PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Tur og natur
 4. Støtte til park, nærmiljø, natur og friluftsliv

Støtte til park, nærmiljø, natur og friluftsliv

Kort fortalt

Stavanger kommune kan gi støtte til foreninger og lag som

 • legger til rette for friluftsliv i nærmiljøet
 • vedlikeholder parker og naturområder
 • bygger aktivitetsanlegg i parker og naturområder
 • har arrangementer som motiverer til friluftsliv

Hva kan du få støtte til

Lag, foreninger og andre frivillige kan søke stimuleringsmidler fra Stavanger kommune til tiltak innen park, nærmiljø, natur og friluftsliv. Kommunen kan dele ut 682 000 kroner i slik støtte hvert år.

Støtten skal skal i hovedsak gå til lag og foreninger som

 • gjør en innsats for tilrettelegging for natur og friluftsliv i nærmiljøet
 • bidrar med vedlikehold, drift eller bygging av aktivitetsanlegg i  friområder.
 • arrangementer som motiverer til friluftsliv

Driftstilskudd til organisasjoner faller utenfor denne tilskuddsordningen.

 

Søk støtte til park, nærmiljø, natur og friluftsliv her:

Enkelt budsjett, begrenses til en sum for hver av følgende:

 

 

Foreninger knyttet til Forum for natur og friluftsliv i Stavanger (FNF) sender søknaden innen fristen til FNF-koordinatoren i Rogaland, som sender søknadene samlet til kommunen. 

Kommunen gir svar på søknaden når utvalg for miljø og utbygging har vedtatt hvordan stimuleringstilskuddet skal fordeles. Det skjer på et av utvalgets første møter hvert år. 

Rapportering

En kort rapport sendes innen 31. januar året etter du mottok tilskuddet. 

Rapporten skal inneholde:

 • kort beskrivelse av hva midlene er brukt til og hvordan tiltaket er gjennomført
 • hvem som har deltatt og samarbeidet om tiltaket
 • antall besøkende/deltakere
 • informasjon om hvordan prosjektet/tiltaket blir videreført
 • et enkelt regnskap som viser inntekter og utgifter.
 • dugnadsinnsats

Send rapporten som vedlegg i e-post til postmottak.bmu@stavanger.kommune.no.

Kontaktinformasjon

Aina Hovden Lunde

natur- og friluftslivsrådgiver

E-post:
aina.hovden.lunde@stavanger.kommune.no