PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Foreslår justeringer i koronaforskriften

Justeringer i koronaforskriften ble vedtatt

Smittetrykket i regionen er fortsatt høyt, men kommunedirektøren foreslår å justere den lokale forskriften på enkelte punkter. Kommunedirektør Per Kristian Vareide mener at lettelser for barn og unge, og åpning for fem gjester i eget hjem vil være smittevernmessig forsvarlig.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Oppdatert 22.01: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt av formannsskapet.   

Se hvilke regler som gjelder. 

Fortsatt høyt smittetrykk 

– Stavanger kommune er fortsatt i en situasjon med høyt smittetrykk og det er risiko for nye økninger. De daglige smittetallene svinger, men det er indikasjoner på at de er etablert på et lavere nivå enn tidligere. Vi må fortsatt være forberedt på å ha strengere tiltak lokalt enn nasjonalt en stund til, sier Vareide.  

Åpner for besøk 

Kommunedirektøren mener imidlertid at det er behov for å vurdere om byrden ved enkelte av tiltakene for innbyggerne, særlig for barn og unge, og om endringene i hvilke tiltak staten og nabokommunene har gir grunn til mindre justeringer. 

– Det er krevende både for barn, unge og voksne å være avskåret fra besøk. Vi mener derfor at den nye nasjonale anbefalingen om maksimalt fem gjester i eget hjem kan følges også i Stavanger, sier Vareide 

Kommunedirektøren legger også vekt på viktigheten av å være samkjørte i det felles storbyområdet Nord-Jæren.  

– De justeringene vi gjør er også basert på signaler fra de andre kommunene. For innbyggernes del er det viktig at vi så langt som mulig går i takt, sier direktøren.  

Åpner for kultur, idrett- og fritidsaktiviter for barn og unge 

Kommunedirektøren mener det også er forsvarlig å åpne for lettelser når det gjelder kultur, idrett- og fritidsaktiviteter.  

– Vi anbefaler at det skal være lov å drive kultur, idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge innendørs i grupper på maksimalt 10 personer. Utendørs vil det ikke være noen begrensning på antall. Det er avgjørende at gode smittevernsrutiner følges. Dette er særlig viktig innendørs, sier Vareide.  

Må skje gradvis 

De smittevernfaglige rådene både nasjonalt og fra smittevernlegene på Nord-Jæren er at lettelser bør skje gradvis og forsiktig. 

– Vi vurderer at disse to justeringene er forsvarlige med tanke på gradvise og forsiktige lettelser. I denne omgang vil vi ikke anbefale flere lettelser, men vil komme tilbake med en ny vurdering i uke 4 dersom smittesituasjonen forbedres ytterligere, sier kommunedirektøren.  

Kommunedirektøren har stor forståelse for vanskelige økonomiske forhold i serveringsnæringen, men vil ikke anbefale å prioritere lettelser overfor serveringsbransjen før smittesituasjonen er ytterligere forbedret.