Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Dårlig luftkvalitet

Dårlig luftkvalitet

Torsdag kveld ble det målt høye konsentrasjoner av svevestøv. Målestasjonen i Kannik viste rødt for de minste partiklene.

Det kalde vinterværet i øyeblikket kan bidra til at forurensningen hoper seg opp og ikke blir skylt eller blåst bort. Registreringen viser variasjoner fra dag til dag, avhengig av nedbør og vind. Luftforurensningen skyldes i stor grad trafikkmengden, men også fyring i vedovner.

Kaldt vær og opphold

Metrologisk institutt varsler oppholdsvær og forholdsvis kaldt vær i helgen, og fra midten av neste uke og frem mot neste helg. Det kan bety perdioder med dårlig luftkvalitet fremover.

Utsatte grupper bør være obs

Utsatte grupper når det gjelder helsepåvirkning av forurensningen er gravide, spedbarn og barn. Disse er særlig følsomme fordi lungene er under utvikling. Barn er mer utsatt enn voksne.

Sårbare

- Spesielt utsatte grupper er også de som allerede har sykdommer i luftveissystemet og hjerte-karsystemet. Eldre kan ha dårligere lungefunksjon og er derfor mer sårbare, sier helsesjef Tord A. Haaland i Stavanger kommune.

Ekstra gaterenhold

Helsesjefen opplyser at Vegvesenet er informert og iverksetter ekstraordinært gaterenhold og støvbindende tiltak så raskt som mulig. Luftkvaliteten følges opp fortløpende.