PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Tur og natur
 4. Dyr i Stavanger
 5. Pollinerende insekter

Hvordan skal vi ta vare på de ville pollinerende insektene i Stavanger?

Kort fortalt:

 • Stavanger kommune ønsker å ta vare på de ville pollinerende insektene i kommunen.
 • Nå jobber vi med en plan for å ta bedre vare på disse insektene.
 • Nå kan du komme med innspill til denne planen.

Humle på blomst
Humla er svært viktig for oss og naturen. Foto: Kjell Mjølsnes

 

Hva gjør vi?

Stavanger kommuner arbeider med en temaplan for å sikre at vi ivaretar de ville pollinerende insektene. Vi ønsker at planen skal bidra til å bevare og øke mangfoldet av ville pollinerende insekter, samt øke kunnskapsnivået både internt og eksternt.

Forslag til temaplan:

 

Hva ønsker vi innspill på?

 • Hvordan skal vi bevare de ville pollinerende insektene i Stavanger?
 • Har du forslag til visjon for kommunens arbeid for de ville pollinerende insektene?
 • Andre innspill som kan sikre de ville pollinerende insektene i Stavanger kommune.
 • Tilbakemeldinger på planforslaget.
 • Send oss ditt innspill innen 8. januar 2024.

Hvordan skal vi ta vare på de pollinerende insektene?

 

Politisk behandling

Etter denne høringen vil forslaget til temaplanen behandles politisk i utvalg for klima og natur den 5. mars 2024.

Høringsutkastet til temaplanen ble behandlet i utvalg for miljø og utbygging 18. oktober 2023.

Kontaktinformasjon

Linn Marie Flølo

E-post:
linn.marie.flolo@stavanger.kommune.no