PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. 13,5 millioner til kulturvirksomheter og gatekunstfestivaler

13,5 millioner til kulturvirksomheter og gatekunstfestivaler

Kultursjefen har lagt fram sitt forslag til hvordan 13,5 millioner skal fordeles til Stavangers kulturvirksomheter og gatekunstfestivaler. Se hele listen!

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Kulturvirksomhetene representerer et bredt spekter av Stavangers kulturliv. De er helårsarrangører, festivaler, musikkensembler, kompanier, øvingsfellesskap, felles produksjonslokaler og organisasjoner for nettverk og bransje.  

–  Alle disse utgjør en stor og viktig del av kulturbyen Stavanger, og gir innbyggerne et omfattende kulturtilbud året rundt, understreker kultursjef Kristina Ehrenberg-Rasmussen. 

Søknadsbunken fra byens kulturvirksomheter er en god pekepinn på hvordan ståa er for byens kulturliv. Kultursjefen Rasmussen forteller at særlig én tilbakemelding går igjen: 

– Samtlige søkere oppgir økte kostnader på grunn av generell prisvekst, noe som gir seg utslag i alle ledd av budsjettet. Dyrtiden rammer kulturlivet hardt, og når vi vet hvor hardt det samme kulturlivet ble rammet av pandemien, er det grunn til bekymring, sier hun. 

Kristina Ehrenberg-Rasmussen, juni 2023.
Kultursjef Kristina Ehrenberg-Rasmussen.

Kultursjefen gleder seg likevel over at mange virksomheter melder om gode besøkstall, høy aktivitet i 2023 og mange spennende planer i 2024. 

Kultursjefen foreslår å særlig løfte Mablis som en lokaleid festival. Det foreslås også tilskudd til de nye festivalene Vassøyfestivalen og Stavanger International Piano Festival, og Xplosif Hiphop som er tilbake.  

Stavanger har også lenge hatt et ønske om et profesjonelt kor for Rogaland, og Valen vokalensemble har nå realisert dette tiltaket fra kulturplanen med sine samarbeid med tilsvarende kor i Vestland og Agder. Kultursjefen mener at Stavanger kommune nå må støtte opp om dette arbeidet og den løsningen Valen vokalensemble har arbeidet fram. Målet er at dette også vil kunne gi økte statlige bidrag.  

Det er også prioritert å ta inn åtte nye søkere inkludert to gatekunstfestivaler. 54 av 64 søknader er innvilget tilskudd. Søkere som får avslag, kan søke ordningene for profesjonelle kunst- og kulturtiltak. 

Økt budsjett for 2024 

Kulturbudsjettet er enda ikke vedtatt, men kommunedirektøren har foreslått å øke neste års budsjett for kulturvirksomheter med kr 1 million.   

Kommunedirektøren har foreslått et økt budsjett for 2024, og det er også lagt inn 1,5 million i tillegg som er øremerket gatekunstfestivaler.  

Det er et stort press på ordningen, og totalt søker virksomhetene om over 23 millioner i tilskudd fra Stavanger kommune. Den økte budsjettrammen gjør at tilskuddsnivå kan opprettholdes og noen nye søkere kan tas inn, men det er ikke mulig å imøtekomme alle behovene for økt støtte. Det er derfor prioritert virksomheter som mottar en høyere andel statlig støtte og har høy relevans for ordningens formål. 

– Det er fremdeles et stort sprik i det innmeldte behovet og tilskuddet fra kommunen. Den prisveksten vi alle opplever gir seg også utslag hos kulturvirksomhetene, og det er særlig kostbart for festivaler og arrangører som skal hente utenlandske artister til Norge, og også for kompanier og ensembler som skal turnere i utlandet, sier kultursjefen.

Flere gatekunstfestivaler 

Gatekunstfestivalen Nice Surprise har satt spor etter seg i byen i år, og har gitt innbyggerne mange kunstopplevelser. I 2024 foreslår kultursjefen at tilskuddet til gatekunstfestivaler fordeles på de to festivalene Nuart og Kanvas. 

Politisk behandling   

Fordelingen blir behandlet av kulturpolitikerne i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog den 13. desember.   

Nr 

Navn på virksomhet 

Søknadssum 2024 

Kommune-direktørens forslag til tildeling 2024 

Arrangør/annen kulturvirksomhet med program, aktivitet og produksjon gjennom året 

1 

Blygeharry  

250 000 

125 000 

2 

Bokhuset 

350 000 

250 000 

3 

Checkpoint Club  

200 000 

0 

4 

Contemporary Art Stavanger 

350 000 

350 000 

5 

Den Gjenfundne Tid 

120 000 

0 

6 

Domkirken Musikk 

450 000 

300 000 

7 

Elefant  

110 000 

0 

8 

Elefantteateret  

400 000 

350 000 

9 

Gorrlaus 

120 000 

100 000 

10 

Kulturbruk 44/4  

99 600 

65 000 

11 

MelkevikStandup  

200 000 

0 

12 

Musikkstuen Påfyll 

200 000 

100 000 

13 

Ny Musikk Stavanger 

200 000 

180 000 

14 

Rimi/Imir Scenekunst (RISK) 

1 100 000 

900 000 

15 

Spiren Scene 

350 000 

100 000 

16 

St. Johannes Sokn 

95 000 

60 000 

17 

Stavanger Bluesclub 

140 000 

140 000 

18 

Stavanger Jazzforum  

700 000 

530 000 

19 

Stavanger Kirkelige Fellesråd 

300 000 

200 000 

20 

Stavanger Vise Og Lyrikk Klubb 

80 000 

65 000 

21 

Stavangeren 

1 000 000 

400 000 

22 

Stokka Sokn 

70 000 

0 

23 

Studio17 

170 000 

120 000 

 24 

Urban Hands 

500 000 

100 000 

25 

Zang 

80 000 

0 

Festivaler 

26 

Bjergsted Brassfestival 

120 000 

48 000 

27 

Fjordsteam 

480 000 

0 

28 

Kåkå Kverulantkatedralen 

1 200 000 

850 000 

29 

Mablis 

800 000 

700 000 

30 

Maijazz 

1 300 000 

900 000 

31 

Munkehagen 

160 000 

94 000 

32 

Musikkfest 

300 000 

195 000 

33 

Norsk Orgelfestival  

190 000 

150 000 

34 

Norwegian Youth Chamber Music Festival (Nycmf) 

195 000 

150 000 

35 

Siddis Brass 

200 000 

150 000 

36 

Skeivå Rogaland Pride 

480 000 

80 000 

37 

Stavanger International Piano Festival 

150 000 

100 000 

38 

Stavanger Kammermusikkfestival 

850 000 

800 000 

39 

Vassøyfestivalen 

60 000 

60 000 

40 

Veteranbåtenes dag 

400 000 

50 000 

41 

Xplosif Hiphop  

200 000 

100 000 

 Musikkensemble/fri scenekunstgruppe/kompani 

42 

Dybwikdans  

320 000 

300 000 

43 

Findlay//Sandsmark 

300 000 

300 000 

44 

Insimul 

149 000 

149 000 

45 

Kitchen Orchestra 

200 000 

150 000 

46 

Klang Av Oldtid Da 

100 000 

0 

47 

Moco Movement Collective 

250 000 

100 000 

48 

Molitrix Scenekunst 

150 000 

0 

49 

Mågå 

200 000 

100 000 

50 

Song Circus  

150 000 

150 000 

51 

Stavanger Barokk 

150 000 

50 000 

52 

Stavanger Brass Band 

350 000 

280 000 

53 

Valen Vokalensemble 

300 000 

250 000 

54 

Volya Teater 

200 000 

100 000 

 Organisasjon for medlemmer, nettverk og bransje 

55 

DansiS  

                                    440 000  

         440 000  

56 

Tekstallianse 

                                    600 000  

         200 000  

 Øvingsfellesskap/felles produksjonslokale 

57 

Chezville 

215 000 

110 000 

58 

Concord Stavanger 

144 450 

135 000 

59 

Consulatet 

150 000 

150 000 

60 

Kra - Kunst Rom Arbeid 

220 000 

170 000 

 

Delsum 

 

19 308 050 

11 996 000 

 Gatekunstfestivaler 

61 

Kanvas 

800 000 

700 000 

62 

Nice Surprise 

1 500 000 

0 

63 

Nuart 

950 000 

800 000 

64 

Stavanger gatekunstfestival 

750 000 

0 

 

 Delsum  

 

4 000 000 

1 500 000 

 

TOTALT 

23 308 050  

 

 13 496 000 

 

Kristina Ehrenberg-Rasmussen

Kristina Ehrenberg-Rasmussen

kultursjef

Mobil:
926 32 538
E-post:
kristina.ehrenberg-rasmussen@stavanger.kommune.no