PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Tur og natur
  4. Dyr i Stavanger
  5. Pollinerende insekter

Hvordan skal vi ta vare på de ville pollinerende insektene i Stavanger?

Kort fortalt:

  • En tredjedel av de ville bie- og humleartene i Norge er truet av utryddelse.
  • Naturen og mennesker er helt avhengige av pollinerende insekter og at disse bestøver planter.
  • Stavanger kommune ønsker å ta bedre vare på de ville pollinerende insektene i kommunen.

Humle på blomst
Humla er svært viktig for oss og naturen. Foto: Kjell Mjølsnes

 

Plan for ville pollinerende insekter

Stavanger kommune har en plan for å sikre at vi ivaretar de ville pollinerende insektene. Vi ønsker at planen skal bidra til å bevare og øke mangfoldet av ville pollinerende insekter, samt øke kunnskapsnivået både internt og eksternt.

Planen ble vedtatt i utvalg for klima og natur den 5. mars 2024.

Hvorfor har vi en plan for pollinerende insekter?

Pollinerende insekter er en avgjørende artsgruppe for naturmangfold, matforsyning og for at økosystemene skal fungere. I nordlige økosystemer, som i Norge, er insekter de eneste dyrene som utfører pollinering. Naturen og mennesker er helt avhengige av pollinerende insekter og at disse pollinerer (bestøver) planter. Insektene pollinerer planter slik at planten blir befruktet og kan utvikle frukt og frø. Eksempelvis blir anslagsvis 30 prosent av all grønn mat vi spiser pollinert av bier. Dette gjelder blant annet frukt, bær, erter, bønner, oljevekster.

Insekter er i tilbakegang verden over – også i Stavanger. En tredjedel av de ville bie- og humleartene i Norge er truet av utryddelse. Dette har flere årsaker, men en viktig årsak er at leveområdene bygges ned eller forringes i kvalitet.

Vi ønsker at planen skal bidra til å bevare og øke mangfoldet av ville pollinerende insekter, samt øke kunnskapsnivået både internt og eksternt.

 

Kontaktinformasjon

Linn Marie Flølo

naturforvalter

E-post:
linn.marie.flolo@stavanger.kommune.no