PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Høyt fravær i barnehagene – slik kan foreldre bidra

Høyt fravær i barnehagene – slik kan foreldre bidra

Det er for tiden et svært høyt fravær blant barnehageansatte som følge av pandemien. Kommunen ber om at barn med symptomer ikke møter i barnehagen.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Mange barnehager har nå et fravær på mellom 30 og 40 prosent. Dette påvirker barnehagedagen i stor grad. Fraværet er så høyt at det er nødvendig at Stavanger kommune som barnehageeier nå tar ytterligere grep for å sikre forsvarlig drift i den krevende situasjonen.

Forsvarlig drift

- Den siste uken har flere virksomheter måttet redusere åpningstidene. Hvis fraværet øker ytterligere, vil det bli utfordrende å gi et forsvarlig barnehagetilbud. I verste fall kan det bli aktuelt å stenge enkelte barnehager, sier barnehagesjef Monica Buvig Stenseth.

- Barnehagene må kunne drives forsvarlig. Det innebærer blant annet å ivareta sikkerhet, barnas grunnleggende behov og de ansattes HMS-forhold, fortsetter hun.

Konsekvenser for lek og læring

Hun understreker at stabilitet og tilstedeværelse blant personalet er viktig for kvaliteten i barnehagen, spesielt med tanke på de yngste barnas trygghet.

- Intensjonen med å ta vekk de nasjonale smittevernstiltakene var å skjerme barn for tiltaksbyrden. Når barnehagene blir rammet av et så høyt fravær, mangler barna sine trygge tilknytningspersoner. Det går ut over leke- og læringsmulighetene, og det kommer ikke barna til gode, sier barnehagesjefen.

For å forsøke å begrense fraværet i barnehagen og ivareta drift, ber Stavanger kommune om at:

  • barn som har testet positivt ikke kommer i barnehagen hvis de har symptomer. Symptomene kan være beskjedne. Vi ber om at barnet holdes hjemme fra barnehagen for å se an situasjonen i minst ett døgn etter barnet har testet positivt. De kan komme tilbake til barnehagen når formen er fin og de har vært feberfrie i 24 timer.
  • foreldre som har testet positivt på korona ikke er de som leverer i barnehagen i fire dager etter sykdomsdebut. Dette er i tråd med de nasjonale anbefalingene om at voksne skal være hjemme i fire døgn fra sykdomsstart.
  • foreldre er forberedt på at barnehager som står i et større smitteutbrudd, kan bli nødt til å holde stengt eller avgrense åpningstiden i noen dager for å sikre forsvarlig drift. Barnehager som må begrense åpningstiden, vil i dialog med foreldre med samfunnskritiske oppgaver vurdere muligheten til å gi et utvidet tilbud dersom, og i det omfanget, det er nødvendig for at forelderen skal ivareta den kritiske samfunnsfunksjonen.