PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. 25-30 sykehjemsplasser foreslås nedlagt

25-30 sykehjemsplasser foreslås nedlagt

En sak om nedleggelse av 25-30 langtids sykehjemsplasser skal behandles politisk i neste uke. Bakgrunnen er at kommunestyret har vedtatt å redusere dekningsgraden.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Stavanger kommune har i dag en dekningsgrad på 24 prosent, hvilket betyr at Stavanger kommune har plass i alders- og sykehjem og bofellesskap for 24 prosent av innbyggere som er 80 år og eldre. En reduksjon på 1 prosentpoeng innebærer en nedleggelse av 25-30 plasser. Formannskapet skal den 15. april ta stilling til et todelt forslag fra kommunedirektøren:

  • enten avvikle Rosendal sykehjem med 25 plasser
  • eller si opp driftsavtalen med St. Johannes sykehjem med 15 plasser og Stavanger Sparekasses sykehjem med 16 plasser.

I saken diskuteres også muligheten for å legge ned 1-2 avdelinger ved et mellomstort eller stort sykehjem, men konklusjonen er at ulempene ved en slik løsning er større enn fordelene. Kommunedirektøren anbefaler derfor ikke dette alternativet.

Vedtatt strategi for store sykehjem

Eldre og små sykehjem foreslås avviklet fordi de er mer sårbare i drift enn store sykehjem. I dag må sykehjemmene være store for å være faglig rustet til å møte brukernes behov for medisinsk behandling og pleie. Stavanger kommune har i dag 13 kommunale sykehjem og driftsavtale med 4 private ideelle sykehjem. Sykehjemmene har fra 15 plasser til 145 plasser. I kommunens plan for omsorgsbygg 2019-2034 er den vedtatte strategien at fremtidens sykehjem bør ha inntil 120-150 plasser.

I tråd med Leve HELE LIVET

Kommunestyret vedtok å redusere dekningsgraden fra 24 til 23 prosent i handlings- og økonomiplanen 2021-2024. Å redusere antall langtids sykehjemsplasser er i tråd med Stavanger kommunes satsing Leve HELE LIVET som innebærer at flere kan bo hjemme lenger. Ved en eventuell avvikling av sykehjem vil beboerne få tilbud om overflytting til annet sykehjem. Ansatte som blir overtallige ved nedlegging av kommunalt sykehjem vil få tilbud om annet arbeid i tråd med Stavanger kommunes rutiner for omstilling og overtallighet.

Saksgang

Etter at saken har vært oppe til behandling i utvalg for arbeidsliv og lønn 15. mars og utvalg for helse og velferd 23. mars skal den til endelig behandling i formannskapet 15. april.