PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Kommunen sikrer farlige kaier

Kommunen sikrer farlige kaier

Av hensyn til sikkerhet for barn, unge og nærmiljøet sikrer og stenger kommunen nå flere eldre kaianlegg.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Ormøy kai.

Stavanger kommune eier flere eldre kaianlegg. Dette dreier seg blant annet om gamle rutebåtkaier som ikke har vært i ordinær drift på en tid. Noen av disse kaianleggene brukes fast, men de fleste er ikke i bruk utenom til fritidsbruk.  

Kommunen har gjort en omfattende jobb med å kartlegge, dokumentere og tilstandsregistrere disse kaianleggene. De årlige inspeksjonene som er utført av Safe Control de siste årene viser at tilstanden er dårlig for flere av dem.  

- Rapporten viser at flere av kaianleggene er i så dårlig stand at de kan kollapse.  Derfor går vi nå til det skritt å stenge dem for ferdsel, sier seksjonsleder for vei, Trygve Petter Nilsen.  

Bedre skilting, både fra land- og sjøside, vil snarlig bli gjennomført. Videre vil flere av kaiene avsperres med betongsteiner slik at tilgangen blir fysisk hindret. 

Tatt grep 

Han forteller også at kommunen allerede har tatt grep for å sikre en del av kaiene.  

- Vi har skiltet om adgang forbud ved flere kaianlegg, og har også stengt enkelte for adkomst. Nå stenger vi flere av dem. Så lenge vi har en solid rapport som viser at disse anleggene kan være farlige må vi ta grep, sier Nilsen.  

Skadene spenner fra omfattende skader i bærebjelker, høyt kloridinnhold i betongen og dårlig fundamentering. Nilsen minner også om at kommunen utfører mindre vedlikehold jevnlig.  

- Selv om vi ikke har midler til større vedlikehold, så jobber vi alltid med å sørge for at redningsbøye, redningsstige og kaikantlist er på plass. Dette blir utbedret med en gang vi får beskjed om at det mangler eller et det er noe feil med det, sier han.  
 
Les alle rapportene i sakspapirene til kommunalstyret for miljø og utbygging 09.04.2019 

Rehabilitert 

Nilsen forteller også at kommunen rehabiliterte tre kaier i fjor.  

- Vi prioriterte de kaiene i tilknytning til friarealer, men det er ikke avsatt midler til ytterligere rehabilitering de kommende årene.  

De kaianleggene som nå blir stengt for all bruk er:  

  • Ormøy kai 
  • Austre Åmøy kai  

Kaianlegg som allerede er stengt fysisk:  

  • Roaldsøy kai 
  • Kallagkaien 

Kontaktperson: 

Trygve Petter Nilsen
Seksjonsleder vei
51 50 76 60 
913 29 614