PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Renovasjon og miljø
  3. Avfallsbeholdere
  4. Bestille avfallsbeholder
  5. Avbestilling av avfallsbeholder(e)

Avbestilling av avfallsbeholder(e)

Stavanger kommune har tvungen renovasjon. Se §4 i renovasjonsforskriften for mer informasjon. Du kan kun avbestille avfallsbeholdere du har mer enn én av, samt beholder for glassemballasje. 

Ønsker du å avslutte renovasjonen på din adresse på grunn av at bygget skal stå tomt over lang tid, bygget skal rives e.l., send en e-post til beholder.renovasjon@stavanger.kommune.no

Eventuelle endringer i renovasjonsgebyret vil skje fra den 1. i neste måned.

Fyll inn adressen din og velg riktig gateadresse fra listen. Dine registrerte avfallsbeholdere vil vise.

KVA BEHALDARAR ØNSKER DU Å AVBESTILLE?
Ver vennleg og fyll inn adresse og vel frå lista som kjem opp

Får du ingen informasjon opp for din adresse, send en henvendelse til beholder.renovasjon@stavanger.kommune.no. Vi sjekker våre registreringer og tar kontakt med deg.