PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Gjør det enklere å velge seriøs arbeidskraft

Gjør det enklere å velge seriøs arbeidskraft

Med prosjektet Tettpå skal det bli enklere for innbyggere i Stavanger å velge seriøs arbeidskraft når de bygger eller pusser opp.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Bilde av håndverkere, fra brosjyren TettPå

Bilde hentet fra Skatteetatens veileder for prosjektet Tettpå.

Tettpå innebærer at Skatteteaten fra nå av vil ta kontakt med innbyggere som sender byggesøknad til kommunen, eller kjøper nytt hus eller hytte. Kontakten skjer per telefon, og i samtalen gis det gode tips og veiledning til innbyggerne om hvordan de kan sikre seg seriøse håndverkere til å utføre jobben. 

Innbyggerne får også vite hva slags plikter og rettigheter de har, og får veiledning om hvordan informasjon fra viktige registre og andre åpne næringsdata kan brukes til å velge seriøse håndverkere. Etter samtalen får forbrukeren tilsendt en veileder med utfyllende informasjon.

 - Samfunnsproblem

Målet med Tettpå er å redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i byggenæringen. Mímir Kristjánsson, utvalgsleder for arbeidsliv og lønn i Stavanger kommune, mener at det kan oppnås ved å påvirke og dyktiggjøre innbyggerne når de velger håndverkere.

- Svart arbeid er et stort samfunnsproblem som fører til lavere skatteinntekter, lavere inntekter til seriøse bedrifter og i verste fall færre læreplasser. Men det kan være lett å trå feil i et marked som kan oppfattes som uoversiktlig, og jeg håper Tettpå kan hjelpe folk å gjøre riktige valg, sier Kristjánsson.

Tettpå-satsningen er et samarbeidstiltak på tvers av offentlige etater, partene i arbeidslivet, byggebransjen og forbrukernes interesseorganisasjoner. Hovedpartnere er Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten.

Tiltaket har vært utprøvd i en rekke kommuner siden oppstarten 2016. Tilbakemeldingene er svært positive, og tre av fire forbrukere sier at de vil gjøre nærmere undersøkelser før de velger håndverker. Åtte av ti tror også at tiltaket bidrar til å redusere etterspørselen etter useriøse håndverkere. Både Stavanger kommune og Sandnes kommune innleder nå Tettpå-samarbeid med Skatteetaten.

 - Stor nytteverdi

Skatteetaten mener samarbeidet med kommunene har stor samfunnsmessig nytteverdi. Skattekrimsjef i Skatteetaten, Erik Nilsen, mener at Tettpå-satsingen bidrar til å påvirke og hjelpe forbrukerne til å ta informerte valg når de skal hyre håndverker.

–Hvis de gjør noen enkle undersøkelser i forkant er mye gjort. Det er viktig at du vet hvem du handler med, hvem som utfører jobben og at du vet hvem du betaler til. Forbrukeren har en nøkkelrolle i kampen mot arbeidslivskriminalitet. For enkelt sagt er det slik: Ingen etterspørsel, intet svart arbeid, sier Nilsen.

Råd og tips

Tettpå har laget en egen veileder der du som forbruker råd og tips om hvordan du kan være med på å forebygge arbeidslivskriminalitet og bidra til et sunt og godt arbeidsliv i ditt nærmiljø og i Norge. Se veilederen her