PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Over 11 millioner til Stavangers kulturvirksomheter

Over 11 millioner til Stavangers kulturvirksomheter

Kultursjefen i Stavanger kommune har lagt fram sitt forslag til hvordan 11 millioner skal fordeles til Stavanger kulturvirksomheter. Se hele listen!

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Etter to år med pandemi har 2022 vært et mer normalt år. Alle festivalene har gjennomført uten smittevernsrestriksjoner.

–  Mange har veldig gode besøkstall å vise til, og det er tydelig at folk har vært klare for festival. I tillegg har innbyggerne fått oppleve et bredt tilbud innen kunst og kultur på små og store scener i byen, sier kultursjef Kristina Ehrenberg-Rasmussen.  

Kristina Ehrenberg-Rasmussen
Kultursjef Kristina Ehrenberg-Rasmussen

Kulturvirksomhetene representerer et bredt spekter av Stavangers kulturliv. De er helårsarrangører, festivaler, musikkensembler, kompanier, øvingsfellesskap, felles produksjonslokaler og organisasjoner for nettverk og bransje.

–  Alle disse utgjør en stor og viktig del av kulturbyen Stavanger, og gir innbyggerne et omfattende kulturtilbud året rundt, understreker kultursjefen.

Økt budsjett for 2023

Kulturbudsjettet er enda ikke vedtatt, men kommunedirektøren har foreslått å øke neste års budsjett for kulturvirksomheter med 800 000 kroner.

– Kommunedirektøren har foreslått et økt budsjett for 2023, noe som har gitt oss muligheten til å prioritere nye søkere og opprettholde årets tilskuddsnivå. Det er vi glade for, sier hun.  

Totalt har virksomhetene søkt om litt over 18 millioner kroner for 2023.

– Det er fremdeles et stort sprik i det innmeldte behovet og tilskuddet fra kommunen. Vi har lagt bak oss to utfordrende år med pandemi, som er avløst av krigen i Ukraina, en generell prisstigning, økte strømpriser og endrede publikumsvaner som følge av dette. Det gir økonomiske utfordringer også for kulturvirksomhetene.

Mange av søkerne fikk økte tilskudd for 2022. Den foreslåtte budsjettrammen gjør at det i all hovedsak er prioritert å videreføre disse, og samtidig gi rom for nye søkere som kvalifiserer for ordningen og virksomheter som søker om nye større kunstneriske tiltak. Studio 17 og RIMI/IMIR må gjennomføre en flytteprosess i 2023, og har derfor behov for økte tilskudd. Det er også prioritert å gi produksjonsfellesskap som har framleie noe økt tilskudd fordi det bidrar til å subsidiere leien for kunstnere og kulturarbeidere.

Kulturvirksomhetene er viktige for kulturbyen

Den økte budsjettrammen er et viktig tiltak i arbeidet med å realisere kulturplanens målsettinger. Et viktig mål er at aktører og institusjoner skal ha forutsigbare vilkår som sikrer utvikling, bredde og kvalitet i den kunstneriske og kulturelle produksjonen.  

–  Det viktigste er likevel at kulturvirksomhetenes aktivitet betyr mye for mange innbyggere. Festivaler, arrangører, ensembler og kompanier gir oss mulighet til å delta i, oppleve og skape kunst og kultur som inkluderer og engasjerer, sier Ehrenberg-Rasmussen.  

Politisk behandling  

Fordelingen blir behandlet av kulturpolitikerne i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog den 30. november, og endelig vedtatt av kommunestyret 12. desember.

Nr.    

Søker

Kommunedirektørens forslag

 

Musikk

 

1

About Last Night Festival Stavanger

0

2

Akantus Ensemble

0

3

Blygeharry As

125 000

4

Checkpoint Club As

100 000

5

Concord Stavanger

135 000

6

Domkirken Musikk

300 000

7

Gorrlaus

100 000

8

Insimul

120 000

9

Kitchen Orchestra

150 000

10

Klang Av Oldtid Da

0

11

Kulturbruk 44/4

65 000

12

Kutin Konsert Forening

0

13

Mablisfest As

500 000

14

Maijazz

850 000

15

Marit Risnes Sopran

0

16

Martinique As

0

17

Musikkfest Rogaland

200 000

18

Norsk Orgelfestival

150 000

19

Norwegian Youth Chamber Music Festival (Nycmf)/K&Mfest

150 000

20

Ny Musikk Stavanger

180 000

21

Siddis Brass

150 000

22

Song Circus

130 000

23

St. Johannes Sokn

60 000

 24

Stavanger Barokk

0

25

Stavanger Bluesclub

140 000

26

Stavanger Brass Band

250 000

27

Stavanger Jazzforum

530 000

28

Stavanger Kammermusikkfestival

785 000

29

Stavanger kirkelige fellesråd

200 000

30

Stavanger Rockeri

195 000

31

Stavanger Tinfabrik As

0

32

Stavanger Vise Og Lyrikk Klubb

65 000

33

Stokka Sokn

0

34

Utopia As

400 000

35

Valen Vokalensemble

130 000

36

Zang

0

 

Scenekunst

 

37

Dansis (Dansekunst I Stavanger- Regionen)

400 000

38

Dybwikdans Siri Dybwik

250 000

39

Elefantteateret As

200 000

40

Findlay//Sandsmark

250 000

41

Gosenrevyen Fritid

200 000

42

Moco

100 000

43

Molitrix Scenekunst

0

44

Mågå

200 000

45

Stand Up Rogaland

50 000

46

Stavangeren/Stavanger Scenedrift As

200 000

 

Litteratur

 

47

Bokhuset

200 000

48

Kåkå Kverulantkatedralen

800 000

49

Stavanger Sakprosafestival

0

50

Tekstallianse

150 000

 

Visuell kunst

 

51

Bruksrommet/Tou Scene

0

52

Contemporary Art Stavanger

250 000

53

Expo Events AS

0

54

Salongen Visningsrom & Atelierfellesskap

80 000

55

Studio 17

120 000

 

Tverrestetisk

 

56

Consulatet

150 000

57

Elefant

0

58

KRA – Kunst Rom Arbeid

170 000

59

Munkehagen

80 000

60

Musikkstuen Påfyll

100 000

61

Rimi/Imir Produksjons Og Visningsplattform

816 000

62

Skambra Damer

60 000

 

Film

 

63

Chezville AS

110 000

64

Von Mørner AS

0

 

Kulturarv

 

65

Stavanger Veteranbåthavn

50 000

 

SUM

            11 146 000