PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Tur og natur
 4. Skadd vilt i Stavanger kommune

Dyr som er skadet eller lider

Kort fortalt

 • Alle har plikt til å hjelpe skadde ville dyr.
 • Trenger du hjelp, ring kommunens viltvakt.
 • Meld fra om husdyr eller kjæledyr som lider til Mattilsynet.
 • Skadde eller syke kjæledyr? Kontakt en smådyrklinikk.

Information in other languages

Melde om skadde ville dyr

Finner du et skadet rådyr eller annet hjortevilt i Stavanger, ring kommunens vakttelefon 400 33 277, hele døgnet.

Du kan også melde fra om andre skadde ville dyr og fugler i Stavanger kommune, dersom du ikke klarer å hjelpe dem selv.

Ved funn i andre kommuner, kontakt gjeldende kommune eller politiet, telefon 02 800.

Ved skade på kjøretøy eller om situasjonen er til fare for trafikken, varsle politiet.

Melde om husdyr og kjæledyr som lider

Ser du dyr som lider bør du varsle Mattilsynet. Her melder du inn alvorlige hendelser knyttet til dyr som for eksempel mishandles, mistanke om smittsom sykdom hos dyr, eller skadde husdyr med ukjent eier av dyret. 

Ring politiet på 02800 hvis du:

 • har kjørt på et dyr
 • har funnet et sykt, skadd eller hjelpeløst dyr
 • vil varsle om farlige eller ulovlige hunder
 • vil varsle om dyr som forstyrrer ro og orden

Miljødirektoratet har også gode råd til deg som vil hjelpe syke eller skadde ville dyr og fugler

I Stavanger har har vi en dyrevelferdsplan som skal bidra til å trygge innbyggere som eier og møter dyr i sin hverdag. Les mer om planen og godt hold av husdyr og kjæledyr her.

Hva skjer med skadde ville dyr og fugler?

Kommunens viltforvaltere på vakt tar telefonen når du ringer om skadde ville dyr og fugler.

Vi veileder deg som vil hjelpe dyret. Vi rykker ut hvis vi vurderer at det er nødvendig, vi vurderer skaden og håndterer dyret på den måten som er best for at det ikke skal lide unødig.

De vanligste løsningene er at vi

 • lar lettere skadde fugler og dyr være i fred, eller hjelper dem på stedet.
 • tar med lettere skadde fugler til Breiavatnet, der vi kan overvåke dem.
 • tar med oss alvorlig skadde dyr og fugler til human avliving, for å ikke påføre dem unødig lidelse.
 • kontakter frivillige vi samarbeider med, som forsøker å rehabilitere dyret eller fuglen. Dette gjelder hvis det er en truet eller sjelden art og det er håp om at dyret kan overleve.

Hvert år får vakttelefonen mange henvendelser om svaner og ender som sitter fast i isen. Det beste er å la dem være i fred, for de sparer rett og slett på energireservene. Les mer om det her.

Hvorfor ikke behandle skadde ville dyr i fangenskap?

Ville dyr har det sjelden godt i fangenskap, selv ikke når de er syke eller skadet. Det påfører dem stress og forverrer tilstanden. Selv et dyr som ser rolig ut i fangenskap, kan du påføre store stress-lidelser. I verste fall blir det selve dødsårsaken.

Alvorlig syke ville dyr og fugler overlever sjelden behandling i fangenskap, og det er svært ressurskrevende å behandle ville dyr og fugler på rett måte. Blir ikke individet fullstendig rehabilitert, er sjansene små for at det vil overleve i naturen.

Du bør derfor ikke ta med et skadet vilt dyr hjem, selv som du skulle ha stort ønske om å hjelpe det.

Det beste er om vi kan hjelpe dyret eller fuglen på stedet. Det er mulig hvis det er en lettere skade. Kontakt viltvakten hvis du trenger råd og veiledning.

Når blir et skadd dyr avlivet?

Kommunen hjelper dyrene i vill tilstand så langt det er mulig og forsvarlig for dyret.

I flere tilfeller vil avliving være den beste hjelpen vi kan gi et dyr som lider. Et brukket bein eller en brukket vinge kan noen ganger være så alvorlig at dyret bør avlives. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Vi har plikt til å avlive dyr som ikke kan bli friske eller som kan bli påført mye stress ved å være i fangenskap.

Å avslutte livet til et alvorlig skadet dyr på en human måte, er faktisk en del av plikten vi alle har til å hjelpe et dyr fra å lide unødvendig (hjelpeplikten). Kommunens viltvakt eller en veterinær vil kunne hjelpe deg i en slik situasjon.

Ler mer: Når bør dyret avlives? Hvorfor ikke behandle alvorlig skadde dyr?

Melde fra om rotter

Ser du rotter i kommunes avløpsnett, parker, friområder eller badeplasser, meld fra på Varsle om feil (VOF).  

Ser du rotter på din egen eiendom, kontakt et skadedyrsfirma.

 

Kontaktinformasjon viltforvaltning

Kommunens vakttelefon: 400 33 277