PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Ny kommisjon skal bekjempe utenforskap

Ny kommisjon skal bekjempe utenforskap

Utenforskap er et økende problem, som har blitt forsterket under koronapandemien. En nyopprettet utenforskap-kommisjon skal se på hvordan unge voksne er blitt rammet, og hvordan Stavanger som lokalsamfunn kan bekjempe utenforskap nå, og i etterkant av pandemien.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Koronaåret 2020 har ført nærmere 100.000 nye nordmenn ut i arbeidsledighet. Tall fra NAV viser at nær 17 000 rogalendinger var helt eller delvis uten arbeid ved utgangen av februar. Stavanger topper statistikken i Rogaland. Arbeidsledigheten er størst blant unge, og det er ventet at den høye ledigheten vil prege samfunnet vårt i lang tid framover.

– Vi må gjøre det vi kan som kommune for å få flere unge inn i utdanning og i arbeid. At mange unge voksne nå verken studerer eller har jobb, og samtidig mister sosiale nettverk, er en av de viktigste utfordringene i samfunnet vårt, sier ordfører Kari Nessa Nordtun om hvorfor hun nå har opprettet en egen kommisjon for å bekjempe utenforskap.

Bredt sammensatt kommisjon

Utenforskap-kommisjonen skal blant annet foreslå tiltak for å sikre at Stavanger kommune blir bedre rustet til å forhindre ungt utenforskap og sikre at flere unge kommer i et langsiktig løp for utdanning og arbeid, og får bedre grunnlag for å kunne etablere viktige sosiale nettverk.

Kommisjonen starter arbeidet sitt denne uken og skal resultere i en sluttrapport, bestående av to eller flere delrapporter, med forslag til konkrete tiltak for å motvirke utenforskap. Det er forventet at tiltakene vil favne bredt og også inkludere tiltak der ulike aktører i lokalsamfunnet må samarbeide bedre for å løse utfordringene.

Kommisjonen skal ledes av Inge Takle Mæstad (Daglig leder Blå Mediamentor, og tidligere politiker for Kristelig Folkeparti.)

– Dette er et flott og viktig initiativ fra ordføreren, og på vegne av oss i kommisjonen er jeg glad for tilliten som er vist oss. Utfordringen med utenforskap er økende, og det er en tydelig forventning til at kommisjonen skal levere konkrete forslag til tiltak. Når vi starter arbeidet vårt denne uken vil vi derfor legge opp til en bred og åpen prosess med lav terskel for å komme med innspill. Det er vi helt avhengige av for at tiltakene vi foreslår skal treffe godt og gi ønsket effekt, sier Takle Mæstad.

Øvrige medlemmer i kommisjonen:

Ingunn Tollisen Ellingsen (Professor i sosialt arbeid, Institutt for sosialfag, UiS)
Lilja Bjørk Thorsteinsdottir (Avdelingsleder klinikk barn, unge og rusavhengige, SUS)
Geir Sverre Braut (Professor, legespesialist i samfunnsmedisin, SUS/ Høgskulen på Vestlandet)
Venke Furre Haaland (Førsteamanuensis i samfunnsøkonomi, Institutt for sosialfag, UiS)
Christopher William Davidsen (Kjøkkensjef Speilsalen, Britannia Hotel Trondheim)
Birgit Molland (Seniorrådgiver helse og velferd, Stavanger kommune)
Aladdin Mujezinovic (Sekretær, Johannes læringssenter og imam)
Catrine Utne Pettersen (Fagopplæringssjef i Rogaland fylkeskommune)

– Jeg gleder meg veldig til å se resultatet av arbeidet deres. Det er en bredt sammensatt kommisjon med sterk faglig tyngde både på arbeid, utdanning, helse og sosiale nettverk. Vi kunne hatt med enda flere, men kommisjonen skal i sitt arbeid ha dialog med både arbeidsgiversiden, arbeidstakerorganisasjoner, studentorganisasjoner og representanter fra frivillig sektor, sier Nessa Nordtun.

Kommisjonen skal legge frem sin rapport til høsten

Rapporten er tenkt ferdigstilt september/oktober 2021. Basert på denne vil kommunedirektøren utarbeide saksfremlegg og komme med forslag til oppfølging av kommisjonens arbeid. Saken skal til slutt behandles i kommunestyret.

– Dette er svært viktig arbeid og et stort skritt i rett retning for å hjelpe og hindre utenforskap. Tiltakene vil koste penger, men dette er god samfunnsøkonomi og jeg tror derfor det er vilje til å sette av midler til gode tiltak. Dette er en investering både i de unge og i næringslivet som trenger god arbeidskraft, sier Nessa Nordtun.

Kontaktpersoner for media:
Kari Nessa Nordtun, ordfører i Stavanger (via rådgiver Hilde Fahret Born), mobil: 986 10 989.
Inge Takle Mæstad, leder utenforskap-kommisjonen, mobil: 995 50 522.