Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Tur og natur
 4. Søknad om støtte til tursti

Søknad om støtte til tursti

Kort fortalt:

 • Stavanger kommune ønsker å gi støtte til bønder og grunneiere som tilrettelegger for turgåere på sin eiendom.
 • Du kan få støtte til turstier på innmark og utmark.
 • Støtten er ment som et tillegg til Regionalt miljøprogram (RMP), som kun gir støtte til turstier på innmark.
 • Søknadsfristen er 1. november
Bilde av Dalestemmen på Rennesøy

Fin tursti ved Dalestemmen på Rennesøy

Tilrettelegging for friluftsliv er et godt folkehelsetiltak. Fysisk aktivitet i vakre omgivelser reduserer stress og kan forebygge alvorlig sykdom. I noen kommunedeler, som for eksempel Finnøy og Rennesøy, er det et nettverk av turstier i vakre kulturlandskap – av nasjonal klasse. Områdene er for det meste privat eid, og aktivt landbruk er en forutsetning for vedlikehold av det vakre kulturlandskapet. For å sikre at områdene er tilgjengelige for turgåere ønsker kommunen å gi en kompensasjon for eventuell ulempe dette medfører for landbruksdrifta.

Vi setter disse vilkårene for utbetaling av tilskuddet:

 • Du må ha inngått avtale med kommunen med minimum 10 års varighet. Det er mulig å søke selv om du ikke har inngått avtale, da kan vi få på plass en avtale før tilskuddet betales ut.
 • Turstien skal være godt merka og eventuelt skilta i terrenget.
 • Turstien skal være åpen og tilgjengelig.
 • Kart og turbeskrivelse skal kunne legges ut på kommunens nettsider.
 • Det vil gis årlig tilskudd, men det må søkes hvert år. Utbetaling vil avhenge av hvor mange søknader som kommer inn.

I år gir vi tilskudd per tursti, men vi vil vurdere ordningen til neste år og se om det er mer hensiktsmessig å gi tilskudd per meter tursti.

Eier du en eiendom på Ombo, Rennesøy og Finnøy og har tidligere inngått en avtale om tursti med den tidligere kommunen, gjelder også den samme avtalen med Stavanger kommune.

Dersom du har kommentarer så er det flott om du skriver de inn i merknadsfeltet i søknaden.

Her er kan du lese mer om vedtaket og støtten:

Søknad om tursti i utmarka

Har du tursti på din eiendom som du leier eller eier i i dag?
Har du en eksiterende avtale med Stavanger kommune om tursti på din eiendom i dag?
Ønsker du et ny avtale med Stavanger kommune om tursti på din eiendom?

Kontaktinformasjon

Anine Bang Larsen

park- og naturforvalter

E-post:
anine.bang.larsen@stavanger.kommune.no