PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. God barnehagedekning med ny barnehagebruksplan

God barnehagedekning med ny barnehagebruksplan

Årets forslag til barnehagebruksplan er klar for politisk behandling; først i utvalg for oppvekst og utdanning 6. desember før planen skal vedtas i bystyret 18. desember.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Mjughaugskogen barnehage, innelek, jpg

Barnehagebruksplanen oppdateres hvert år. Planen anslår hvor mange barnehageplasser kommunen har behov for de neste fem årene. Samlet har kommunen god kapasitet, med noen variasjoner i kommunedelene. Enkelte områder i kommunen har for få barnehageplasser. Madla kommunedel vil ha noe underkapasitet de nærmeste årene, hvor behovet vil kunne dekkes i «nabo-kommunedeler». Barnehagen Tinnfabrikken på Storhaug åpner i 2025 og Mosvangen barnehage åpner i 2026. Med de barnehagene vil Stavanger ha god lokal dekning i de fleste kommunedelene.

Færre barn i Stavanger

Antall barn i barnehagealder har gått markant ned i Stavanger siden 2014. Samtidig har andelen barn som går i barnehage økt de siste årene. Behovet for barnehageplasser er likevel minkende i hele planperioden. I planen foreslås derfor den samlede kapasiteten redusert med 90 plasser høsten 2024. Kommunedirektøren foreslår ikke avvikling av barnehager fra høsten 2024. Reduksjonen av plasser gjennomføres ved reduksjon i kommunale barnehagevirksomheter i kommunedelene Eiganes/Våland, Hillevåg og Tasta, mens antall plasser økes noe i kommunale barnehagevirksomheter i kommunedelene Madla og Rennesøy.

Forslag til barnehagebruksplan 2024-2028

Kontaktperson for media

Johan Vatne

Avdelingsleder for oppvekst og utdanning

Mobil:
980 70 900
E-post:
johan.vatne@stavanger.kommune.no