PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Enighet om Stavangerregionen Havn IKS

Enighet om Stavangerregionen Havn IKS

Ordførerne i Stavanger, Randaberg og Sola er enige om innholdet i en ny selskapsavtale for regionens havneselskap.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Ordfører i Randaberg, Jarle Bøe, ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun og ordfører i Sola, Tom Henning Slethei.

F.v.: Ordfører i Randaberg, Jarle Bøe, ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun og ordfører i Sola, Tom Henning Slethei.

Etter en periode med usikkerhet knyttet til samarbeidet er ordførerne nå fornøyde med å kunne anbefale sine respektive kommunestyrer å vedta den nye avtalen.

– Vi er glade for at vi som er eierkommuner nå er enige om en avtale som gjør at vi kan opprettholde og utvikle et effektivt og attraktivt havnedistrikt, sier ordførerne Kari Nessa Nordtun, Jarle Bø og Tom Henning Slethei.

Avtalen sikrer felles offentlig eierskap for havneselskapet langt inn i fremtiden. Da selskapet ble opprettet var det viktig at regionen var attraktiv for havneaktivitet, og at selskapet skulle jobbe på tvers av kommunegrenser for å få til dette. Nå er kommunene tilbake til den visjonen.

Likeverdige parter i en styrket havn

Den nye selskapsavtalen sikrer også en mer balansert fordeling av eierskapet etter at eier-representasjonen i selskapet ble forskjøvet da Rennesøy ble del av Stavanger kommune i 2020.

Den nye avtalen sikrer en styrerepresentasjon i tråd med tidligere praksis, hvor de to minste eierne til sammen har flertall i styret. Stavanger, som største eier, har fortsatt flertall i representantskapet. Det sikrer at kommunene er mer likeverdige parter i det fremtidige havnesamarbeidet.

Eierne er også enige om å øke lånerammen fra dagens 300 millioner til 800 millioner for å ha økonomisk fleksibilitet og investeringsevne til å videreutvikle havnedistriktet etter økt aktivitet og etterspørsel.

I den nye avtalen vil Sola og Randaberg legge inn eiendommer som tingsinnskudd med visse forbehold, mens Stavanger tar noe ut.

 – Gjennom denne avtalen har vi lagt til grunn at Stavanger kommune kan ta ut Østre havn fra selskapet. Dette vil gi bedre forutsigbarhet for både havne- og sentrumsutviklingen i et viktig område for byen. Jeg er veldig glad for at vi er kommet til enighet og nå kan se fremover, sier Kari Nessa Nordtun, ordfører i Stavanger.

 – For at vi skal bli mer likeverdige parter har vi lagt inn en eiendom, «skogen» i Risavika til havneformål. Store deler av selskapets omsetning er allerede i Sola, og med dette øker vi vår andel i Stavangerregionen havn med nesten 10%, sier sola-ordfører Tom Henning Slethei.

 – Den nye selskapsavtalen legger også opp til at vi i Randaberg kan styrke vårt eierskap ved å legge inn fremtidige arealer på massene etter Rogfast-utgravingene. Her er et stort potensial for fremtidig utvikling, sier ordfører i Randaberg, Jarle Bø.

Veien videre

Nå er det opp til kommunestyrene i de tre kommunene å ta stilling til forslaget ordførerne stiller seg bak.

--------------------------------

Kontaktpersoner for media:


Kari Nessa Nordtun, tlf. 975 72 258

Jarle Bø, tlf. 488 44 788

Tom Henning Slethei, tlf. 997 00 635