Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Fritidstilbud for ungdom
  4. Foreldre vil være med

Foreldre vil være med

Kort fortalt

  • Stavanger kommunes prosjekt «Foreldre vil være med» handler om å skape gode nærmiljø, trygge foreldre og trygge barn.
  • I prosjektet jobbes det for å løfte frem ressursene hos foreldre med minoritetsbakgrunn. Det gjøres ved å utvikle lokale nettverk i samarbeid med mødre og fedre med minoritetsbakgrunn, frivillige organisasjoner og kommunale tjenester. Foreldrenes egne ønsker og behov for ligger til grunn for alt arbeidet i prosjektet.
  • Målet er å skape arenaer for å bygge gode relasjoner på tvers av kultur og lokale tilbud. Slik kan vi bidra til å styrke foreldrene og gi dem den tryggheten de trenger for å bli mer delaktige i eget nærmiljø og i egne barns liv.

Lokal forankring

Prosjektet har oppmerksomhet rundt lokal forankring. Vi vet at det finnes mange gode og engasjerte organisasjoner i de ulike nærmiljøene, både frivillige organisasjoner og offentlige tjenester. Ved å samle disse ressursene på tvers av fagområder og sektorer sikrer vi godt tverrfaglig samarbeid. Mange organisasjoner opplever at det er utfordrende å nå ut til familier med etnisk minoritetsbakgrunn, ved å bygge bro på tvers av foreldrenettverk og ressursgrupper ønsker vi at deltakerne blir bedre kjent på tvers. Dette vil bidra til at flere barn og unge får mulighet til å delta i tilbud og aktiviteter. Foreldrene bygger nettverk og får mulighet til å delta i nærmiljøet og i egne barns liv på egne premisser.

Etablerte nettverk

Mødrenettverket for kvinner med minoritetsbakgrunn i Kvernevik har vært pilot i arbeidet. Sammen med Kvernevik skole, Madla Kvernevik frivilligsentral, Open Hands for You, Sunde IL og Kvernevik Sanitetsforening er det etablert et nettverk for og med minoritetskvinner. Målet er å bli kjent på tvers, gi deltakerne informasjon som de savner, gi dem en møteplass hvor de kan få påfyll og diskutere utfordringer.

Piloten har så langt vært vellykket. Deltakerne og ressursgruppen melder tilbake at det er et viktig arbeid som gjøres i prosjektet. Vi satser nå på å videreutvikle det etablerte nettverket og vil jobbe med å få opp flere nettverk i Stavanger i tiden som kommer. Storhaug vil være satsningsområde i 2020.

Facebook

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Jeanette Osberg

Telefon:
924 35 441
E-post:
jeanette.osberg@stavanger.kommune.no