Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Legater
  3. Bertha Berg født Randulffs legat

Bertha Berg født Randulfs legat

Legatets formål skal tjene til utsmykking og forskjønnelse av Stavanger by som ikke kommunen selv plikter å bekoste.

Krav til søknaden:

  • informasjon om deg som søker
  • hvilket tiltak det søkes støtte til
  • regnskap fra forrige år
  • budsjett over tiltakets kostnader.

Søknadsfrist er 1. november.

Legatet søkes i skriftlig form og sendes:
Stavanger kommune
Legatkontoret
Postboks 8001
4068 STAVANGER

Kontaktinformasjon

Legatkontor

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
legat@stavanger.kommune.no