PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Bedre skatteinngang enn forventet i 2020

Bedre skatteinngang enn forventet i 2020

I 2020 ble de samlede skatteinntektene i Stavanger kommune på 5,5 milliarder kroner. Dette er om lag 20 millioner kroner (0,4 %) lavere enn hva Finnøy, Rennesøy og Stavanger fikk samlet i 2019. Samtidig er de høyere enn forventet i budsjettet.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Skatteinngangen i desember er normalt veldig liten. I desember fikk Stavanger inn 43 millioner kroner og dermed om lag 10 millioner kroner mer enn forutsatt i månedsbudsjettet. Dette skyldes i all hovedsak forskyvninger i skatteoppgjør og forfallsdatoer. Samtidig betyr det at den gode skatteinngangen etter november opprettholdes.

Totalt har Stavanger kommune fått 5,5 milliarder kroner i skatteinntekter i 2020. Dette er om lag 20 millioner kroner lavere (0,4 %) enn hva Finnøy, Rennesøy og Stavanger fikk samlet i 2019. Sammenlignet med budsjettert skatteinngang for 2020 er nivået allikevel 118,5 millioner kroner høyere enn forventet ved rapporteringen per 2. tertial 2020.

Bedre skatteinngang skyldes først og fremst høyere innbetalinger av restskatter i 2020 og at ligningsoppgjørene for 2019 har gitt bedre uttelling enn forventet for Stavanger kommune.

– Skatteinngangen fra de løpende lønns- og trygdeytelsene viser imidlertid et sterkere fall utover høsten, sier direktør for økonomi og organisasjon Kjartan Møller.

Noe skyldes senere (og lavere) lønnsoppgjør i 2020 enn året før. Heldigvis har skattegrunnlagene fram til nå blitt trygget gjennom statlige trygdeordninger og koronatiltak overfor næringslivet, med bakgrunn i økt nasjonal smittespredning. Samtidig vil utviklingen i næringslivet og arbeidsmarkedet gi effekter i lang tid framover og prege kommunens økonomi i større grad i årene som kommer.

– Høyere skatteinngang enn forventet må ses opp mot skatteutjevningen med de andre kommunene i Norge, sier Møller.

Regjeringen anslo i fjor høst et skattenivå som lå 0,3 % lavere enn i 2019. Hvis vi legger det til grunn, vil de samlende merinntektene til Stavanger bli om lag 52 millioner kroner. Nivået etter november med de siste kjente landstallene, viser imidlertid en sterkere reduksjon. Hvis vi legger til grunn en reduksjon i skatteinngangen for landet på 0,7 %, vil netto merinntekter for Stavanger bli om lag kr 42 millioner kroner.

– Skatteveksten for landet i 2020 blir først offentlig medio januar og kommunen må leve med anslagene fram til da, avslutter Møller.

 

Samlet skattevekst per måned i 2020. Graf.
Samlet skattevekst per måned i 2020.