PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Høyere skattevekst i 2019

Betydelig høyere skattevekst i 2019 enn tidligere år

Den samlede skatteinngangen for 2019 er 5 317,4 millioner kroner i Stavanger kommune. Dette utgjør en vekst på 7,5 prosent sammenlignet med 2018. Forventet vekst i 2019 var 2,5 prosent. Tilsvarende vekstsituasjon for ett år siden var kun 0,7 prosent.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Den lokale skatteinngangen må ses i sammenheng med skatteinngangen for landet og den løpende inntektsutjevningen.

Foreløpige tall for landet er ikke tilgjengelig for desember ennå. Den samlede skatteveksten for kommunene var på 4,6 prosent per november, og dermed noe høyere enn det oppjusterte nasjonale anslaget for årsvekst i 2019 på 3,8 prosent.

Foreløpige signaler tilsier at denne veksten blir opprettholdt ut året. Under slike forutsetninger vil dette kunne gi en positiv nettoeffekt på de frie inntektene i Stavanger i størrelsesorden 130-140 millioner kroner i 2019.

Endelige landstall blir først offentliggjort 17. januar 2020.

Samlet skattevekst 2019

Kontakt: 

Hilde Vikan, økonomisjef
hilde.vikan@stavanger.kommune.no
91 77 24 33