Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Tur og natur
  4. Skadd vilt i Stavanger kommune

Skadd vilt i Stavanger kommune

Kort fortalt

Viltforvaltningen kan hjelpe deg om du har kjørt på hjort eller rådyr, finner døde eller skadde dyr.

Meldinger om viltpåkjørsler og andre hastesaker om skadde dyr

Ved funn av skadd vilt i Stavanger kommune, ring kommunens vakttelefon 400 33 277 eller kontakt politiet på telefon 02 800. 

Vakttelefonen dekker kun Stavanger kommune. Ved funn i andre områder, kontakt gjeldende kommune eller politiet.

Dette gjelder for eksempel ved melding om skadde eller påkjørte rådyr, skadde fugler som du trenger hjelp til eller ved spesielle funn.
Ved skade på kjøretøy skal du også varsle politiet.

Andre kontaktpunkt

  • Finner du skadde husdyr, så kontakt dyreeier eller meld fra til Dyrevernsnemda i Mattilsynet på telefon 06 040
  • Spørsmål om dyrehold kan rettes til Mattilsynet
  • Ser du rotter i kommunes avløpsnett, parker, friområder eller badeplasser, så meld fra til oss via Varsle om feil (VOF), åpnes i nytt vindu  

På private områder, eiendommer, boliger, lokaler osv. så er det huseier selv som har ansvar for tiltak mot rotter ved f. eks å kontakte et skadedyrsfirma.

Kontaktinformasjon viltforvaltning

Kommunens vakttelefon: 400 33 277