PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Tur og natur
 4. Akebakker

Akebakker i og ved bilveier

Kort fortalt:

 • Ni akebakker i eller ved bilveier i Stavanger blir uten varsel markert med varselskilt eller sperringer for når det er nok snø.
 • Noen av stedene blir gatene stengt for annen trafikk. Det vil også være forbud mot parkering i tre måneder fra 1. desember 2023.
 • Andre steder krysser akebakken en lite trafikkert vei, og der blir det satt opp varselskilt.
 • Finn gjerne fram til lokale akebakker som ikke ligger i eller nær bilveier.
 • Voksne har alltid ansvar for at barna og de selv aker trygt, og bør ake sammen med mindre barn.
Stengt for biltrafikk. Her er akebakken ved Edvard Griegs vei.

Stengt for biltrafikk. Her er akebakken ved Edvard Griegs vei.

Parkering forbudt fra 1. desember

Fra 1. desember 2023 er det parkeringsforbud i seks av akebakkene i eller ved vei i Stavanger.

Parkeringsforbudet vil i første omgang vare i tre måneder, med mulighet for forlengelse. Forbudet gjelder for akebakken i Agent Kiellands gate, Dalsetveien, Emmausveien, Vardeveien, Edvard Grieg vei og Marsteinveien. Les beskrivelse lenger ned på siden.

Les mer om tiltaket her (saken er fra 2022).

Sikkerhet for aking i bilveier

Aking og biltrafikk er i utgangspunktet en farlig kombinasjon. Noen steder i Stavanger er det likevel akebakker i tilknytning til veier.

Sterkt lokalt engasjement og tradisjon gjør at to bilveier stenges for biltrafikk og blir til akebakker når det kommer nok snø. Gatene kan bli stengt for trafikk på svært kort varsel når snøen kommer.

Seks andre lokale steder krysser akebakker sykkelveier eller lite trafikkerte bilveier. Der setter kommunen opp varselskilt for trafikantene. 

Alle andre steder, og når varselskilt og bommer blir fjernet, må voksne se til at barn ikke aker i gatene.

Sikkerheten til barna er det viktigste. Kommunen ønsker derfor ikke å innføre slike ordninger med akebakker i tilknytning til bilveier flere steder.

Vi kan strø akebakker i bilveier uten nærmere varsel dersom været, føret eller andre forhold gjør at kommunen vurderer det for risikabelt å ha akebakke i bilveien.

Kommunal skilting ved akebakkene fratar ikke forsatte ansvaret for barna i akebakken. Voksne bør være sammen med ungene og sørge for at det er trygt å ake. Vær spesielt oppmerksomme på steder det kan komme biler og annen trafikk. 

Spør dere gjerne fram til akebakker i lokalmiljøet som ikke ligger i eller nær bilveier.

Godkjente akebakker ved bilveier

Agent Kiellands gate

Når det er akebakke i Agens Kiellandsgate, blir gaten stengt for vanlig trafikk fra toppen av bakken til krysset med Hafrsfjordgata.

 • Det blir forbud mot motorisert ferdsel på tvers av akebakken.
 • Det er tillatt å kjøre til eiendommene fra toppen av gaten når ingen aker i bakken.
 • Bilfører har ansvar for at ingen aker når hen kjører til eiendommen.
 • Forbud mot parkering i akebakken gjør at de som pleier å parkere der må parkere i andre gater i området så lenge.
 • Bommer og skilt skal bare flyttes og fjernes av kommunens mannskaper.
 • Akebakken blir strødd uten nærmere varsel dersom den blir så isete at biler kan skli nedover bakken.
 • Renovasjonsbiler kan kjøre inn til sine faste tider om morgenen.
 • Nederst i akebakken blir det strødd med sand og bakken blir stengt med bom.

Kart over akebakken i Agent Kiellands gate

Et godt alternativ til akebakken i "Agenten" er bakken i grøntdraget på sørsiden av Vålandshaugen. Den går fra enden av Othilie Tonnings vei ned til lekeplassen ved Armauer Hansens vei.

Akebakke i mørket, med flombelysning og noen barn som aker
Akebakken på sørsiden av Vålandshaugen. (Foto: Rune J Thingdal)

Emmausveien

Når det er akebakke blir Emmausveien stengt for motorisert ferdsel fra Rosenli til Bjerkreimsgata.

 • Veien med akebakke blir stengt med bommer og strødd med sand nederst.
 • Bommer og skilt skal bare flyttes og fjernes av kommunens mannskaper.
 • Det er omkjøring for trafikk til og fra Egelandsveien og Boktrykker Dreyers gate via Bjerkreimsgata og Kopervikgata. 
 • Innkjøring til eiendommer i Emmausveien kan skje fra bunnen av bakken når det ikke pågår aking. Føreren av kjøretøyet har ansvar for at ingen aker når det må kjøres til eiendommene.
 • Forbud mot parkering i akebakken gjør at de som pleier å parkere der må parkere i andre gater i området så lenge.
 • Akebakken blir strødd uten nærmere varsel dersom den blir så isete at biler kan skli nedover bakken.
 • Det er parkering forbudt ved akebakken fra 1.desember 2023 til 29. februar 2024.

Kart over Akebakke emmaus og parkering forbudt

Vardeveien

Akebakken fra Varden på Storhaug krysser Vardeveien, en blindvei med lite trafikk. Varselskilt blir satt opp langs veien. 

Det er parkering forbudt ved akebakken fra 1.desember 2023 til 29. februar 2024.

Kart over Akebakke i Vardeveien og parkering forbudt

Seehusens gate

Akebakken i Seehusensgate på Kampen munner ut tett på bilveien. Derfor settes det opp varselskilt langs veien. 

Kart over akebakken i Seehusensgate

Edvard Griegs vei

Akebakken i Edvard Griegs vei på Stokka munner ut ved bilveien. Nederst i akebakken setter kommunen opp sikkerhetsnett. Vær oppmerksom på at nettet ikke gjør det helt umulig å ake ut i veien. Varselskilt settes opp i gaten.

Det er parkering forbudt ved akebakken fra 1.desember 2023 til 29. februar 2024.

Kart over akebakke ved edvard griegs vei

Randabergveien ved Reinskau

Akebakken krysser gang- og sykkelveien langs Randabergveien. Syklister må være spesielt oppmerksomme når varselskiltene om akebakke er satt opp.

Kart over akebakken i Randabergveien

Marsteinveien

Akebakken i Marsteinveien munner ut i en blindvei med begrenset trafikk. Varselskilt settes opp langs veien.

Det er parkering forbudt ved akebakken fra 1.desember 2023 til 29. februar 2024.

Kart over Akebakke i Marsteinveien og parkering forbudt

Sandal terrasse

Akebakken munner ut tett på svingen i Sandal terasse. Varselskilt settes opp langs veien i begge retninger.

Kart over akebakken i Sandal Terrasse

Dalsetveien

Akebakken på Vaulen munner ut i Dalsetveien. Varselskilt settes opp langs veien i begge retninger.

Det er parkering forbudt ved akebakken fra 1.desember 2023 til 29. februar 2024.

kart over akebakke og parkering forbudt i Dalsetveien

Andre tilrettelagte akebakker:

Det er også andre tilrettelagte akebakker i Stavanger. Disse bakkene påvirker ikke veitrafikken, men det blir blant annet satt opp varselskilt og avsperringsnett ved akebakkene.

Overlege Cappelens gate:

Kart over akebakke i Overlege Cappelsens gate

Storhaug Allé:

Kart over akebakke i Storhaug alle

Kontaktinformasjon

Dagfrid Persdatter

trafikkansvarlig

Mobil:
958 58 485
E-post:
dagfrid.persdatter@stavanger.kommune.no