningsprosessene for våren og sommeren 2022 ga oss innsikt i styrker og utfordringer på det visuelle feltet i Stavanger. I løpet av høsten 2022 vil vi arbeide videre med hva vi trenger å videreutvikle og hvordan vi kan løse utfordringene. Dette kan du gi innspill på ved å delta i møte eller ved å sende inn skriftlige forslag til tiltak. 

Møtedato for denne innspillsrunden og skjema for skriftlige innspill blir publisert etter sommerferien.

Nå har vi fått innspill på styrker, utfordringer og forslag til løsninger. Det har gitt oss innsikt i hvordan vi bør arbeide fremover for å styrke det visuelle feltet i Stavanger. I denne fasen bearbeider vi materialet og skriver et høringsutkast. Høringsutkastet skal til politisk behandling først i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog, deretter i kommunalutvalget.  Når politikerne i kommunalutvalget har vedtatt høringsutkastet kan vi sende et forslag til plan for visuell kunst ut på høring. 

Nå har vi laget et forslag til Plan for visuell kunst. Dette forslaget kan du gi innspill på frem til fristen går ut. Du kan for eksempel gi innspill på beskrivelser du mener bør endres, tiltak som bør tydeliggjøres, eller tiltak det er særlig viktig at prioriteres.

Alle innspillene som ble sendt inn i høringsfasen blir nå gjennomgått. Det blir vurdert om noe skal endres i planen før den går til endelig politisk behandling.

Nå går det bearbeidede forslaget til politisk behandling. Først til utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog, deretter til kommunalutvalget, så til endelig vedtak i formannskapet. Etter vedtak i formannskapet har vi på plass en gjeldende plan for visuell kunst for perioden 2023 - 2027.

1. Oppstart vår 2022

Politikerne har vedtatt oppstart av planarbeidet. Her kan du lese mandatsaken. Saken beskriver tema som skal utredes, medvirkning og framdrift.

2. Innspillfase 1 vår/sommer 2022

I løpet av våren og sommeren 2022 vil vi undersøke hvordan det visuelle kunstfeltet ser ut i Stavanger i dag, og hvilke utfordringer aktørene i feltet står overfor. Alle som har noe på hjertet kan bidra. Det kan man gjøre ved å delta på møte på Rogaland kunstsenter den 13. juni, eller sende inn skriftilige innspill. Bidragene vil vi bruke for å danne oss et overblikk over hvilke styrker og utfordringer vi skal jobbe videre med.

Du kan gi innspill til styrker og utfordringer fram til 1. juli.

3. Innspillfase 2 høst 2022

Medvirkningsprosessene for våren og sommeren 2022 ga oss innsikt i styrker og utfordringer på det visuelle feltet i Stavanger. I løpet av høsten 2022 vil vi arbeide videre med hva vi trenger å videreutvikle og hvordan vi kan løse utfordringene. Dette kan du gi innspill på ved å delta i møte eller ved å sende inn skriftlige forslag til tiltak. 

Møtedato for denne innspillsrunden og skjema for skriftlige innspill blir publisert etter sommerferien.

4. Forslag til plan skrives høst/vinter 2022

Nå har vi fått innspill på styrker, utfordringer og forslag til løsninger. Det har gitt oss innsikt i hvordan vi bør arbeide fremover for å styrke det visuelle feltet i Stavanger. I denne fasen bearbeider vi materialet og skriver et høringsutkast. Høringsutkastet skal til politisk behandling først i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog, deretter i kommunalutvalget.  Når politikerne i kommunalutvalget har vedtatt høringsutkastet kan vi sende et forslag til plan for visuell kunst ut på høring. 

5. Plan på høring vinter 2022

Nå har vi laget et forslag til Plan for visuell kunst. Dette forslaget kan du gi innspill på frem til fristen går ut. Du kan for eksempel gi innspill på beskrivelser du mener bør endres, tiltak som bør tydeliggjøres, eller tiltak det er særlig viktig at prioriteres.

6. Planen bearbeides etter høringssvar

Alle innspillene som ble sendt inn i høringsfasen blir nå gjennomgått. Det blir vurdert om noe skal endres i planen før den går til endelig politisk behandling.

7. Plan vedtas politisk vinter /vår 2023

Nå går det bearbeidede forslaget til politisk behandling. Først til utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog, deretter til kommunalutvalget, så til endelig vedtak i formannskapet. Etter vedtak i formannskapet har vi på plass en gjeldende plan for visuell kunst for perioden 2023 - 2027.

Medvirkning

Stavanger kommune ønsker å være en samskapende kommune. Her finner du informasjon om hvordan vi vil ivareta samskaping og medvirkning til innholdet i planen og i planprosessen.

Planprosessen:

Plan for visuell kunst skal utarbeides i samarbeid med det visuelle kunstfeltet. For å ivareta dette har vi etablert en referansegruppe med representanter fra det visuelle feltet. Referansegruppa skal bidra til å sikre selve prosessen med planarbeidet. Medlemmene i Referansegruppa er:
Hanne Beate Ueland - Stavanger kunstmuseum, MUST
Hans Edward Hammonds - Bildende kunstneres forening Rogaland
Jane Sverdrupsen - Rogaland Kunstsenter
Juliette Karlsen og Øyvind Eggesbø - Studentrepresentant og rektor, Kunstskolen i Rogaland
Linnea B. Calder - Norske kunsthåndverkere Sør-vest Norge
Gruppa gir innspill på: planprosessen kommunen legger opp til i arbeidet, informasjonsarbeid og opplegg for medvirkning og samskaping.

Innholdet i planen:

Innholdet i planen skal alle interesserte ha anledning til å bidra i. Referansegruppa er kommunens sparringspartner for planprosessen, men innspill til selve planen krever bredere involvering. 

Stavanger kommune inviterer derfor til innspill til planen i 3 steg:

1: Innspillfase 1 vår/sommer 2022

I løpet av våren og sommeren 2022 vil vi undersøke hvordan det visuelle kunstfeltet ser ut i Stavanger i dag, og hvilke utfordringer aktørene i feltet står overfor. Alle som har noe på hjertet kan bidra. Det kan man gjøre ved å delta på møte på Rogaland kunstsenter den 13. juni, eller sende inn skriftilige innspill. Bidragene vil vi bruke for å danne oss et overblikk over hvilke styrker og utfordringer vi skal jobbe videre med.

Du kan gi innspill til styrker og utfordringer fram til 1. juli.

2: Innspillfase 2 høst 2022

Medvirkningsprosessene for våren og sommeren 2022 ga oss innsikt i styrker og utfordringer på det visuelle feltet i Stavanger. I løpet av høsten 2022 vil vi arbeide videre med hva vi trenger å videreutvikle og hvordan vi kan løse utfordringene. Dette kan du gi innspill på ved å delta i møte eller ved å sende inn skriftlige forslag til tiltak. 

Møtedato for denne innspillsrunden og skjema for skriftlige innspill blir publisert etter sommerferien.

3: Plan på høring vinter 2022

Nå har vi laget et forslag til Plan for visuell kunst. Dette forslaget kan du gi innspill på frem til fristen går ut. Du kan for eksempel gi innspill på beskrivelser du mener bør endres, tiltak som bør tydeliggjøres, eller tiltak det er særlig viktig at prioriteres.

Ta kontakt!

Kommunen ønsker å være i dialog med det visuelle kunstfeltet i gjennom arbeidet, og oppfordrer interesserte aktører til å ta kontakt med prosjektleder for planen Nina Osland. 
nina.osland@stavanger.kommune.no

Visjon, hovedmål og perspektiv

Plan for visuell kunst skal bygge videre på kulturplanens visjon, hovedmål og perspektiv. Kommunens overordnede satsninger de neste 15 årene og hvordan vi skal oppfylle FN's bærekraftsmål er definert i kommuneplanen.

Sammen for en levende kulturby er visjonen for kulturbyen Stavanger

Hovedmål 1: Innbyggerne i Stavanger skal kunne delta i, oppleve og skape kunst og kultur som inkluderer og engasjerer.
Innbyggerne i Stavanger er deltakere, utøvere, skapere og mottakere av kunst og kultur. Stavanger
kommune skal i samarbeid med institusjoner, aktører og det frivillige kulturlivet legge til rette for
møteplasser og opplevelser slik at alle innbyggere kan delta i kulturbyen, uavhengig av alder, kjønn,
etnisitet, sosial bakgrunn og funksjonsevne.

Hovedmål 2: Aktører og institusjoner skal ha forutsigbare vilkår som sikrer utvikling, bredde og kvalitet i den kunstneriske og kulturelle produksjonen.
Aktører og institusjoner favner hele bredden fra enkeltkunstnere til større regionale kulturinstitusjoner. Stavanger kommune har ulikt ansvar overfor disse. Forutsigbare vilkår skal sikres
gjennom økonomiske tilskuddsordninger, deltakelse i nettverk og samarbeid, og tilstrekkelige fysiske
rammer for arbeidsforhold, produksjon og visning.

Hovedmål 3: Kunst og kultur skal være en drivkraft i samfunnsutviklingen i Stavanger.
Kunst og kultur gir kunnskap, kompetanse og innovasjon som er viktig for regionhovedstaden Stavanger.
Kunst og kultur gir arbeidsplasser og bidrar til samfunnsutviklingen. Et kunst- og kulturtilbud som gir estetiske opplevelser av høy kunstnerisk kvalitet, er avgjørende for at Stavanger er en attraktiv by og et foretrukket valg forregionens innbyggere, studenter, tilflyttere og turister.

Kulturplanen inntar også seks perspektiv som tar opp i seg framtidens utfordringer og peker ut retningen for kulturpolitikken:

Den opplyste byen – ytringsfrihet og demokrati: Stavanger kommune skal ha gode møteplasser for deltakelse og offentlig debatt.

Kultur hele livet: Kommunen skal styrke kvaliteten i sitt kulturtilbud, og gi alle muligheten til å oppleve kultur gjennom hele livsløpet.

Utvikling av framtidens talenter: Stavanger kommune skal etablere flere nettverk og samarbeid som kan styrke strukturer for framtidens talenter.

Bransjeutvikling: Kommunen skal legge til rette for utvikling av sterkere bransjer som kan bidra til næringsutvikling i regionen.

Ny teknologi i møte med kunst og kultur: Stavanger kommune skal være framtidsrettet i møte med mulighetene ny teknologi kan gi for kunst og kultur.

Den attraktive kulturbyen: Stavanger kommune skal styrke sitt omdømme som attraktiv kulturby.

 

Tema for planen

 • Med utgangspunkt i perspektiver og prioriterte satsinger i vedtatt kulturplan, politiske vedtak
  for det visuelle feltet og høringsuttalelser til kulturplanen fra det visuelle feltet, har foreløpig
  følgende temaer blitt utpekt som særlig aktuelle for planen:
 • Kunstproduksjon/kunstnerøkonomi (stipender, støtteordninger, vederlag, oppdrag og
  atelierer).
 • Formidling og visningssteder (institusjoner: økonomi/eierstrategi, kunstsamlinger,
  bevaring, samarbeid, koordinering og formidlingsprosjekter).
 • Kompetanse (kunstutdanning, kompetansehevende tiltak og ny teknologi).Internasjonal kunstutveksling (residenser, kunstmesser og prosjektsamarbeid).
 • Kunst i offentlige rom (økonomiske, faglige og organisatoriske rammebetingelser,
  samarbeid mellom det offentlige og private).

Det visuelle kunstfeltet i Stavanger

Med uttrykksformer som blant annet maleri, tekstilkunst, grafikk, skulptur, foto/video, stedsspesifikke og relasjonelle uttrykk, lydkunst, performance, nettkunst og gatekunst representerer feltet et mangfold av produksjonsformer, metoder og organisering av det kunstneriske arbeidet. I det visuelle feltet inngår kunstnere, aktører og institusjoner i tverrkunstneriske samarbeid både mellom kunstmiljøer og andre nasjonale og internasjonale fag- og forskningsmiljøer.

Der kunst møter innbyggerne

Innbyggernes møte med kunst skjer på mange ulike arenaer i Stavanger: Stavanger kunstmuseum, Kunsthall Stavanger, Sølvberget galleri, Rogaland kunstsenter, Kunstskolen i Rogaland, kunstnerdrevne visningssteder, kommersielle gallerier og i det offentlige rom.

I tillegg formidles kunst, kunstkritikk og kunsthistorie gjennom tidsskrifter, publikasjoner, nettsteder og arrangement, diskusjoner, kritikk og anmeldelser. 

Kunst formidles også i barnehagen, i skolen, ved eldresenter og andre institusjoner innbyggerne har kontakt med. Her er ordninger som den kulturelle skolesekken (DKS) og den kulturelle spaserstokken (DKSS) spesielt tilpasset formidling til målgruppene unge og eldre.

Institusjoner, gallerier og kunstnerstyrte visningssteder

Stavanger kunstmuseum er den viktigste institusjonen for det visuelle feltet i Stavanger og representerer det største kunsthistoriske fagmiljøet i regionen. Museet forvalter og utvikler en samling på over 3000 kunstverk som strekker seg fra midten av 1800-tallet til i dag. Som en del av Museum Stavanger (MUST) forsker museet på og produserer kunnskap om kunst av nasjonal betydning. Samtidig samarbeider institusjonen bredt i feltet, og viser publikum et spekter av samtidskunst og historiske verk med både regional forankring og internasjonal relevans.

Rogaland kunstsenter har faglig ansvar for kompetanseheving rettet mot profesjonelle kunstnere. Senteret spiller en framtredende rolle som ressurssenter for visuell kunst og kunst i offentlig rom i Stavanger og fylket for øvrig gjennom utstillinger, kompetanseheving, rådgiving, nettverk og formidling.

Kunsthall Stavanger viser samtidskunst av høy kvalitet og er aktive i internasjonale samarbeid og nettverk. Sammen med kunstnere og gjestekuratorer utvikles utstillinger som er ambisiøse og skaper opplevelser og engasjement. De har et særlig fokus på formidling til barn, unge og unge voksne.

Sølvberget galleri har med sin tilhørighet på Sølvberget mulighet til å nå en bredere publikumsgruppe enn det kunstpublikummet som vanligvis oppsøker gallerier og visningssteder. Programmet defineres i tråd med Sølvbergets generelle samfunnsoppdrag og programprofil.

Stavanger huser flere kommersielle gallerier som retter seg mot både det private markedet og bedriftskunst-markedet, for eksempel Galleri Opdahl og BGE Contemporary Art Projects.

Andre visningssteder, festivaler og biennaler

Kunstnerstyrte visningssteder, som Studio17 og Salongen arbeider med kortere tidshorisonter og treffer gjerne en mer dagsaktuell nerve med utstillinger som både skapes og vises fram på stedet. 

Til forskjell fra kunst som vises på gallerier eller andre visningssteder, trenger ikke publikum aktivt å oppsøke kunst som oppstår eller presenteres i det offentlige rom. Nuart har i en årrekke bidratt til et mangfold av gatekunst på vegger i Stavanger by, og på den måten gjort kunst tilgjengelig for byens innbyggere og besøkende. I/o/lab betegnes som en avantgardistisk organisasjon som arbeider i grensesnittet mellom teknologi, vitenskap og biokunst. 

Contemporary Art Stavanger (CAS) er en lokale nettbasert plattform for kunstformidling, anmeldelser og kritisk diskurs.

Produksjon av kunst – atelier og verksted

 Atelierhuset Tou er et atelierhus med 31 kunstneratelierer og prosjektrom. 

Tou Trykk, tilbyr verkstedplass og faglig kompetanse til billedkunstnere og andre interesserte innen grafiske teknikker, foto og digitale media.

Consulatet og Elefant er eksemper på arbeidsfellesskap der kunstnere innefor det visuelle feltet arbeider samlokalisert med andre lokale kulturaktører.

Spredt rundt om i byen finnes også flere andre arbeidsrom og fellesskap hvor kunstnere har sitt virke. Disse er gjerne lokalisert i fraflyttede eller nedlagte næringsarealer, og varigheten på leieforholdene er ikke så langsiktige.

Høyere utdanning innen visuelle kunstfag

Kunstskolen i Stavanger er en to-årig fagskole i visuelle kunstfag. Fagskolen har ca. 40 studenter fordelt på to år, og bruker profesjonelle kunstnere som lærere for yrkesrelevant læring.

Ut over den to-årige fagskolen Kunstskolen i Rogaland har ikke  Stavanger og regionen  et tilbud innen høyere utdanning. Mangel på et fullstendig utdanningstilbud og påfølgende muligheter for faglig utvikling som profesjonell gjør det vanskelig både å rekruttere og beholde unge kunstnere. I tillegg mangler regionen utdanning for kunsthistorikere og andre kunstarbeidere. En styrking av dette vil sikre et sterkere fagmiljø, både for utøvere, institusjoner og publikum.

Kunstskolen er i dialog med Fakultet for utøvende kunstfag og ledelsen ved Universitetet i Stavanger om å utrede muligheten for å tilby bachelor i visuell kunst. Etableringen av et slikt bachelorprogram er ønsket av fagfeltet i byen og regionen, og vil være med på å bygge opp et mer bærekraftig miljø. Universitetet i Stavanger har lagt ned sin undervisning i kunsthistorie, og det er i hovedsak Stavanger kunstmuseum som i dag ivaretar dette.

Stavanger kommune har i vedtak og høringsuttalelser støttet en slik etablering og vil  bistå Kunstskolen i Rogaland og Fakultet for utøvende kunstfag  ved Universitetet i Stavanger i arbeidet med realisering av et slikt studium.

Utfordringsbeskrivelse

I løpet av våren og sommeren 2022 henter vi innspill på styrker og utfordringer for det visuelle kunstfeltet i Stavanger. Under kapittelet medvirkning kan du se hvordan da kan bidra!

Resultet fra innspillene vil bli publisert her, i etterkant av innspillfase 1 og danne grunnlag for innspillfase 2 der vi vil arbeide med løsninger og tiltak. 

Bakgrunn for planarbeidet

I Kulturplan for Stavanger 2018-2025 ble det vedtatt å utrabeide en plan for visuell kunst i samarbeid med det visuelle kunstfeltet. Oppstart for arbeidet ble vedtatt i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog i mars i 2022, med mandat for plan for visuell kunst.

Hva er hensikten med kommunale planer?

Formålet med planer er å nå mål eller fremtidige situasjoner vi ellers ikke ville ha nådd. En plan bør ha et klart formål, en utfordringsbeskrivelse, mål, stasningsområder og tiltak. Planprosesser har til hensikt å skape dialog med- og skaffe kunnskap om feltet planen gjelder for. Administrasjonen i kommunen lager forslaget til planen, mens det er politikerne som tar beslutningene.

Hva vil en plan for visuell kunst bidra til?

For Stavanger kommune er det viktig å verne om og ytterligere styrke samarbeidene mellom institusjoner, aktører og andre ressurser, i tillegg til selv å delta mer aktivt i prosessene. Planen skal bidra til at:

 • Stavanger kommune får strategier og virkemidler for det visuelle feltet som brukes aktivt og er basert på et oppdatert kunnskapsgrunnlag. 
 • Politiske vedtak for det visuelle feltet er besvart med rådmannens forslag til løsninger gjennom en helhetlig og overordnet vurdering. 
 • Kommunen har tydelige rammebetingelser for samtidskunst i offentlige rom ved politisk forankring av kommunens innsats. 
 • Stavanger kommer i bedre posisjon for statlige midler til det visuelle feltet gjennom et samkjørt og styrket samarbeid mellom institusjoner, kunstnere og andre aktører. 
 • Kommunens rådgivende og tilretteleggende funksjon er godt kjent og brukes aktivt. 

Hva omfatter begrepet visuell kunst?

Kulturplanen definerer visuell kunst som maleri, fotografi, kunsthåndverk, tegning, grafikk,
skulptur, video/film/dokumentar, installasjoner, stedsspesifikke og relasjonelle uttrykk,
lydkunst, performance, nettkunst, gatekunst, grafitti, tegneserier, artists' books, bruk av
offentlige rom med mer. Kunsten kan være gjenstandsbasert, men like gjerne ta form av
handlinger, hendelser og situasjoner.

 

Andre planer for visuell kunst

De største kommunene i Norge har planer for visuell kunst. Noen har egne planer for det visuelle kunstfeltet, andre inkorporerer feltet i en felles kulturplan.

Bergen kommunes kunstplan for det profesjonelle feltet 2018-2027

Kommunedelplan for kunst- og kultur i Trondheim 2019-2030

 

Kulturplan for Stavanger

Kulturplanen for Stavanger

Kulturplan for Stavanger 2018 - 2025 legger føringer for arbeidet med plan for visuell kunst. Kulturplanen inneholder vedtak for det visuelle feltet som skal følges opp, og presenterer de overordnede målsetningene for kommunens satsning på kultur.

I kulturplanens handlingsdel finnes vedtatte tiltak for det visuelle feltet som:

- utvide rammene til kommunens stipendordning. 2020
- utvide stipendordningen til å inkludere kunst- og kulturkritikk, opprette stipend for nynorsk skrift og kultur, og opprette støtteordning for tidsskrift. 2019-2020
- lage en handlingsplan for visuell kunst i samarbeid med det visuelle feltet. 2019
- bidra til å etablere et bachelorprogram innen visuell kunst i samarbeid med Kunstskolen i Rogaland og Fakultet for utøvende kunstfag. Pågår
 - utrede muligheten for flere kulturarrangement med rimelige billettpriser, samt gratis inngang for barn og unge under 18 år på museer. 2019-2022
- legge til rette for et kulturtilbud tilpasset sammensetningen i befolkningen. Hele planperioden
- styrke representativitet og mangfold i Stavangers kulturliv i tråd med stortingsmeldingen «Kulturens kraft - Kulturpolitikk for framtida», og utarbeide nye tiltak i samarbeid med aktører og institusjoner Hele planperioden
- det skal arbeides for å etablere en «myldringsdag» i sentrum hvor ulike kunstnere og kulturarbeidere får presentere sine arbeider. Legges opp etter mønster fra «Musikkfest.  
- samarbeide med bransjene om å utvikle flere talenter og gjøre det attraktivt å etablere seg som kunstner i regionen. Hele planperioden
etablere nettverk for talentutvikling der institusjoner, lokale aktører og næringslivet inviteres med.  2020-2022
sikre at universell utforming ivaretas ved nybygg og rehabilitering. Hele planperioden
- støtte tiltak som bidrar til å hente flere ressurser og nasjonale midler til Stavanger-regionen. Hele planperioden 
- tilby støtte og rådgiving til forprosjekt og søknader til EU/EØS-ordninger. Hele planperioden
- vurdere hvordan kommunen i større grad kan bruke kompetansen hos kulturaktører til ulike oppgaver.  Hele planperioden
- utvikle digitale løsninger for formidling av kommunens kulturtilbud i samarbeid med smartbyen Stavanger. Oppstart 2019
- utvikle prosjektet Mitt Stavanger med informasjon om historie, kunst- og kulturopplevelser i samarbeid med smartbyen Stavanger. Pågår
 tilpasse støtteordninger for de mulighetene som ny teknologi gir for kunstnerisk utviklingsarbeid, og bidra med kompetanse til prosjekter der teknologi, kunst og kultur møtes. Oppstart 2019
- understøtte miljø som eksperimenterer og tar i bruk ny teknologi i den kunstneriske og kulturelle produksjonen. Hele planperioden
 utvikle arbeidet med smart kunst for å utforske hvordan teknologi og innbyggerinvolvering kan gi mer kunst og kultur til innbyggerne. Pågår
- legge til rette for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling om smart kunst og teknologiens muligheter i samarbeid med aktører, institusjoner, akademia og andre næringer. Oppstart 2019
 digitalisere og formidle Stavanger kommunes kunstsamling til innbyggerne. 2020-2022
 følge opp ny statlig kunstnermelding, og vurdere nye tiltak for å utvikle en tydeligere kunstnerpolitikk. 2019-2022
- evaluere residensordningen, og evaluere stipend- og støtteordninger i henhold til kulturplanens seks perspektiv. Oppstart 2019
 igangsette arbeidet med et kunstprosjekt i anledning Stavangers byjubileum i 2025. 2020-2022
- promotere den kreative næringen i Stavanger på nasjonale og internasjonale arenaer. Hele planperioden

 

Innhold Lukk