PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Ny støtteordning for mer miljøvennlige kulturarrangement

Ny støtteordning for mer miljøvennlige kulturarrangement

Stavanger kommune lanserer nå en støtteordning for klima- og miljøtiltak på kulturarrangement. Den skal gjøre det enda enklere å gjøre festivaler og andre kulturarrangement grønnere.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus og kultursjef Kristina Ehrenberg-Rasmussen står sammen om ny støtteordning for mer miljøvennlige kulturarrangementer.

Miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus og kultursjef Kristina Ehrenberg-Rasmussen står sammen om ny støtteordning for mer miljøvennlige kulturarrangementer.

– Vi vil gjerne støtte opp om arrangement som vektlegger klima og miljø, og håper ordningen vil inspirere til å finne miljøvennlige og gode løsninger, sier miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus.

Mange gode eksempler

De siste årene har flere arrangement i Stavanger gjennomført gode klima- og miljøtiltak. Gjenbruk av materialer, tilrettelegging for sykling eller bruk av kollektivtransport, bruk av holdbart flergangsservise i stedet for engangs, og salg av bærekraftig mat er eksempler på tiltak. Noen har hentet møbler og annet utstyr fra bruktbutikker, og flere har sluttet å dele ut engangs-regncaper av plast.

– Vi ser at kulturbransjen tar klima- og miljøutfordringene på alvor, og på nasjonalt nivå finnes det et «grønt veikart» for bærekraftige arrangement. Men stramme økonomiske rammer har begrenset mulighetene for å velge de beste løsningene, så en slik støtteordning er veldig kjærkommen, forteller kultursjef Kristina Ehrenberg-Rasmussen. 

Midler fra klima- og miljøfondet

Kommunen har satt av 200 000 kroner i år til denne støtteordningen. Midlene kommer fra kommunens klima- og miljøfond, som finansieres av piggdekkavgiften.

– Disse midlene gir oss mulighet til å øke innsatsen for klima og miljø, og ikke minst kan vi få mange flere med oss. Det er ofte ikke så mye støtte som skal til for å utløse en ekstra innsats – det være seg på kulturfeltet eller andre områder, sier Gabriele Brennhaugen i klima- og miljøavdelingen.
Hun er prosjektleder for den nye ordningen.

– Vi kan gi inntil 20 000 kroner per arrangement. Vi har noen enkle kriterier – blant annet må arrangementet ha et kulturprogram, det må være et åpent arrangement, og det må finne sted innenfor Stavangers kommunegrense, sier hun.

Søknadsfristen er 2. mai.

Bildet viser Jane Nilsen Aalhus

Jane Nilsen Aalhus

miljøvernsjef

Mobil:
958 86 436
Telefon:
51 50 89 34
E-post:
jane.nilsen.aalhus@stavanger.kommune.no
Kristina Ehrenberg-Rasmussen

Kristina Ehrenberg-Rasmussen

kultursjef

Mobil:
926 32 538
E-post:
kristina.ehrenberg-rasmussen@stavanger.kommune.no