PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Feirer nytt forskningssamarbeid i helse

Feirer nytt forskningssamarbeid i helse

Stavanger kommune inngår et forskningssamarbeid med Universitetet i Stavanger og VID vitenskapelige høgskole. Sammen skal de løse fremtidens utfordringer i helsefeltet, og gjøre veien kortere til bruk i tjenestene.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Bildet viser ni personer, hvor to holder blomsterkvaster i hendene.

Den nye helseavtalen ble feiret av Stavanger kommune, UIS, VID vitenskapelige høgskole, Stand og Sola kommune. For navn se nederst i saken.
Foto. Solfrid Sande

Kommunene tar selv lederrollen for forskningen som skal forbedre og løse utfordringer i egne helsetjenester. Målet er å løfte kunnskapsnivået med ny forskning på reelle utfordringer som kommunene har. Stavanger kommune tar nå en lederrolle i det nye klyngesamarbeidet med UIS og VID vitenskapelige høgskole, sammen med kommunene på Jæren, Dalane og Sandnes kommune.

- Vi tror at klyngesamarbeidet kan styrke og løse utfordringene på en kunnskapsbasert måte. Jeg håper at vi stadig oftere skal kunne si at dette virker, det stemmer og vi vet hvorfor, sa direktør for helse og velferd Eli Karin Fosse under markeringen.

Ny kunnskap gir bedre tjenester

Fosse løftet frem at det allerede er gjort forskning av VID vitenskapelige høgskole, på blant annet samhandling mellom kommunehelsetjenestene, som de nå vil bygge videre på. Bruk, og videreutvikling, av denne kunnskapengjennom samarbeid mellom kommunene og akademia blir viktig. På denne måten vil forskningen komme tettere på de som skal bruke den i tjenesten, mener Fosse.

- Ved tettere bånd kan vi enklere sette dette ut i livet. Klyngesamarbeidet passer veldig bra inn i strategien vi har innen helse og velferd i kommunen, sa Fosse videre.

I forskningsprosjektene som skal utvikles, vil kompetanseheving for helsepersonell bli et fokusområde, med oppdatert kunnskap om digitalisering i tjenestene som et av behovene.

Løfter sammen

Elisabeth Jeppesen, dekan fra Fakultetet for helsefag ved VID, fremhevet det gode samarbeidet de allerede har hatt innen vernepleie og ergoterapi. Hun ser frem til å finne ut hvilke tiltak som ønskes, og hvilke som faktisk virker for helsepersonell og brukere, gjennom nye prosjekter.

- Dette kan øke kompetansen og utviklingen i kommunene, også i de små kommunene som ikke har samme ressurser som Stavanger kommune har, fortalte Jeppesen.

Eldar Søreide, dekan fra Det helsevitenskaplige fakultet ved UIS, fremhevet at de nå skal adressere en stor samfunnsutfordring som den største utdanningsinstitusjonen av sykepleiere. Ny kunnskap skal gi reell endring i praksis. Han fortalte om ambisjonen om et eget senter for tverrfaglige helsetjenester, og fremhevet viktigheten av samarbeid.

- Vi må ut av siloene og jobbe sammen, mener Søreide.

FOTO ØVERST I SAKEN: Fra venstre Bente Gunnarshaug spesialrådgiver, Solveig Sundt leder for klyngesamarbeidet, Gunn Laila Dahlseng Hope virksomhetsleder Sola kommune, Kristin Fjelde Tjelle dekan for helsefag på VID , Elisabeth Jeppesen dekan fra Fakultetet for helsevitenskap ved VID vitenskapelige høgskole, Adriaan Schænhage kommunalsjef i Strand kommune, Tor Ole Gulsrud, prodekan forskning og innovasjon ved UIS, Eli Karin Fosse direktør helse og velferd, Shalini Premachandran Frøyland forskningskoordinator ved UIS, og Eldar Søreide dekan ved Det helsevitenskaplige fakultetet ved UIS.