PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Nye Miljøfyrtårn i Stavanger

Nye Miljøfyrtårn i Stavanger

Totalt 153 bedrifter og offentlige virksomheter i Stavanger kan nå kalle seg Miljøfyrtårn, etter at de har tatt grep for å bli bedre på klima- og miljøområdet.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Bilde fra samling

Fungerende ordfører Dagny Sunnanå Hausken delte ut Miljøfyrtårn-diplomer under samlingen.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Over 8000 virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. 

Verktøy til veien videre

Gjennom sertifiseringen får virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette gir virksomheter gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn, og koordineres lokalt av Stavanger kommune.

Bedrifter hedret

Nylig inviterte ordføreren og klima- og miljøavdelingen i Stavanger kommune til en fellesmarkering for å hedre nye bedrifter og virksomheter som nå har blitt sertifisert.

- Stavanger kommune er glad for alle miljøtiltak som gjøres. Vi ser stadig ny og større miljøinnsats og samfunnsansvar i det lokale næring- og samfunnslivet. Det er jeg veldig glad for, sa fungerende ordfører Dagny Sunnanå Hausken i sin tale til bedriftene.
- Et fyrtårn lyser opp i mørket og viser vei. Nå vil også dere gå foran som et godt eksempel. Det er et stort ansvar. Sammen blir vi et sterkt lag som skaper endringer og driver fram den grønne omstillingen i regionen vår, fortsatte hun.

- Ambisiøse mål fram mot 2030

Kommunestyret har vedtatt at klimagassutslippene i Stavanger skal ned med 80 prosent fram mot 2030.
- For å nå de ambisiøse målene er kommunen helt avhengig av at andre bistår. Miljøledelse – som eksempelvis Miljøfyrtårn – er et godt verktøy virksomheter kan ta i bruk for å få en god innsikt i egen status på klima- og miljøområdet og hvilke grep som kan forbedre statusen, sier klima- og miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus.

Høye krav i anskaffelser

Stavanger kommune er selv sertifisert som et Miljøfyrtårn-hovedkontor, og har en målsetning om at alle kommunens virksomheter skal miljøsertifiseres innen 2030. I tillegg krever kommunen i de fleste anbud over EØS-terskelverdi og i mange anbud over nasjonal terskelverdi, at leverandøren skal være miljøsertifisert gjennom enten Miljøfyrtårn, ISO 14001 eller EMAS. I 2021 var 56 prosent av leverandørene Stavanger kommune inngikk avtale med miljøsertifiserte.

Les mer om kommunens klima- og miljøplan 2018-2030