PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Tur og natur
 4. Båtliv
 5. Opprydding av småbåter

Opprydding av småbåter og brygger i kommunale friområder

Kort fortalt:

 • For å ta vare på friområder og sikre at de er for alle, vil kommunen fjerne fritidsbåter og brygger som står eller er oppført ulovlig.
 • Du må ha dokumentasjon på at du har lov til å ha båten eller brygga di der den står i dag.

Hvorfor rydder vi?

For å ta vare på våre felles friområder, vil vi nå fjerne fritidsbåter og brygger som står eller er oppført ulovlig. Dette er viktige rekreasjonsområder for allmennheten. Vrakgods langs strandsonen blir også fjernet.

Friområdene skal komme alle sammen til gode, også de uten båter. For å ivareta sikkerhet og tilgang til sjøen, skal båter fortrinnsvis ligge i områder som er regulert til småbåtaktivitet. Friområdene skal brukes til friluftsliv og rekreasjon for allmennheten.

Viser brygga og naturen nedenfor Dyrsnes naturlåve i fine høstfarger.
Brygga i Møllebukta er lovlig oppført.
Foto: Stavanger friluftssenter

I Galeivågen skal kommunen i gang med et større prosjekt for å rydde opp i forurenset sjøbunn og skape renere havn.

I den forbindelse må alle ulovlig oppførte brygger fjernes, og kommunen ønsker også å ta en gjennomgang av alle brygger som ligger i friområdene. De som ikke har en rett til å ha båten liggende der, må fjerne dem før arbeidet tar til.

Fremgangsmåten

Prosedyre for fjerning av småbåter i kommunale friområder ble vedtatt i Stavanger formannskap 05.11.2020. Den er som følger:

 1. Befaring og registrering av båter, brygger og andre hensatte gjenstander i regulerte, kommunale friområder.
 2. Gjennomgang av kommunale utleieregistre og grunnbok/tinglysninger for å registrere rettigheter så langt det lar seg gjøre.
 3. Henvendelse til eiere ved plastlaminerte rundskriv, på hensatt gjenstand, hvor en ber om skriftlig dokumentasjon på rett til å bruke arealet. Om dokumentasjon ikke kan fremlegges må gjenstand eller installasjon fjernes innen åtte uker.
 4. Dersom gjenstand eller installasjon fortsatt står i kommunalt friområde etter åtte uker, fjernes båt, båtanlegg eller gjenstand for eiers regning.

Har du fått en lapp på båten eller brygga di?

Har båt eller brygge i et kommunalt friområde? Da kan du bli kontaktet av Stavanger kommune, der vi ber deg om dokumentasjon på at du har en rett til å ha båten din i friområdet. Send dokumentasjonen til kontaktpersonen som står på lappen. Denne dokumentasjonen blir da vurdert av kommunen, og du får en tilbakemelding.

Har du spørsmål til skrivet eller krav til dokumentasjon? Kontakt personen som står oppgitt på lappen.

Har du ikke rett til å ha båten din der, må du finne en annen plass å ha den. Du kan ta kontakt med private småbåthavner eller kommunale småbåthavner og høre om de har en ledig plass til deg.

Vi kontakter deg også hvis det viser seg at du har rett til å ha båten i det aktuelle området.

Kontaktinformasjon

Lars Dahle Øverby

Marinbiolog

Mobil:
51 91 25 62
E-post:
lars.dahle.overby@stavanger.kommune.no