PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Tur og natur
 4. Parker og friområder
 5. Nabolagshager

Ønsker du å starte en nabolagshage?

Kort fortalt:

 • En nabolagshage er et sosialt møtested der innbyggere kan komme sammen for å dyrke urter, grønnsaker, bær, frukt eller blomster
 • Passer det med en nabolagshage i ditt nærområde? Ta kontakt med grunneier og naboer.
 • Kommunen ønsker å ha oversikt over nabolagshager i friområdene

Hva er en nabolagshage?

En nabolagshage er et sosialt møtested der innbyggere kan komme sammen for å dyrke urter, grønnsaker, bær, frukt eller blomster.

Stavanger kommune ønsker å legge til rette for nabolagshager i friområdene fordi det kan være en lavterskel møteplass som skaper tettere bånd i et nabolag. Nabolagshagen kan også være en fin måte å lære om matproduksjon, skape respekt for maten og på den måten hindre matsvinn. Vi ønsker dessuten å være med på å gjøre grå områder triveligere og grønnere – både for mennesker, innsekter og dyr.

Lilla potetblomst fra nabolagshagen Pådriv i Hillevåg. Foto: Al Greenall
Potetblomst fra nabolagshagen Pådriv i Hillevåg. Foto: Al Greenall

Hvor kan det passe med en nabolagshage?

Er det et område med fast dekke i nabolaget der det er plass til noen plantekasser? For eksempel en lekeplass med asfalterte flater, der dyrkning bli en del av leken? Er det en parkeringsplass som ikke brukes, eller en ubebygd tomt i nærheten? Vi ønsker at grå områder skal bli grønnere. Åpne gressflater kan også bli mer livlige med flere planteslag og humler.

Husk at vi har rådyr i kommunen, de er også sultne og kan forsyne seg av godsakene. Dette gjelder også turgåere og forbipasserende.

Jordskokk og ringblomst fra Hinna nabolagshage. Foto: Sunniva s. Roberts/Frivilligsentralen på Hinna
Jordskokk og ringblomst fra Hinna nabolagshage. Foto: Sunniva s. Roberts/Frivilligsentralen på Hinna

Her et det nabolagshager på kommunal grunn i dag:

Jeg ønsker å starte en nabolagshage – Hvordan går jeg frem?

 • Undersøk hvem som eier området, her er det mulig å få hjelp fra kommunens innbyggerservice.
 • Det er en fordel om området har tilgang til vann for vanning i nærheten.
 • Nabolagshagen må ikke komme i konflikt med annen bruk av området, for eksempel akebakke.
 • Snakk med naboer i området, er de positive, ønsker de også å delta? Det er fint å være flere, det er sosialt, dessuten kan arbeidsmengden fordeles på flere hender. Kanskje reiser du på ferie deler av sommeren? Da kan det være fint å komme tilbake til en hage som har blitt skjøttet i mellomtiden.
 • Er området eid av kommunen, ta kontakt med oss for avklaring og befaring.

Nabolagshagen Pådriv i Hillevåg. Foto: Al Greenall
Nabolagshagen Pådriv i Hillevåg. Foto: Al Greenall

Hvilke krav stiller kommunen?

 • Avtale om bruk av arealet – vi ønsker å ha oversikt over hvem som har hager på kommunalt område, det er også viktig med en dialog om hva som er greit og ikke greit å gjøre.
 • Hagen skal være åpen og tilgjengelig for alle – friområder eies av alle kommunens innbyggere. Det må ikke gjerdes inne eller på andre måter oppfattes privat.
 • Området må fremstå velholdt.
 • Det tillates ikke bruk av plantevernmidler.
 • Det er ikke tillatt med reklame i friområdene.
 • Hagen må ikke komme i konflikt med utrykningskjøretøy, for eksempel plantekasser i veibane eller siktsone.
 • Området skal kunne tilbakeføres til dagens standard dersom avtalen opphører.

 

Kontaktinformasjon

Anine Bang Larsen

park- og naturforvalter

E-post:
anine.bang.larsen@stavanger.kommune.no