PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Interkommunalt samarbeid øker forståelsen for utslippsbildet på Nord-Jæren

Interkommunalt samarbeid øker forståelsen for utslippsbildet på Nord-Jæren

De fire kommunene på Nord-Jæren har i høst gått sammen om å lage en oversikt over hvordan klimagassutslippene fordeler seg på mellom kommunene.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Klimagassutslipp på Nord-Jæren

Samlet tall for Nord Jæren

Den nye oversikten gir en generell beskrivelse av kildene til utslippene på Nord-Jæren. Tallene i notatet stammer fra 2019, og det er ventet nye oppdaterte tall rundt årsskiftet. Tallene viser at klimagassutslippene på Nord-Jæren var omtrent på 950 000 tonn CO2-ekvivalenter [1], noe som er en nedgang på 13% fra 2015.

Nord-Jæren utgjør et felles bo- og arbeidsmarked. Administrasjonen i kommunene samarbeider tett på mange områder, og innbyggerne i de respektive kommunene bidrar til utslipp som finner sted i hverandres kommuner. Det vil også være naturlig for kommunene å samarbeide om en del klimatiltak.

- Vi må blant annet samarbeide om tiltak i interkommunale selskap. Det er viktig at vi tar en aktiv pådriverrolle for å utløse grønn omstilling, sier Arne Jørgensen, klimasjef i Sandnes kommune.

Oversikt over fire store utslippskildene i regionen

Oversikten viser også hvordan kommunene påvirker klimagassutslippene fra fire av de felles anleggene i regionen; avfallsforbrenning i Sandnes, Stavanger lufthavn, avfallsdeponiet på Sele i Sola og Sentralrenseanlegget for Nord-Jæren i Randaberg kommune.

- Stavanger kommune ønsker å vise frem vårt bidrag til utslipp som skjer like over kommunegrensen. Nå har vi fått økt kunnskap om dette, og vi har tatt dette med videre i vårt klimabudsjett, sier Jane Nilsen Aalhus, Miljøvernsjef i Stavanger kommune.

Oversikten er ikke løsningen for hvordan de ulike kommunene skal nå sine individuelle klimamål. Notatet er ment som et supplement til kommunenes politiske vedtatte styringsdokumenter.

- Det er nyttig å få et felles kunnskapsgrunnlag som kommunene kan bygge videre på, sier Anna Katharina Kraus i Randaberg kommune.

Blir en del av fremtidige klimabudsjett

I tillegg til å få en oversikt over hvordan utslippsutviklingen ser ut samlet for Nord-Jæren, øker man også kompetansen i alle de fire kommunene.

 - Det har vært lærerikt å samarbeide med de andre kommunene, sier Ståle Undheim i Sola kommune.

Denne oversikten blir også en del av fremtidige klimabudsjett.

- Det er viktig at vi som en grønn spydspiss tar en lederrolle og tar ansvar for kompetansebygging. Samtidig vil dette samarbeide og oversikten over klimagassutslippene bli en del av fremtidige klimabudsjett, sier Nilsen Aalhus.