PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. 600 flyktninger bosatt hittil i år

600 flyktninger bosatt hittil i år

Nøkkelen for å lykkes med bosettingen har vært nok ansatte, tilgjengelige boliger, og at IMDI anmoder bosetting av det antallet flyktninger som er vedtatt, forteller virksomhetsleder Tor Arne Hartvigsen hos flyktningtjenesten.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Bildet viser Monica Echeverri Arias, avdelingsleder merkantil og støtte, Kristoffer Tran, avdelingsleder Bosetting og oppfølging, Aslaug Elin S. Kleven, avdelingsleder for Introavdelingen, og Tor Arne Hartvigsen, som er virksomhetsleder for flyktningtjenesten i Stavanger.

Ledelsen i flyktningtjenesten er stolt over resultatene av den store innsatsen som blitt gjort i Stavanger. Fra venstre, Monica Echeverri Arias, Kristoffer Tran, Aslaug Elin S. Kleven, avdelingsledere, og Tor Arne Hartvigsen, som er virksomhetsleder.

Stavanger kommune ble bedt om å bosette 865 flyktninger fra Ukraina og andre land i løpet av 2023. Så langt har over 600 mennesker fått et nytt hjem i Stavanger.

– Ved å øke bosettingstakten til ca 100 personer per måned fra september, ligger vi an til å klare målet for 2023 forteller Tor Arne Hartvigsen, virksomhetsleder for flyktningtjenesten.

Flyktningtjenesten har ansvar for kommunens introduksjonsprogram. Bosetting og integrering i nytt nærmiljø og tilknytning til utdanning eller arbeid er viktige deler av arbeidet som gjøres.

Hele byen er med

– Dette er et stort volum, selv i en by som Stavanger. At vi klarer å bosette så mange for andre år på rad er helt fantastisk. De ansatte i flyktningstjenesten har gjort en stor jobb, men «hele» byen bosetter, sier Kristoffer Tran, avdelingsleder for bosetting og oppfølingsavdelingen hos flyktningetjenesten.

Tran og Hartvigsen fremhever innsatsen fra frivilligheten og næringslivet, boligeiere og boligbygg i kommunen, samt alle kommunale tjenester det er behov for, som helse, barnehage og skole.

Flyktningtjenesten har nesten doblet sin bemanningen de siste 18 månedene for holde følge med behovet, og har i dag rundt 100 ansatte.

– Vi har fått rett folk i nøkkelposisjoner i alle ledd, og har måttet finne nye kompetente ansatte for å møte denne utfordringen, forteller Tran videre.

Trenger flere praksisplasser i næringslivet

Introavdelingen med jobb-teamet i spissen har etablert mange samarbeidsrelasjoner med næringslivet i Stavanger-regionen, fra butikk og restaurant, til IT og oljenæringen.

Det siste året er mange flyktninger kommet ut i egnet praksis og videre i lønnet arbeid. Men flyktningtjenesten trenger fortsatt hjelp fra næringsliv og kommunal sektor for å lykkes med dette store og viktige arbeidet forteller Aslaug Elin S. Kleven, avdelingsleder for introduksjonsprogrammet.

– De er en stor ressurs for arbeidslivet, og vi må finne arbeid som passer. Her har Stavanger-regionen gjort mye for å legge til rette, men vi kan alltid bli bedre, mener Aslaug Elin S. Kleven.

Flest Ukrainske flyktninger 

Flyktninger fra Ukraina utgjør den største gruppen (ca 85%), i tillegg til flyktninger som kommer via FN systemet. I starten var det flest kvinner som kom, nå er det flere menn.

Alle mellom 18 og 55 år får tilbud om introduksjonsprogrammet som flyktningtjenesten har ansvaret for. Med varighet på 6 måneder for personer med minimum videregående utdanning fra hjemlandet, med mulighet for forlengelse i inntil ett år. Ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap ligger hos Johannes Læringssenter.

Boligsituasjonen er de siste 18 månedene løst med innleie av om lag 450 boliger fra det private marked. Det er fortsatt behov for flere boliger i varierte størrelser for dekke behovet.

– Det er mange ting som skal koordineres når så mange skal bosettes, og et jevnt godt tempo på anmodningene om bosetting fra IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) er viktig for å klare jobben.Tallene fra ankomster til Norge peker i retning av at bosettingstallene kan fortsette på et høyt nivå også i 2024, mener Hartvigsen.

Kontaktperson: Tor Arne Hartvigsen, virksomhetsleder flyktningtjenesten   

tor.arne.hartvigsen@stavanger.kommune.no

Tlf: 986 53 754