PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Legater
  3. Stavanger arbeidsskoles legat

Stavanger arbeidsskoles legat

Et legat til hjelp for lærlinger og til støtte for barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.

Legatets formål er tredelt:

· å gi stipend til lærlinger som i løpet av læretiden eller umiddelbart etter avlagt fagprøve vil videreutvikle seg og sitt lærefag gjennom faglige studier og /eller praksis i andre land eller annen type faglig videreutdanning

· å gi stipend til lærlinger som har det spesielt vanskelig økonomisk fordi de p.g.a. læreplassen ikke lenger kan bo hos foreldre eller er i en situasjon der de har forpliktelser overfor egen familie

· å gi støtte til barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter i regi av frivillige organisasjoner eller tilsvarende aktiviteter i offentlig regi

Hvem kan søke?

Formålet med legatet er å hjelpe lærlinger og støtte barn og unge så de kan delta i organiserte fritidsaktiviteter.

Du som søker må ha bodd i Stavanger de siste tre årene.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 30. november. 

Søknadsskjema

Her søker du Stavanger arbeidsskoles legat

Kontaktinformasjon

Legatkontor

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
legat@stavanger.kommune.no