Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Legater
  3. Stavanger bys vel legat

Stavanger bys vel legat

Et legat til inspirasjon og stimulans for nyskapning og investering som skal komme byens innbyggere til gode.

Forskjønnelse av byen er legatets klare oppgave. Tiltakene kan være av sosial eller kulturell art. Det ytes kun bidrag til ekstraordinære tiltak, ikke driftsutgifter. Det er åpent å søke hele året hvis legatets styre har vedtatt å dele ut midler ved årsmøtet.

Krav til søknaden:

  • informasjon om deg som søker 
  • regnskap fra forrige år
  • budsjett over tiltakets kostnader.  

Legatet søkes i skriftlig form. 

Søknaden sendes:

Stavanger kommune
Legatkontoret
Postboks 8001
4068 STAVANGER

Kontaktinformasjon

Legatkontor

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
legat@stavanger.kommune.no