PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Første skoledag for ukrainske flyktninger

Første skoledag for ukrainske flyktninger

For noen uker siden flyktet de fra krigen i Ukraina. Nå ønskes de velkommen til første skoledag på Johannes læringssenter og på skolen på Finnøy.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Illustrasjonsfoto

40 prosent av flyktningene som kommer til Norge fra Ukraina er barn i barnehage- og grunnskolealder. Denne uken har 30 elever sin første skoledag på Johannes læringssenter og neste uke har 11 elever sin første skoledag på Finnøy sentralskule.

– Vi ønsker at barna skal få størst mulig trygghet og har jobbet for å at de skal få komme i gang med skolehverdagen så raskt som mulig. På innføringsskolen ved Johannes læringssenter har de nødvendig kompetanse og lang erfaring med å undervise nyankomne flyktninger på en god måte, sier skolesjef, Jørn Pedersen.

Også på Finnøy sentralskule er det etablert et tilbud for ukrainske elever. Målet er å ta imot barn på flukt på en god måte, og bidra til at de får mulighet til å gå på skole.

– Når barna blir bosatt rundt i kommunen vil de kunne få et tilbud ved nærskolen sin. Samtidig holder vi åpent at også disse barna kan ha behov for å gå videre på et innføringstilbud ved Johannes i en overgangsperiode, sier Pedersen.

Øker kapasiteten
Alle barn som er i grunnskolealder, har rett på opplæring så snart som mulig og senest innen en måned når det er sannsynlig at oppholdet i Norge vil bli lengre enn tre måneder. Barns rett til skolegang gjør at også barn som bor på akutt innkvartering og på asylmottak i kommunen skal ha et undervisningstilbud. De siste ukene har ansatte i oppvekst og utdanning jobbet på spreng for å kunne gi et skoletilbud til flyktningene som er i Stavanger.

– For å kunne ta imot så mange barn på en gang, har vi måttet rekruttere flere lærere til innføringsskolen. Vi har særlig søkt etter varme og omsorgsfulle lærere som har kompetanse i norsk og andre språk, forteller Pedersen.

Viktig å ha riktig tilbud til barna
Det er opprettet et godt samarbeid med mellom skole, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), barneverntjenesten og helsestasjonen for å sikre dialog og ivaretakelse av barnas rettigheter. Mange av barna bærer med seg sterke opplevelser og mulig traumatiserende hendelser som følge av krigen og på fluktruten til Norge.

– Teamet skal hjelpe de elevene som trenger det og gi støtte til lærerne slik at de blir gode støttespillere for elevene. Målet er å gi omsorg og skape trygge omgivelser gjennom gode og tillitsvekkende relasjoner til voksne, slik at barna skal kunne mestre opplevelsene de har hatt, sier kommunalsjef barn, unge og familie, Jone Skjelbred.

I tillegg tester Embo Stavanger (et bo- og omsorgstilbud for enslige mindreårige flyktninger i alderen 14-18 (20) år) ut et ungdomstilbud for nyankomne flyktninger. Her kan ungdommene hver uke delta på aktiviteter, leksehjelp, kurs eller bare henge og spille billiard eller game.

Utvidelse av tilbudet ved innføringsbarnehagen
Barn i barnehagealder får et aktivitetstilbud på mottaket sitt, og det er først når barna er bosatt i kommunen at de har rett på barnehageplass.  Barn som bor i godkjente alternative mottak, vil også ha rett på barnehageplass innen rimelig tid. Barna som bor i akutt innkvartering på Thon Hotell er velkomne til å benytte kommunens åpne barnehager sammen med foresatte.

– Vi ønsker å gi barna størst mulig grad av trygghet og normalisering av hverdagen gjennom lek, læring og vennskap. Hos oss får barn av nyankomne flyktninger som bosettes i kommunen et barnehagetilbud ved innføringsbarnehagen til Johannes læringssenter. Barnehagen gir nye flerspråklige barn og foreldre en god og trygg oppstart, der foreldrene i starten er sammen med barna i barnehagen, slik at de blir kjent med barnehagens hverdag på en god måte, forteller barnehagesjef, Monica Buvig Stenseth.   

Rustet for å ta imot flere barn
Stavanger kommune skal bosette 750 flyktninger i løpet av 2022. Kommunen har allerede planene klare for arealer som kan tas i bruk.

– Vi har arealer til å ta imot flere barn ved innføringsbarnehagen på Johannes allerede nå før sommeren. I tillegg kan Johannes gi barnehagetilbud til om lag 70 barn fra 1. august. Vi har også egnede barnehagelokaler i beredskap slik at plassene på Johannes kan økes ytterligere ved behov, sier Buvig Stenseth.

For barn som bosettes på Finnøy og Rennesøy vil det bli et desentralisert tilbud der. Slik praksis er for barn av nyankomne flyktninger i dag, bytter barna til en bostedsbarnehage etter om lag et år. Det kan derfor bli nødvendig å oppdimensjonere antall plasser i det ordinære barnehagetilbudet ute i de ulike kommunedelene etter hvert.

Kontaktpersoner for media: