PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Byggeskikkprisen til Jåttå barnehage

Byggeskikkprisen til Jåttå barnehage

Stavanger kommunes byggeskikkpris er tildelt arkitekt Stavanger eiendom ved Inger Lise Faltinsen og oppdragsgiver Stavanger kommune for Jåttå barnehage.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Ordføreren står sammen med vinnerne av årets byggeskikkpris på ærverdige Ledaal.

Jåttå barnehage er planlagt med 16 avdelinger og er den største kommunale barnehagen i Stavanger som ikke består av midlertidige modulbygg. I dag er det 230 barn der fordelt på 16 avdelinger.
Ordfører Christine Sagen Helgø overrakte prisen under en høytidelig seremoni på Ledaal fredag.

- Gjennom byggets og rommenes størrelse og materialitet, er det blitt et godt sted å være både for voksne og de små. Bygget er planlagt for å gi stor fleksibilitet når det gjelder driftsformer, pedagogisk opplegg og logistikk. Et stort pluss er det store fellesrommet med bibliotek, klatrevegg, ulike aktivitetsapparater og scene, sa ordfører Christine Sagen Helgø.

Fire nominerte

Årets tema for byggeskikkprisen var Gode bygninger og steder for barn og unge. Det har vært stort engasjement blant folk om årets tema og juryen har mottatt i alt 20 kvalifiserte forslag. Av disse var fire prosjekter nominert til årets pris.

Ettersom barn og unge var årets tema, hadde kommunen også invitert målgruppen inn i juryarbeidet. Klasse 7B fra Sunde skole var byplanleggere for en dag. De fikk en innføring i faget og var med rundt til alle de fire nominerte kandidatene.

Du kan lese juryens begrunnelse for alle de fire nominerte.

Fra juryens begrunnelse

Jåttå barnehage er Stavanger største kommunale barnehage målt i antall barn, ansatte og kvadratmeter. Fellesrommet gir mulighet for alt det som krever ekstra plass, og ved å stenge det av, kan det leies ut til andre når barna har gått hjem. Med en stor barnehage følger mange kollegaer. 
Bygget er plassert med fasade i gateløpet, og åpner seg opp mot friområder og sola i sørvest. Parkering er lagt under bygget for å frigjøre arealer på bakken til uteopphold. Utearealet er på hele 11 mål. Her er det opparbeidet forskjellige lekeområder med faste elementer og beplantning som utfordrer både motorikken og fantasien hos barna. Og rett over gjerdet ligger et stort friområde som gir flotte turmuligheter for små og store føtter.

Juryen har bestått av:
(Leder) Kari Raustein, leder for kommunalstyret for byutvikling
(Nestleder) Egil Olsen, nestleder for kommunalstyret for byutvikling
Sivilarkitekt MNAL Anne S. Skare, byplansjef
Landskapsarkitekt MNLA Astrid Norland
Sivilarkitekt MNAL Marita Hamre
Sivilarkitekt MNAL Per Fretheim
Sekretær: sivilarkitekt Ingrid Eileraas, Stavanger kommune