PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Nytt behandlingstilbud for familier med vold

Nytt behandlingstilbud for familier med vold

Barnevernet i Stavanger skal ta i bruk et nytt tiltak for familier med vold og annen omsorgssvikt mot barn.

Det nye tiltaket MST-CAN skal benyttes når vanlige hjelpetiltak i barnevernet ikke er nok. Målet er å sørge for at barna er trygge, at nye episoder med vold og omsorgssvikt forebygges, at familiene holdes sammen og psykiske helseplager hos familien reduseres. Familiene skal også sikres støtte i egne sosiale nettverk for en bærekraftig endring over tid. I dag er løsningen ofte å plassere barna utenfor hjemmet hvis hjelpetiltakene i barnevernet ikke fungerer.

Kan bidra til færre plasseringer utenfor hjemmet

-Vi ønsker å prøve ut nye veier og metoder innen barnevernsfaget, og har som mål at barn, unge og deres familier blir møtt med vennlighet og respekt. Vi har stor tro på at MST-CAN-teamet skal bidra til at vi gir rett hjelp til rett tid. For eksempel skal dette kunne bidra til færre omsorgsovertakelser og plasseringer utenfor hjemmet, sier konstituert barnevernleder Anne Grethe Rosså Ramsvik.

MST-CAN står for multisystemic therapy – child abuse and neglect. Eventuelle inngripener i familien fra dette teamet skal planlegges med utgangspunkt i grundige kartlegginger og analyser. Opplegget skal være skreddersydd for å møte barnas behov.

Teamlederstilling lyst ut

Etableringen av MST-CAN-teamet er et samarbeid mellom barneverntjenestene i Sandnes, Randaberg og Kvitsøy, Sola og Stavanger. Ett felles team skal etableres, med Stavanger som vertskommune. Rosså Ramsvik ser dette som en unik mulighet til å være med og bygge opp et nytt behandlingstilbud til utsatte familier.

-Vi ser fram mot en spennende rekrutteringsprosess nå i vår, der vi ser etter dyktige fagpersoner med et stort engasjement for utsatte familier, sier Rosså Ramsvik.

Teamet skal bestå av en veileder/leder, fire terapeuter/psykologer og en miljøterapeut. Stillingen som psykolog og leder av teamet er nå lyst ut.  De øvrige stillingene blir lyst ut etter hvert.

Les mer om MST-CAN