PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Kultur
 4. Plan for visuell kunst

Plan for visuell kunst

Oppdatert: 03.04.2024 12.26.56
Bilde av en mann som ser på kunst på Stavanger kunstmuseum. Foto: Tord Paulsen.

Stavanger kommune har i samarbeid med kunstfeltet utarbeidet en plan for visuell kunst for perioden 2023–2027. Formålet med planen er å gi oversikt over utfordringene i det visuelle kunstfeltet og prioritere tiltak for å utvikle kunstbyen Stavanger. På denne siden kan du lese om planprosessen. Planen kan lastes ned her.

Planarbeidet er forankret i Kulturplan for Stavanger 2018-2025, der en av hovedsatsningene er:

Å leve av kunst og kultur – utvikle en tydelig kunstnerpolitikk, og styrke strukturene for talent- og bransjeutvikling slik at Stavanger blir til et foretrukket bo- og arbeidssted for kunstnere.

Dette er planprosessen

Politikerne har vedtatt oppstart av planarbeidet. Saken beskriver tema som skal utredes, medvirkning og framdrift.

Innspillfase 1 – Det visuelle kunstfeltet i Stavanger. Styrker og utfordringer i 2022.

I løpet av våren og sommeren 2022 vil vi undersøke hvordan det visuelle kunstfeltet ser ut i Stavanger i dag. Hvilke styrker kjennetegner kommunens kunstliv og hvilke utfordringer står aktørene i feltet overfor?

Alle som har noe på hjertet, kan bidra. Det kan man gjøre ved å delta på møte på Rogaland kunstsenter den 13. juni, eller sende inn skriftlige innspill. Bidragene vil vi bruke for å danne oss et overblikk over hvilke styrker og utfordringer vi skal jobbe videre med.

Spørsmålene er knyttet til temaene i planen, men vi vil gjerne høre din mening om andre forhold ved kunstfeltet også.

Spørreskjemaet er åpent fram til 1. august.

Medvirkningsprosessene for våren og sommeren 2022 ga oss innsikt i styrker og utfordringer på det visuelle feltet i Stavanger. I løpet av høsten 2022 vil vi arbeide videre med hva vi trenger å videreutvikle og hvordan vi kan løse utfordringene. Dette kan du gi innspill på ved å delta i møte på Møteplassen på Sølvberget 26.09.2022 eller ved å sende inn skriftlige forslag til tiltak. 

Meld deg på Innspillmøte 26.09.2022 her

Nå har vi fått innspill på styrker, utfordringer og forslag til tiltak. Det har gitt oss innsikt i hvordan vi bør arbeide fremover for å styrke det visuelle feltet i Stavanger. I denne fasen bearbeider vi materialet og skriver et høringsutkast. Høringsutkastet skal til politisk behandling i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog, deretter kan vi sende et forslag til plan for visuell kunst ut på høring. 

Nå har vi laget et forslag til Plan for visuell kunst. Her kan du lese og laste det ned. Dette forslaget kan du gi innspill på frem til fristen går ut 19 april.
Send innspill til postmottak.ios@stavanger.kommune.no​ og merk e-posten med Høringsinnspill Plan for visuell kunst 2023-2027 sak 23/0801​
Du kan for eksempel gi innspill på beskrivelser du mener bør endres, tiltak som bør tydeliggjøres, eller tiltak det er særlig viktig at prioriteres.

Kulturavdelingen inviterer til presentasjon av planen på Rogaland kunstsenter torsdag 23. mars kl. 09:00 - 10:00. Velkommen!

Alle innspillene som ble sendt inn i høringsfasen blir nå gjennomgått. Det blir vurdert om noe skal endres i planen før den går til endelig politisk behandling.

Nå går det bearbeidede forslaget til politisk behandling. Først til utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog, så til endelig behandling i kommunestyret. Etter vedtak i kommunestyret har vi på plass en gjeldende plan for visuell kunst for perioden 2023 - 2027.

Plan for visuell kunst ble enstemmig vedtatt av kommunestyret i Stavanger den 19. juni 2023. Du finner den endelige planen her.

1. Oppstart vår 2022

Politikerne har vedtatt oppstart av planarbeidet. Saken beskriver tema som skal utredes, medvirkning og framdrift.

2. Innspillfase 1 vår/sommer 2022

Innspillfase 1 – Det visuelle kunstfeltet i Stavanger. Styrker og utfordringer i 2022.

I løpet av våren og sommeren 2022 vil vi undersøke hvordan det visuelle kunstfeltet ser ut i Stavanger i dag. Hvilke styrker kjennetegner kommunens kunstliv og hvilke utfordringer står aktørene i feltet overfor?

Alle som har noe på hjertet, kan bidra. Det kan man gjøre ved å delta på møte på Rogaland kunstsenter den 13. juni, eller sende inn skriftlige innspill. Bidragene vil vi bruke for å danne oss et overblikk over hvilke styrker og utfordringer vi skal jobbe videre med.

Spørsmålene er knyttet til temaene i planen, men vi vil gjerne høre din mening om andre forhold ved kunstfeltet også.

Spørreskjemaet er åpent fram til 1. august.

3. Innspillfase 2 høst 2022

Medvirkningsprosessene for våren og sommeren 2022 ga oss innsikt i styrker og utfordringer på det visuelle feltet i Stavanger. I løpet av høsten 2022 vil vi arbeide videre med hva vi trenger å videreutvikle og hvordan vi kan løse utfordringene. Dette kan du gi innspill på ved å delta i møte på Møteplassen på Sølvberget 26.09.2022 eller ved å sende inn skriftlige forslag til tiltak. 

Meld deg på Innspillmøte 26.09.2022 her

4. Forslag til plan skrives vinter 2022/23

Nå har vi fått innspill på styrker, utfordringer og forslag til tiltak. Det har gitt oss innsikt i hvordan vi bør arbeide fremover for å styrke det visuelle feltet i Stavanger. I denne fasen bearbeider vi materialet og skriver et høringsutkast. Høringsutkastet skal til politisk behandling i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog, deretter kan vi sende et forslag til plan for visuell kunst ut på høring. 

5. Plan på høring vinter/vår 2023

Nå har vi laget et forslag til Plan for visuell kunst. Her kan du lese og laste det ned. Dette forslaget kan du gi innspill på frem til fristen går ut 19 april.
Send innspill til postmottak.ios@stavanger.kommune.no​ og merk e-posten med Høringsinnspill Plan for visuell kunst 2023-2027 sak 23/0801​
Du kan for eksempel gi innspill på beskrivelser du mener bør endres, tiltak som bør tydeliggjøres, eller tiltak det er særlig viktig at prioriteres.

Kulturavdelingen inviterer til presentasjon av planen på Rogaland kunstsenter torsdag 23. mars kl. 09:00 - 10:00. Velkommen!

6. Planen bearbeides etter høringssvar

Alle innspillene som ble sendt inn i høringsfasen blir nå gjennomgått. Det blir vurdert om noe skal endres i planen før den går til endelig politisk behandling.

7. Plan vedtas politisk vår 2023

Nå går det bearbeidede forslaget til politisk behandling. Først til utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog, så til endelig behandling i kommunestyret. Etter vedtak i kommunestyret har vi på plass en gjeldende plan for visuell kunst for perioden 2023 - 2027.

8. Vedtatt

19.06.2023 - 31.12.2027

Plan for visuell kunst ble enstemmig vedtatt av kommunestyret i Stavanger den 19. juni 2023. Du finner den endelige planen her.

Medvirkning

Stavanger kommune ønsker å være en samskapende kommune. Her finner du informasjon om hvordan vi vil ivareta samskaping og medvirkning til innholdet i planen og i planprosessen.

Planprosessen:

Plan for visuell kunst skal utarbeides i samarbeid med det visuelle kunstfeltet. Det er derfor etablert en referansegruppe med representanter fra det visuelle feltet. Referansegruppa skal bidra til å sikre selve prosessen med planarbeidet. Medlemmene i Referansegruppa er:
Hanne Beate Ueland - Stavanger kunstmuseum, MUST
Hans Edward Hammonds - Bildende kunstneres forening Rogaland
Jane Sverdrupsen - Rogaland Kunstsenter
Juliette Kvarme Larsen og John Øivind Eggesbø - Studentrepresentant og rektor, Kunstskolen i Rogaland
Linnea B. Calder - Norske kunsthåndverkere Sør-vest Norge
Gruppa gir innspill på: planprosessen kommunen legger opp til i arbeidet, informasjonsarbeid og opplegg for medvirkning og samskaping.

Innholdet i planen:

Referansegruppa er kommunens sparringspartner for planprosessen, men innspill til selve planen krever bredere involvering. Alle interesserte kan derfor bidra til innholdet i planen.

Stavanger kommune inviterer derfor til innspill til planen i 3 steg:

1: Innspillfase 1 vår/sommer 2022

Styrker og utfordringer for det visuelle feltet i Stavanger.

I løpet av våren og sommeren 2022 har vi undersøkt hvordan det visuelle kunstfeltet ser ut i Stavanger i dag. Hvilke styrker kjennetegner kommunens kunstliv og hvilke utfordringer står aktørene i feltet overfor? Alle som har noe på hjertet, ble invitert til å bidra. Bidragene vil vi bruke for å danne oss et overblikk over hvilke styrker og utfordringer vi skal jobbe videre med. Her finner du både et sammendrag av innspillene fra de ulike møtene, og en kortversjon som oppsummerer de viktigste styrkene og utfordringene.

2: Innspillfase 2 høst 2022

Forslag til tiltak

Medvirkningsprosessene for våren og sommeren 2022 ga oss innsikt i styrker og utfordringer på det visuelle feltet i Stavanger. I løpet av høsten og vinteren 2022 arbeidet vi  videre med hva vi trenger å videreutvikle og hvordan vi kan løse utfordringene. Dette ble det gitt innspill på i et åpent møte med representanter og interesserte som møtte opp på Sølvberget den 28. september. I tillegg fikk vi mange skriftlige forslag. De totalt 51 innspillene kan du lese i denne oversikten over forslag til tiltak.

Møte om kunst i offentlige rom

Ordningen for kunst i offentlige rom ble lagt om i 2021, og dette var et plantema vi ønsket  gå i dybden på. Vi arrangerte derfor et eget informasjons- og innspillmøte om kunst i offentlige rom. Der vi presenterte:
- Kommunens nye ordning for kunst i offentlige rom.
- Tilskuddsordninger som støtter opp om initiativ til kunstprosjekter.
- Hvordan kommunens Smart by-administrasjon samarbeider med kunstnere.
Oppsummering fra cafèdialogen vi hadde med detakerne kan du se her.

3: Plan på høring vinter 2022/2023

Forslag til plan

Nå har vi laget et forslag til Plan for visuell kunst. Dette forslaget kan du gi innspill på frem til fristen går ut den 19. april. Du kan for eksempel gi innspill på beskrivelser du mener bør endres, tiltak som bør tydeliggjøres, eller tiltak det er særlig viktig at prioriteres. Her kan du laste ned og lese forslaget til plan

Send innspill til postmottak.ios@stavanger.kommune.no​ og merk e-posten med Høringsinnspill Plan for visuell kunst 2023-2027 sak 23/0801

Ta kontakt!

Kommunen ønsker å være i dialog med det visuelle kunstfeltet i gjennom arbeidet, og oppfordrer interesserte aktører til å ta kontakt med prosjektleder for planen Nina Osland. 
nina.osland@stavanger.kommune.no

Innspill til planen

Her finner du innspillene vi har fått i forbindelse med planarbeidet.
Noen har svart på spørsmål vi har stilt og andre sendt inn egne skriftlige innspill.
Bidrag i form av møter og dialoger har vi samlet og oppsummert skriftlig.

Før sommeren inviterte vi interessenter til å gi innspill på hvilke styrker og utfordringer feltet har i dag. Vi har sammenfattet det representanter fra det visuelle feltet har sagt på kulturdialog, i innspillmøte med studentene ved Kunstskolen i Stavanger, i åpne møter på Rogaland kunstsenter, i skriftlige innspill via digitalt skjema på planens nettside og i møter med Stavanger kunstinstitusjoner.

Her finner du både et sammendrag av innspillene fra de ulike møtene, og en kortversjon som oppsummerer de viktigste styrkene og utfordringene.

Visjon, hovedmål og perspektiv

Plan for visuell kunst skal bygge videre på kulturplanens visjon, hovedmål og perspektiv. Kommunens overordnede satsninger de neste 15 årene og hvordan vi skal oppfylle FN's bærekraftsmål er definert i kommuneplanen.

Sammen for en levende kulturby er visjonen for kulturbyen Stavanger

Hovedmål 1: Innbyggerne i Stavanger skal kunne delta i, oppleve og skape kunst og kultur som inkluderer og engasjerer.
Innbyggerne i Stavanger er deltakere, utøvere, skapere og mottakere av kunst og kultur. Stavanger
kommune skal i samarbeid med institusjoner, aktører og det frivillige kulturlivet legge til rette for
møteplasser og opplevelser slik at alle innbyggere kan delta i kulturbyen, uavhengig av alder, kjønn,
etnisitet, sosial bakgrunn og funksjonsevne.

Hovedmål 2: Aktører og institusjoner skal ha forutsigbare vilkår som sikrer utvikling, bredde og kvalitet i den kunstneriske og kulturelle produksjonen.
Aktører og institusjoner favner hele bredden fra enkeltkunstnere til større regionale kulturinstitusjoner. Stavanger kommune har ulikt ansvar overfor disse. Forutsigbare vilkår skal sikres
gjennom økonomiske tilskuddsordninger, deltakelse i nettverk og samarbeid, og tilstrekkelige fysiske
rammer for arbeidsforhold, produksjon og visning.

Hovedmål 3: Kunst og kultur skal være en drivkraft i samfunnsutviklingen i Stavanger.
Kunst og kultur gir kunnskap, kompetanse og innovasjon som er viktig for regionhovedstaden Stavanger.
Kunst og kultur gir arbeidsplasser og bidrar til samfunnsutviklingen. Et kunst- og kulturtilbud som gir estetiske opplevelser av høy kunstnerisk kvalitet, er avgjørende for at Stavanger er en attraktiv by og et foretrukket valg forregionens innbyggere, studenter, tilflyttere og turister.

Kulturplanen inntar også seks perspektiv som tar opp i seg framtidens utfordringer og peker ut retningen for kulturpolitikken:

Den opplyste byen – ytringsfrihet og demokrati: Stavanger kommune skal ha gode møteplasser for deltakelse og offentlig debatt.

Kultur hele livet: Kommunen skal styrke kvaliteten i sitt kulturtilbud, og gi alle muligheten til å oppleve kultur gjennom hele livsløpet.

Utvikling av framtidens talenter: Stavanger kommune skal etablere flere nettverk og samarbeid som kan styrke strukturer for framtidens talenter.

Bransjeutvikling: Kommunen skal legge til rette for utvikling av sterkere bransjer som kan bidra til næringsutvikling i regionen.

Ny teknologi i møte med kunst og kultur: Stavanger kommune skal være framtidsrettet i møte med mulighetene ny teknologi kan gi for kunst og kultur.

Den attraktive kulturbyen: Stavanger kommune skal styrke sitt omdømme som attraktiv kulturby.

 

Tema for planen

 • Med utgangspunkt i perspektiver og prioriterte satsinger i vedtatt kulturplan, politiske vedtak
  for det visuelle feltet og høringsuttalelser til kulturplanen fra det visuelle feltet, har foreløpig
  følgende temaer blitt utpekt som særlig aktuelle for planen:
 • Kunstproduksjon/kunstnerøkonomi (stipender, støtteordninger, vederlag, oppdrag og
  atelierer).
 • Formidling og visningssteder (institusjoner: økonomi/eierstrategi, kunstsamlinger,
  bevaring, samarbeid, koordinering og formidlingsprosjekter).
 • Kompetanse (kunstutdanning, kompetansehevende tiltak og ny teknologi).Internasjonal kunstutveksling (residenser, kunstmesser og prosjektsamarbeid).
 • Kunst i offentlige rom (økonomiske, faglige og organisatoriske rammebetingelser,
  samarbeid mellom det offentlige og private).

Det visuelle kunstfeltet i Stavanger

Med uttrykksformer som blant annet maleri, tekstilkunst, grafikk, skulptur, foto/video, stedsspesifikke og relasjonelle uttrykk, lydkunst, performance, nettkunst og gatekunst representerer feltet et mangfold av produksjonsformer, metoder og organisering av det kunstneriske arbeidet. I det visuelle feltet inngår kunstnere, aktører og institusjoner i tverrkunstneriske samarbeid både mellom kunstmiljøer og andre nasjonale og internasjonale fag- og forskningsmiljøer.

Sosiolog og kulturforsker Merete Jonvik v/Universitetet i Stavanger har utarbeidet en rapport som gir en oversikt over det lokale visuelle kunstfeltet høsten 2022. Rapporten finner du her

Der kunst møter innbyggerne

Innbyggernes møte med kunst skjer på mange ulike arenaer i Stavanger: Stavanger kunstmuseum, Kunsthall Stavanger, Sølvberget galleri, Rogaland kunstsenter, Kunstskolen i Rogaland, kunstnerdrevne visningssteder, kommersielle gallerier og i det offentlige rom.

I tillegg formidles kunst, kunstkritikk og kunsthistorie gjennom tidsskrifter, publikasjoner, nettsteder og arrangement, diskusjoner, kritikk og anmeldelser. 

Kunst formidles også i barnehagen, i skolen, ved eldresenter og andre institusjoner innbyggerne har kontakt med. Her er ordninger som den kulturelle skolesekken (DKS) og den kulturelle spaserstokken (DKSS) spesielt tilpasset formidling til målgruppene unge og eldre.

Institusjoner, gallerier og kunstnerstyrte visningssteder

Stavanger kunstmuseum er den viktigste institusjonen for det visuelle feltet i Stavanger og representerer det største kunsthistoriske fagmiljøet i regionen. Museet forvalter og utvikler en samling på over 3000 kunstverk som strekker seg fra midten av 1800-tallet til i dag. Som en del av Museum Stavanger (MUST) forsker museet på og produserer kunnskap om kunst av nasjonal betydning. Samtidig samarbeider institusjonen bredt i feltet, og viser publikum et spekter av samtidskunst og historiske verk med både regional forankring og internasjonal relevans.

Rogaland kunstsenter har faglig ansvar for kompetanseheving rettet mot profesjonelle kunstnere. Senteret spiller en framtredende rolle som ressurssenter for visuell kunst og kunst i offentlig rom i Stavanger og fylket for øvrig gjennom utstillinger, kompetanseheving, rådgiving, nettverk og formidling.

Rogaland Kunstsenters formål er å:
-  fremme økt kunnskap om billedkunst og kunsthåndverk i regionen.
-  stimulere til økt bruk av samtidskunst.
-  ta vare på og utvikle kunstnerstyrt formidling av samtidskunst.
-  sikre kunstnerisk ytringsfrihet.
-  være et kompetansesenter for kunstnere.

Kunsthall Stavanger viser samtidskunst av høy kvalitet og er aktive i internasjonale samarbeid og nettverk. Sammen med kunstnere og gjestekuratorer utvikles utstillinger som er ambisiøse og skaper opplevelser og engasjement. De jobber særlig med formidling til barn, unge og unge voksne.

Sølvberget galleri har med sin tilhørighet på Sølvberget mulighet til å nå en bredere publikumsgruppe enn det kunstpublikummet som vanligvis oppsøker gallerier og visningssteder. Programmet defineres i tråd med Sølvbergets generelle samfunnsoppdrag og programprofil.

Stavanger huser flere kommersielle gallerier som retter seg mot både det private markedet og bedriftskunst-markedet, for eksempel Galleri Opdahl og BGE Contemporary Art Projects.

Kunstnerstyrte visningssteder, som Studio17 og Salongen arbeider med kortere tidshorisonter og treffer gjerne en mer dagsaktuell nerve med utstillinger som både skapes og vises fram på stedet. 

Andre visningssteder og festivaler

Til forskjell fra kunst som vises på gallerier eller andre visningssteder, trenger ikke publikum aktivt å oppsøke kunst som oppstår eller presenteres i det offentlige rom. Nuart har i en årrekke bidratt til et mangfold av gatekunst på vegger i Stavanger by, og på den måten gjort kunst tilgjengelig for byens innbyggere og besøkende. I/o/lab betegnes som en avantgardistisk organisasjon som arbeider i grensesnittet mellom teknologi, vitenskap og biokunst. 

Contemporary Art Stavanger (CAS) er en lokale nettbasert plattform for kunstformidling, anmeldelser og kritisk diskurs.

Produksjon av kunst – atelier og verksted

 Atelierhuset Tou er et atelierhus med 31 kunstneratelierer og prosjektrom. 

Tou Trykk, tilbyr verkstedplass og faglig kompetanse til billedkunstnere og andre interesserte innen grafiske teknikker, foto og digitale media.

Consulatet og Elefant er eksemper på arbeidsfellesskap der kunstnere innefor det visuelle feltet arbeider samlokalisert med andre lokale kulturaktører.

Spredt rundt om i byen finnes også flere andre arbeidsrom og fellesskap hvor kunstnere har sitt virke. Disse er gjerne lokalisert i fraflyttede eller nedlagte næringsarealer, og varigheten på leieforholdene er ikke så langsiktige.

Høyere utdanning innen visuelle kunstfag

Kunstskolen i Stavanger er en to-årig fagskole i visuelle kunstfag. Fagskolen har ca. 40 studenter fordelt på to år, og bruker profesjonelle kunstnere som lærere for yrkesrelevant læring.

Ut over den to-årige fagskolen Kunstskolen i Rogaland har ikke  Stavanger og regionen  et tilbud innen høyere utdanning. Mangel på et fullstendig utdanningstilbud og påfølgende muligheter for faglig utvikling som profesjonell gjør det vanskelig både å rekruttere og beholde unge kunstnere. I tillegg mangler regionen utdanning for kunsthistorikere og andre kunstarbeidere. En styrking av dette vil sikre et sterkere fagmiljø, både for utøvere, institusjoner og publikum.

Kunstskolen er i dialog med Fakultet for utøvende kunstfag og ledelsen ved Universitetet i Stavanger om å utrede muligheten for å tilby bachelor i visuell kunst. Etableringen av et slikt bachelorprogram er ønsket av fagfeltet i byen og regionen, og vil være med på å bygge opp et mer bærekraftig miljø. Universitetet i Stavanger har lagt ned sin undervisning i kunsthistorie, og det er i hovedsak Stavanger kunstmuseum som i dag ivaretar dette.

Stavanger kommune har i vedtak og høringsuttalelser støttet en slik etablering og vil  bistå Kunstskolen i Rogaland og Fakultet for utøvende kunstfag  ved Universitetet i Stavanger i arbeidet med realisering av et slikt studium.

Kommunens virkemidler

Stavanger kommune bidrar til, og samarbeider med det visuelle kunstfeltet på ulike måter. Ved tilskuddordninger, i arbeidet med kunst i offentlige rom og i planarbeid ivaretar kommunen forvaltningsansvar. I rollen som samfunnsutvikler samarbeider kommunen med kunstfeltet om utviklingsoppgaver, for eksempel gjennom Smartby-satsningen. I Stavanger kulturskole, Den kulturelle skolesekken og ved Sølvberget galleri er kommunen oppdrags- og arbeidsgiver. Hvordan kommunen best kan bidra til kunstbyen gjennom ulike ordninger må utvikles i dialog med kunstfeltet.

Tilskuddsordninger

Tilskuddsordningene bygger opp under det prioriterte område «Å leve av kunst og kultur» i kulturplanen og er forankret i følgende hovedmål: Aktører skal ha forutsigbare vilkår som sikrer utvikling, bredde og kvalitet i den kunstneriske og kulturelle produksjonen.

Stavanger kommunes stipendordning består av arbeidsstipend og diversestipend, og gjelder for enkeltpersoner med kunst eller kultur som profesjon eller profesjonell virksomhet. Formålet med stipendordningen er å bidra til utvikling av det enkelte kunstnerskap og legge til rette for faglig fordypning og ny kunstnerisk produksjon. Stipendene skal være til inspirasjon og glede for kunstnere og kulturarbeidere, og en berikelse for byens kulturliv.

Tilskudd til kulturvirksomheterer skal stimulere til at kulturvirksomheter kan utvikle og formidle et mangfoldig og variert program innen ulike kunst- og kulturuttrykk for alle publikumsgrupper, inkludert barn og unge. Ordningen er også rettet mot virksomheter som bidrar til å utvikle kunst- og kulturfeltene gjennom nettverk, arenaer og infrastruktur for produksjon og formidling.

Ordningen skal bidra til å gi kulturvirksomheter forutsigbare vilkår som sikrer utvikling, bredde og kvalitet i den kunstneriske og kulturelle produksjonen. Ordningen skal legge til rette for at kunst og kultur som skapes lokalt, kan få et større nedslagsfelt nasjonalt og internasjonalt.

Tilskudd til profesjonelle kunst- og kulturtiltak skal sikre en bred produksjon og formidling av kunst og kultur i Stavanger.

Formålet med tilskuddsordningen for profesjonelle kunst- og kulturtiltak er å sikre en bred produksjon og formidling av kunst og kultur i Stavanger. Stavanger kommune ønsker å bidra til å styrke produksjonsstøtten til kunstnere og kulturarbeidere innen visuell kunst, musikk, litteratur, scenekunst, kulturarv, kunst- og kulturkritikk eller andre tverrestetiske kunstarter.

Tilskuddsordningen skal også støtte opp om enkeltarrangement og formidling, og bidra til å fremme Stavangers kulturliv og kunstproduksjon gjennom nasjonal og internasjonal deltakelse.

Rask respons gir tilskudd til profesjonelle kunst- og kulturtiltak med behov for mindre finansiering og kortere planleggingstid. 

Formålet med tilskuddsordningen for rask respons er å gi tilskudd til profesjonelle kunst- og kulturtiltak med behov for mindre finansiering og kortere planleggingstid. Ordningen gir mulighet for strakstiltak til aktiviteter, enkeltarrangement og andre mindre tiltak eller prosjekt. Ordningen gjelder også for reisestøtte til nasjonal og internasjonal deltakelse.

Tilskudd til kulturbygg skal være med på å etablere egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet i Rogaland. Ordningen forvaltes av Rogaland fylkeskommune. Søkere må sende inn søknad via sin hjemstedskommune.

Kunstnerleiligheter

Residensordningen er et viktig ledd i Stavanger kommunes internasjonale kulturpolitikk. Ordningen gir kunstnere mulighet til å fordype seg faglig og utvikle sin egen karriere.  

Stavanger kommune låner ut kunstnerleilighet i Berlin, og leier ut kunstnerleiligheter og atelier i Stavanger. 

Kunst i offentlige rom

I Stavanger kommune er det kunstutvalget som har i oppgave å igangsette og gjennomføre kunstprosjekter i kommunale bygg og byens offentlige uterom

I Stavanger har kommunestyret vedtatt at det årlig skal settes av midler fra investeringsbudsjettet som skal brukes til kunstprosjekter. Dette sørger for at det alltid er kunst av høy kvalitet i byens offentlige rom. 

Smart kunst

Kommunens satsing på smart kunst handler om å styrke kunstnerens og kunstens rolle i samfunnet. Det smarte ligger i å etablere prosjekter der kunstnere blir koblet med partnere med andre kompetanser for å bidra sammen i samfunnsutviklingen.

Smartkunstsatsningen retter seg mot alle kunstfelt, ikke bare det visuelle feltet.

Den kulturelle skolesekken (DKS)

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år. Gjennom ordningen får elevene mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk. Kulturtilbudet skal være av høy kvalitet, og vise hele bredden av de seks kulturuttrykkene: film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst.

Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken er kultur for seniorer. Det er et ønske at seniorer i Stavanger skal få oppleve varierte og gode kunst- og kulturtilbud. Kulturarrangementene for seniorer finner sted på de ulike sykehjemmene i kommunen, i tillegg til andre aktuelle kulturscener.

Stavanger kulturskole

Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter som holder til i Sandvigå 5. Deler av undervisningen er lagt til grunnskolene i Stavanger og kommunedelskulturskolene på Hundvåg, Kvernevik, Jåtten, Rennesøy og Finnøy. Kulturskolen gir opplæring i visuell kunst ved å tilby undervisning i billedkunst, animasjonsfilm og tegning. 

Sølvberget galleri

Sølvberget galleri er Stavanger kulturhus sitt visningssted for visuell samtidskunst. Galleriet presenterer 4-5 utstillinger i året, både egenproduserte utstillinger og utstillinger i samarbeid med andre kunstinstitusjoner. Den kunstneriske profilen skal være på nasjonalt og internasjonalt nivå. Galleriet vil være en publikumsvennlig arena. Som en del av byens kulturhus er det viktig at utstillingene ses i sammenheng med øvrig programvirksomhet, og at de presenterer nyskapende kunstretninger og/eller gjenspeiler samfunnsaktuelle temaer.

 

Styrker og utfordringer

Hvilke styrker og utfordringer har det visuelle kunstfeltet i Stavanger?

Før sommeren inviterte vi interessenter til å gi innspill på hvilke styrker og utfordringer feltet har i dag. Vi har sammenfattet det representanter fra det visuelle feltet har sagt på kulturdialog, i innspillmøte med studentene ved Kunstskolen i Stavanger, i åpne møter på Rogaland kunstsenter, i skriftlige innspill via digitalt skjema på planens nettside og i møter med Stavanger kunstinstitusjoner.

Her finner du både et sammendrag av innspillene fra de ulike møtene, og en kortversjon som oppsummerer de viktigste styrkene og utfordringene.

Resultet fra innspillene danner grunnlag for innspillfase 2 der vi vil arbeide med løsninger og tiltak. 

Bakgrunn for planarbeidet

I Kulturplan for Stavanger 2018-2025 ble det vedtatt å utrabeide en plan for visuell kunst i samarbeid med det visuelle kunstfeltet. Oppstart for arbeidet ble vedtatt i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog i mars i 2022, med mandat for plan for visuell kunst.

Hva er hensikten med kommunale planer?

Planer gir oversikt og trygghet, fordi alle som skal bruke planene, vet hva de skal gjøre, og hva som er forventet av dem. Dette skaper forutsigbarhet. Planen hjelper oss å se sammenhengen mellom aktiviteter, gjennomføring og mål.

En plan bør ha et klart formål, en utfordringsbeskrivelse, mål, stasningsområder og tiltak. Planprosesser har til hensikt å skape dialog med- og skaffe kunnskap om feltet planen gjelder for. Administrasjonen i kommunen lager forslaget til planen, mens det er politikerne som tar beslutningene.

Hva vil en plan for visuell kunst bidra til?

For Stavanger kommune er det viktig å verne om og ytterligere styrke samarbeidene mellom institusjoner, aktører og andre ressurser, i tillegg til selv å delta mer aktivt i prosessene. Planen skal bidra til at:

 • Stavanger kommune får strategier og virkemidler for det visuelle feltet som brukes aktivt og er basert på et oppdatert kunnskapsgrunnlag. 
 • Politiske vedtak for det visuelle feltet er besvart med rådmannens forslag til løsninger gjennom en helhetlig og overordnet vurdering. 
 • Kommunen har tydelige rammebetingelser for samtidskunst i offentlige rom ved politisk forankring av kommunens innsats. 
 • Stavanger kommer i bedre posisjon for statlige midler til det visuelle feltet gjennom et samkjørt og styrket samarbeid mellom institusjoner, kunstnere og andre aktører. 
 • Kommunens rådgivende og tilretteleggende funksjon er godt kjent og brukes aktivt. 

Hva omfatter begrepet visuell kunst?

Kulturplanen definerer visuell kunst som maleri, fotografi, kunsthåndverk, tegning, grafikk,
skulptur, video/film/dokumentar, installasjoner, stedsspesifikke og relasjonelle uttrykk,
lydkunst, performance, nettkunst, gatekunst, grafitti, tegneserier, artists' books, bruk av
offentlige rom med mer. Kunsten kan være gjenstandsbasert, men like gjerne ta form av
handlinger, hendelser og situasjoner.

 

Kulturplan for Stavanger

Kulturplan for Stavanger 2018 - 2025 legger føringer for arbeidet med plan for visuell kunst. Kulturplanen inneholder vedtak for det visuelle feltet som skal følges opp, og presenterer de overordnede målsetningene for kommunens satsning på kultur.

I kulturplanens handlingsdel finnes vedtatte tiltak for det visuelle feltet som:

- utvide rammene til kommunens stipendordning. 2020
- utvide stipendordningen til å inkludere kunst- og kulturkritikk, opprette stipend for nynorsk skrift og kultur, og opprette støtteordning for tidsskrift. 2019-2020
- lage en handlingsplan for visuell kunst i samarbeid med det visuelle feltet. 2019
- bidra til å etablere et bachelorprogram innen visuell kunst i samarbeid med Kunstskolen i Rogaland og Fakultet for utøvende kunstfag. Pågår
 - utrede muligheten for flere kulturarrangement med rimelige billettpriser, samt gratis inngang for barn og unge under 18 år på museer. 2019-2022
- legge til rette for et kulturtilbud tilpasset sammensetningen i befolkningen. Hele planperioden
- styrke representativitet og mangfold i Stavangers kulturliv i tråd med stortingsmeldingen «Kulturens kraft - Kulturpolitikk for framtida», og utarbeide nye tiltak i samarbeid med aktører og institusjoner Hele planperioden
- det skal arbeides for å etablere en «myldringsdag» i sentrum hvor ulike kunstnere og kulturarbeidere får presentere sine arbeider. Legges opp etter mønster fra «Musikkfest.  
- samarbeide med bransjene om å utvikle flere talenter og gjøre det attraktivt å etablere seg som kunstner i regionen. Hele planperioden
etablere nettverk for talentutvikling der institusjoner, lokale aktører og næringslivet inviteres med.  2020-2022
sikre at universell utforming ivaretas ved nybygg og rehabilitering. Hele planperioden
- støtte tiltak som bidrar til å hente flere ressurser og nasjonale midler til Stavanger-regionen. Hele planperioden 
- tilby støtte og rådgiving til forprosjekt og søknader til EU/EØS-ordninger. Hele planperioden
- vurdere hvordan kommunen i større grad kan bruke kompetansen hos kulturaktører til ulike oppgaver.  Hele planperioden
- utvikle digitale løsninger for formidling av kommunens kulturtilbud i samarbeid med smartbyen Stavanger. Oppstart 2019
- utvikle prosjektet Mitt Stavanger med informasjon om historie, kunst- og kulturopplevelser i samarbeid med smartbyen Stavanger. Pågår
 tilpasse støtteordninger for de mulighetene som ny teknologi gir for kunstnerisk utviklingsarbeid, og bidra med kompetanse til prosjekter der teknologi, kunst og kultur møtes. Oppstart 2019
- understøtte miljø som eksperimenterer og tar i bruk ny teknologi i den kunstneriske og kulturelle produksjonen. Hele planperioden
 utvikle arbeidet med smart kunst for å utforske hvordan teknologi og innbyggerinvolvering kan gi mer kunst og kultur til innbyggerne. Pågår
- legge til rette for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling om smart kunst og teknologiens muligheter i samarbeid med aktører, institusjoner, akademia og andre næringer. Oppstart 2019
 digitalisere og formidle Stavanger kommunes kunstsamling til innbyggerne. 2020-2022
 følge opp ny statlig kunstnermelding, og vurdere nye tiltak for å utvikle en tydeligere kunstnerpolitikk. 2019-2022
- evaluere residensordningen, og evaluere stipend- og støtteordninger i henhold til kulturplanens seks perspektiv. Oppstart 2019
 igangsette arbeidet med et kunstprosjekt i anledning Stavangers byjubileum i 2025. 2020-2022
- promotere den kreative næringen i Stavanger på nasjonale og internasjonale arenaer. Hele planperioden

 

Andre planer for visuell kunst