PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Kommunen leverer godt, men utfordringene står i kø

Kommunen leverer godt, men utfordringene står i kø

Årsrapporten er klar: I 2023 bosatte Stavanger 872 flyktninger, investerte som aldri før og merket for alvor rekrutteringsutfordringene innen helse og oppvekst.

Kommunedirektør i Stavanger kommune, Per Kristian Vareide.

Kommunedirektør i Stavanger kommune, Per Kristian Vareide.

Årsrapporten for Stavanger kommune er nå lagt frem. 

Kommunens driftsresultat ender på 451 millioner kroner, noe som er 3,1 prosent av driftsinntektene. Kommunen har et investeringsnivå på 17 prosent av driftsinntektene - det høyeste noensinne.  

– Når investeringsnivået er høyt, må en bruke mer av de framtidige driftsinntektene på å håndtere høyere avdrag og renter på lån, sier kommunedirektør Per Kristian Vareide.  

Kommunens disposisjonsfond ble redusert med 290 millioner kroner i løpet av 2023, hovedsakelig for å dempe veksten i lånegjelden og for å finansiere gratis kollektivtransport. 

Flyktninger 

Antall bosatte flyktninger i 2022 og 2023 har vært rekordhøyt. 872 flyktninger ble ønsket velkommen til Stavanger i 2023.  

– Organisasjonen har gjort en formidabel innsats for å raskt bygge opp kapasiteten i tjenestetilbudet, sier kommunedirektøren.  

Utfordringene står i kø 

Sykefraværet i Stavanger kommune var 9,3 prosent og på samme nivå som året før. Det er langtidsfraværet som har økt i 2023.  

Stavanger har lav arbeidsledighet og det har vært rekrutteringsutfordringer i enkelte av tjenesteområdene, særlig innen oppvekst og utdanning og helse og velferd.  

– Disse utfordringene kommer vi til å merke enda mer i årene som kommer. Å hevde oss i kampen om kompetansen blir viktig dersom vi fortsatt skal gi gode tjenester til innbyggerne, sier Vareide.  

Omstilling og økning i utgifter 

Utgiftene øker mer enn inntektene. Utgiftsveksten skyldes blant annet økt bosetting av flyktninger som er finansiert av statlige integreringstilskudd, men også politiske vedtatte prioriteringer som gratis kollektiv transport og et høyt investeringsnivå.  

Selv om resultatet i 2023 er halvert sammenlignet med året før, har Stavanger kommune levert svært gode resultater i en årrekke.  

– Årsrapporten for 2023 viser at Stavanger kommune er en solid og sterk organisasjon med ansatte som leverer på høyt nivå. Samtidig vet vi at står utfordringene står i kø. Oppgavene øker, forventningene stiger, kravene blir flere, inntektene synker og veksten i antall eldre blir sterkere enn veksten blant innbyggerne i yrkesaktiv alder framover, sier Vareide.  

Prosessen videre 

Årsrapportene og årsregnskapene for 2023 skal til behandling i formannskapet 16. mai og i bystyret 27. mai 2024.  

Til pressen: Bilde og grafikk kan brukes vederlagsfritt. Iframe av nøkkeltallene til nettaviser er:
<iframe src="https://e.infogram.com/1ca05355-ac9b-4c78-af5f-332b532de5c0?src=embed" title="Årsrapport 2023- nøkkeltall til nett" width="700" height="1998" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none;" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Per Kristian Vareide

kommunedirektør

Mobil:
930 12 291
E-post:
per.kristian.vareide@stavanger.kommune.no

Kjartan Møller

direktør for økonomi og organisasjon

Mobil:
900 80 756
E-post:
kjartan.moller@stavanger.kommune.no