PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Dette mener studentene om Stavanger

Dette mener studentene om Stavanger

Hvordan og hvor mye bruker byens studenter sentrum? Og hva synes de om tilbudene som finnes der? Over 2000 studenter har svart på kommunens spørreundersøkelse, og nå er resultatene klare

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

– Svarene er viktige i det videre arbeidet for å bidra til at studentbyen Stavanger blir enda bedre for studentene, sier Helene Gram i kunnskapsbyen.

I alt er det om lag 14. 000 studenter knyttet til Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) sine tilslutningsskoler (BI, VID, UiS, Noroff, Kunstskolen i Stavanger og HLT-Høyskolen for ledelse og teologi). I perioden 20. september – 5. oktober 2022 ble de bedt om å svare på en digital spørreundersøkelse fra kommunen.

–  Over 2000 studenter svarte, noe som gir en svarprosent på 12,4 prosent. Det gir en god indikasjon på hvordan studentmassen som helhet bruker og opplever sentrum, sier Gram.

Hovedfunn i undersøkelsen
Studentene som har svart på undersøkelsen er jevnt over positive til Stavanger som studentby. 82 prosent av de som svarte studerer på UiS campus Ullandhaug, og 37 prosent kommer fra et annet sted i Norge.

Alt i alt bruker studentene sentrum mye, og er fornøyde med de aktivitetene som er der. 78 prosent er enige, eller svært enige, i at Stavanger sentrum har et godt utvalg av kafeer, spisesteder og møteplasser. 70 prosent er enige, eller svært enige, i at Stavanger har et godt og allsidig uteliv, og 54 prosent er enige, eller svært enige, i at Stavanger har gode kulturtilbud (konserter, utstillinger og festivaler). I tillegg bruker over 50 prosent av studentene sentrum som studieplass.

Gode resultater, men rom for forbedring
Selv om resultatene stort sett er veldig bra, har Stavanger fortsatt noe å strekke seg etter.

– En utfordring vi ser er at mange studenter ikke vet at Folken er studentenes hus i Stavanger. De vet verken at det eksisterer (33 prosent) eller hvilke tilbud som er der. I tillegg etterlyser de som bruker Folken et større og mer variert tilbud. Vi håper jo at studentene selv kan bidra inn på Folken for å skape et aktivt studenthus, men da må de vite om Folken og hvilke muligheter og potensiale dette huset har, sier Gram.

I tillegg ønsker studentene seg leseplasser, grupperom og kafe med studentpriser i sentrum.

Resultatene fra studentundersøkelsen ble lagt frem for kommunalutvalget i tirsdag 22. november. I tillegg er resultatene presentert for studentrådet i Stavanger. Stavanger kommune vil samarbeide med UiS for å tolke, forstå og bruke funnene i det videre arbeidet med å gjøre Stavanger til en enda bedre studentby. 

profilbilde Helene Gram

Helene Gram

seniorrådgiver

Mobil:
984 42 108
Telefon:
51 50 71 39
E-post:
helene.gram@stavanger.kommune.no