PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Nyheter
 3. Her er kommunedirektørens sju omstillingsgrep

Her er kommunedirektørens sju omstillingsgrep

Reisekontroll, innkjøpsanalyse, kostnadsanalyse og vurderinger av kommunens tilskuddsordninger er noen av tiltakene kommunedirektøren foreslår for å redusere utgiftene i årene som kommer.

Kontoransatte i Stavanger kommune.

Kontoransatte i Stavanger kommune. Fotograf: Elisabeth Tønnessen

Kommunens økonomi er under press. Høyt investeringsnivå, høyt sykefravær og økte driftsutgifter legger premissene for det omstillingsarbeidet som nå har startet.

Kommunedirektøren la inn krav om å spare inn 32 millioner kroner i 2024, og foreslo å øke innsparingskravet til 339 millioner kroner i 2027. Flertallet i bystyret økte denne innsparingen med 36 millioner til 67,9 millioner kroner i 2024. Legger vi inn vedtaket om å gradvis fjerne eiendomsskatten må Stavanger kommune redusere utgiftene med 561 millioner fram mot 2027.

Den ferske tertialrapporten for kommunen viser at den utfordrende utviklingen fortsetter.

– Trenden fra 2023 med at utgiftene øker mer enn inntektene har fortsatt inn i 2024 og viser med all tydelighet behovet for omstilling, sier kommunedirektør Per Kristian Vareide.  

Kommunedirektør Per Kristian Vareide.
Kommunedirektør Per Kristian Vareide i Stavanger kommune.

Sju grep for omstilling

I en fersk politisk sak lister kommunedirektør Per Kristian Vareide opp sju tiltak.

– For å få til varige innsparinger må vi på flere områder endre måten vi jobber på. Alle varige endringer forutsetter at vi endrer praksis på en eller annen måte. Det arbeidet vi nå er i gang med skal sikre at vi har økonomisk handlingsrom til å gi gode tjeneste til innbyggerne også i framtiden, sier han.

Her er de sju tiltakene:

 1. Reisekontroll for å få ned utgiftene til reiser

  Utenlandsreiser skal begrenses til et absolutt minimum. Kurs, konferanse og møtevirksomhet skal vurderes nøye. (Les mer i egen sak)
 2. Innkjøpsanalyse av kommunens kjøp av varer og tjenester

  I 2023 kjøpte Stavanger kommune varer og tjenester for ca. 4,6 milliarder kroner. ekskl. mva. Ca. 2,9 mrd. utgjør driftskostnader og ca. 1,7 mrd. utgjør investeringskostnader. Analysen skal gi innsikt og identifisere tiltak for innsparinger.
 3. Kostnadsanalyse av KOSTRA-funksjoner – hvor er mulighetene?

  Kostnadsanalyser innhentes for perioden 2020 – 2023, altså etter kommunesammenslåing. Analysen skal sammenligne et hensiktsmessig utvalg av nøkkeltall knyttet til kvalitet, prioritering og ressursbruk innenfor utvalgte tjenester. Analysen skal korrigere for demografi og utgiftsbehov og skal inkludere sammenligning med andre relevante kommuner. 
 4. Arbeidsprosesser og riktig bruk av kompetanse

  Skal vi klare en omstilling som leverer gode og forsvarlige tjenester i framtiden, vil riktig kompetanse og riktig bruk av kompetansen være helt avgjørende. Lederutvikling vil blant annet være avgjørende her.
 5. Stab- og støttefunksjonene våre sammenlignet med andre

  I Stavanger har vi organisert stab- og støttefunksjoner primært i to områder: innovasjon og støttetjenester og økonomi og organisasjon. Kommunedirektøren vil innhente innsikt i våre stab- og støttefunksjoner sammenlignet med andre utvalgte kommuner. Det er naturlig å se på hvilke støttefunksjoner som bør være tilgjengelige for ledere og ansatte, og nivået på slike tjenester.
 6. Konkrete vurderinger av ansatt- og organisasjonsgoder

  Stavanger kommune har lokale ansatt- og organisasjonsgoder og fordeler i forskjellige former. En egen arbeidsstrøm vil vurdere goder med tanke på kostnads- og formålseffektivitet.
 7. Kritisk gjennomgang av kommunens tilskuddsordninger 

  Innretningen av alle tilskuddsordningene i kommunen skal bli gjennomgått. Målet skal være å få en oversikt over formål og funksjon.

Les hele den politiske saken

Langsiktig perspektiv

Leder for kommunens omstillingsarbeid, Christina Stangeland, forteller at mange prosjekter allerede har startet.

– Det pågår til enhver tid masse godt arbeid i alle tjenesteområdene i form av små og store tiltak og prosjekter som finner løsninger til hvordan oppgaver løses og hvem som løser dem, som skaper smidigere arbeidsprosesser, som tar i bruk nye verktøy og som søker å videreutvikle tjenestene våre, sier hun.

Bruk av kunstig intelligens, heltidsprosjekt og velferdsteknologi er områder der kommunen er godt i gang.

– Det er viktig å ha både kort og langsiktig perspektiv. Samtidig som kommunen skal og må identifisere kostnadsbesparende tiltak kan vi ikke miste momentum i arbeid som bidrar til reell langsiktig og verdiskapende omstilling, sier hun.  

Christina Stangeland
Christina Stangeland leder kommunens omstillingsarbeid

Per Kristian Vareide

kommunedirektør

Mobil:
930 12 291
E-post:
per.kristian.vareide@stavanger.kommune.no

Christina Stangeland

Leder for omstillingskontoret

Mobil:
472 54 994
Telefon:
51 50 71 10
E-post:
christina.stangeland@stavanger.kommune.no